Formatowanie koloru tła slajdów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz sformatować tło slajdu z kolorem lub deseniem lub tekstury.

W tym artykule: koloru tła

Kliknij, aby wyświetlić instrukcje...

Artykuł pokrewne: obraz tła

Kliknij, aby wyświetlić instrukcje...

Artykuł pokrewne: tekstowy znak wodny

Przykładowy tekstowy znak wodny „WERSJA ROBOCZA”, używany jako tło slajdu programu PowerPoint

Jeśli zdecydujesz się ma więcej kontrast między tłem a tekstem na slajdach, można zmienić kolor tła na inny gradient lub pełny kolor. Formatowanie kolorów i tła slajdów jest dobrym sposobem na tworzenie atrakcyjność graficzną.

Aby zastosować pełny kolor do tła
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, do którego chcesz dodać kolor tła, a następnie kliknij pozycję Formatowanie tła > Wypełnienie pełne.

  Porada : Jeśli nie widzisz Formatowanie tła, spróbuj, klikając prawym przyciskiem myszy ponownie, tym razem marginesie slajdu tak, aby wskaźnik myszy nie jest wskazującego pola tekstowego lub innego obiektu.

 2. Wybierz Kolor, a następnie wybierz odpowiedni kolor.

  Tło z pełnym kolorem

  Porada : Aby użyć koloru tła, który nie znajduje się w kolory motywu, wybierz pozycję Więcej kolorów, a następnie wybierz kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe. Należy zauważyć, że niestandardowych kolorów i kolorów na karcie Standardowy nie są aktualizowane dokumentu motyw zmiana później.

 3. Aby zmienić tło przezroczystość, przeciągnij suwak Przezroczystość.

  Można zmieniać procentowej wartości przezroczystości, od 0% (całkowicie nieprzezroczysty, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, wybierz pozycję Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, wybierz pozycję Zastosuj do wszystkich.

Aby zastosować kolor gradientowy do tła slajdów
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, do którego chcesz dodać kolor tła z gradientem, a następnie wybierz pozycję Formatowanie tła > Wypełnienie gradientowe.

 2. Aby użyć wstępnie ustawionych PowerPoint gradienty, krok 3, a następnie przejdź do kroku 5. Aby samodzielnie dostosować gradientu koloru, krok 4, a następnie przejdź do kroku 5.

 3. Aby użyć wstępnie ustawionego koloru, typu i kierunku gradientu, kliknij pozycję Wstępnie ustawione gradienty i wybierz jedną z opcji.

  Wstępnie ustawione gradienty
 4. Aby dostosować schemat kolorów gradientowych, zrób tak:

  • W obszarze stopnie gradientu zaznacz pierwszy stopień gradientu (oznaczony jako 1 na poniższej ilustracji).

  • Kliknij strzałkę w dół Kolor, a następnie wybierz Kolor motywu lub Kolor standardowy.

   Zmienianie koloru każdego stopnia gradientu

   Porada : Aby uzyskać więcej standardowe kolory lub utworzyć kolor niestandardowy, wybierz pozycję Więcej kolorów.

  • Aby dopasować zakres kolor gradientu, kliknij i przeciągnij stopnie w prawo lub w lewo. Można także ustawić wartości procentowych, przenosząc Położenie w górę i w dół do wartość procentową, która ma być.

  • Wykonaj te same kroki dla innych stopnie gradientu (dostępne są wyświetlane w ilustracji 4).

 5. Dostosuj ustawienie Jasność.

 6. Aby zmienić tło przezroczystość, przeciągnij suwak Przezroczystość.

  Można zmieniać procentowej wartości przezroczystości, od 0% (całkowicie nieprzezroczysty, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor gradientowy tylko do wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby zastosować kolor gradientowy do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

Chcesz więcej stylowy wygląd prezentacji? Zapoznaj się z galerii szablonów programu PowerPoint dla profesjonalnych projektów, które można dodać do prezentacji. W polu PowerPoint wpisz szablonu w polu Powiedz mi, co należy zrobić.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Porada : Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij jeden ze slajdów, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania pozostałych slajdów.

 2. Wybierz pozycję Projekt > Style tła > Formatuj tło.

 3. Wybierz pozycję Wypełnienie > Wypełnienie pełne.

  Formatowanie tła
 4. Wybierz Kolor Obraz przycisku , a następnie wybierz odpowiedni kolor.

  Aby wyświetlić więcej opcji kolorów, wybierz pozycję Więcej kolorów, a następnie wybierz kolor na karcie Standardowy albo zmieszaj kolor na kolory niestandardowe kartę niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie są aktualizowane dokumentu motyw zmiana później.

  Porady : Aby zmienić tło przezroczystość, przeciągnij suwak Przezroczystość.

  Można zmieniać procentowej wartości przezroczystości, od 0% (całkowicie nieprzezroczysty, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor do tylko wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij jeden ze slajdów, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania pozostałych slajdów.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij pozycję Style tła, a następnie kliknij pozycję Formatuj tło.

  Karta Projekt
 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Wypełnienie pełne.

  Uwaga : Alternatywnie Jeśli chcesz użyć kolorem gradientu lub wypełnienia Tekstura, kliknij Wypełnienie gradientowe lub Wypełnienie obrazem lub teksturą i wybierz żądane opcje.

 4. Kliknij pozycję Kolor Obraz przycisku i kliknij wybrany kolor.

  Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na kolory niestandardowe kartę niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie są aktualizowane dokumentu motyw zmiana później.

 5. Aby zmienić tło przezroczystość, przeciągnij suwak Przezroczystość.

  Można zmieniać procentowej wartości przezroczystości, od 0% (całkowicie nieprzezroczysty, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste).

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×