Formatowanie obiektu (okienko Obrót 3-W)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Te opcje służą do zmieniania orientacji i perspektywy zaznaczonego kształtu.

Uwagi : 

  • Po zmianie opcji w oknie dialogowym zmiany są natychmiast zastosowane do kształtu, co ułatwia zobaczyć skutki zmian w grafice SmartArt lub kształtu bez zamykania okna dialogowego. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, możesz kliknąć pozycję Cofnij Obraz przycisku na pasku Narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, które chcesz usunąć.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • Można przenieść to okno dialogowe, aby jednocześnie widzieć i kształt, i okno dialogowe.

Ustawienia wstępne     Aby wybrać wbudowany obrót lub efekt perspektywy, należy kliknąć przycisk Ustawienia wstępne, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Obrót

Osie X, Y i Z określają orientację (obrót) oraz położenie kamery (widoku) służącej do wyświetlania kształtów. X to oś pozioma; Y to oś pionowa; a Z to trzeci wymiar (głębokość). Wartości dla tych osi można dodawać, a kamera jest najpierw obracana według wartości X, następnie według wartości Y i na końcu według wartości Z. Podczas używania przycisków „posuwania” w celu zmienienia wartości X, Y lub Z zmiana jest zawsze wykonywana względem bieżącego położenia kamery.

Trzy obracane kształty z wyświetlonymi osiami X, Y i Z

Porada : Aby ustawienia obrotu i perspektywy były identyczne dla wielu grafik SmartArt lub wykresów, można skopiować ustawienia z grafiki SmartArt lub wykresu do innej grafiki SmartArt lub innego wykresu.

X      Aby zmienić orientację osi poziomej, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Za pomocą przycisków strzałek można „posunąć” to położenie w lewo lub w prawo.

W lewo      Aby obrócić oś poziomą w lewo, należy kliknąć ten przycisk.

W prawo      Aby obrócić oś poziomą w prawo, należy kliknąć ten przycisk.

Y      Aby zmienić orientację osi pionowej, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Za pomocą przycisków strzałek można „posunąć” to położenie w górę lub w dół.

W górę      Aby obrócić oś pionową w górę, należy kliknąć ten przycisk.

W dół      Aby obrócić oś pionową w dół, należy kliknąć ten przycisk.

Z     Ten wymiar pozwala umieszczać kształty wyżej lub niżej niż inne kształty. Aby zmienić położenie osi Z, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Za pomocą przycisków strzałek można „posunąć” to położenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara     Aby zmienić położenie osi Z zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy kliknąć ten przycisk.

Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara     Aby zmienić położenie osi Z przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, należy kliknąć ten przycisk.

Perspektywa     Opisuje, w jakim stopniu perspektywa (zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru zależnie od głębokości) jest stosowana do kształtu. Aby zmienić sposób wyświetlania głębokości, należy wprowadzić liczbę w tym polu. Najmniejsza liczba (0) jest jednoznaczna z użyciem kamery równoległej, a największa liczba (120) daje w wyniku najbardziej uwydatnioną perspektywę, podobną do efektu uzyskiwanego za pomocą kamery szerokokątnej.

Zawęź pole widzenia     Aby zmniejszyć stopień perspektywy, należy kliknąć ten przycisk.

Rozszerz pole widzenia     Aby zwiększyć stopień perspektywy, należy kliknąć ten przycisk.

Tekst

Zachowaj tekst płaski     Aby uniemożliwić obracanie tekstu wewnątrz kształtu podczas obracania kształtu, należy kliknąć opcję Zachowaj tekst płaski. Po zaznaczeniu tej opcji tekst jest zawsze na górze kształtu. Po wyczyszczeniu tej opcji tekst wewnątrz kształtu porusza się zgodnie z przednią powierzchnią kształtu podczas jego obracania.

Położenie obiektu

Odległość od podłoża     Aby przenieść kształt do tyłu lub do przodu w przestrzeni 3-W, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Resetuj     Aby usunąć obrót 3-W i efekty perspektywy oraz przywrócić ustawienia domyślne, należy kliknąć ten przycisk.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×