Formatowanie, określanie pozycji i zmienianie rozmiaru nagłówków lub stopek prezentacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol zastępczy nagłówka lub stopki można zmienić, zmieniając jego rozmiar lub przenoszenie go w dowolnym miejscu na slajdzie.

Uwagi : 

 • Aby dodać tekst do górnej części każdej strony notatek i materiałów informacyjnych w prezentacji lub u dołu każdego slajdu, materiałów informacyjnych lub notatek strony przy użyciu nagłówków i stopek, zobacz Dodawanie nagłówka lub stopki.

 • Aby dodać numery slajdów, numery stron lub datę lub godzinę do slajdów, zobacz Dodawanie numerów slajdów, numery stron lub daty i godziny.

 • Obecnie nie można dodawać grafiki (np. logo) do nagłówka lub stopki.

 • Aby zmienić czcionkę, rozmiar, wielkość liter, kolor lub odstępy tekstu w symbolu zastępczym, zaznacz tekst, kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Czcionka kliknij odpowiednie opcje.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić rozmiar symbolu zastępczego stopki, kliknij symbol zastępczy, który chcesz zmienić, wskaż jeden z uchwytów zmiany rozmiaru, a gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami, przeciągnij uchwyt.

   Zmienianie rozmiaru stopki przez kliknięcie uchwytu zmiany rozmiaru w narożniku obramowania
  • Aby zmienić położenie symbolu zastępczego, kliknij symbol zastępczy, który chcesz przenieść, wskaż jego obramowanie, a gdy wskaźnik przybierze postać strzałki z czterema grotami, przeciągnij symbol zastępczy stopki w inne miejsce.

   Przenoszenie symbolu zastępczego za pomocą strzałki z czterema grotami

Zmienianie rozmiaru lub przenoszenie symbolu zastępczego na slajdzie, zmiana występuje na tylko do tego slajdu. Aby zmienić rozmiar lub przenieść symboli zastępczych na wielu slajdach, przed utworzeniem prezentacji, można edytować nagłówka lub stopki we wzorcu slajdów lub na dowolnej stronie układy slajdów. Zmiany wprowadzone we wzorcu slajdów zostaną zastosowane do wszystkich nowych slajdów dodane do prezentacji, a dokonać zmian w układzie slajdu zostaną zastosowane do wszystkich wystąpień tego układ slajdu, który można dodać do prezentacji. Można edytować wzorce slajdów i układy slajdów na karcie Widok w grupie Widoki wzorców. Więcej informacji można dotyczących wzorców slajdów i układy slajdów poniżej:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×