Formatowanie koloru tła slajdów

Możesz sformatować tło slajdu za pomocą koloru albo tekstury lub deseniu wypełnienia.

Przykładowe tło slajdu, na którym jest używany gradient koloru

Jeśli uznasz, że kontrast między tłem a tekstem slajdów powinien być większy, możesz zmienić kolory tła na inny gradient lub pełny kolor. Formatowanie kolorów i tła slajdów do dobre metody przykuwania uwagi odbiorców.

Aby zastosować pełny kolor do tła

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, do którego chcesz dodać kolor tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło > Wypełnienie pełne.

  Porada:    Jeśli nie widać polecenia Formatuj tło, spróbuj ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy, tym razem przy marginesie slajdu, aby upewnić się, że wskaźnik myszy nie wskazuje pola tekstowego ani innego obiektu.

 2. Wybierz przycisk Kolor, a następnie wybierz odpowiedni kolor.

  Tło z pełnym kolorem

  Porada:    Aby zmienić kolor tła na taki, którego nie ma wśród kolorów motywu, wybierz pozycję Więcej kolorów, a następnie wybierz odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

 3. Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 4. Wykonaj następujące czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, wybierz przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, wybierz przycisk Zastosuj do wszystkich.

Aby zastosować kolor gradientowy do tła slajdów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, do którego chcesz dodać gradientowy kolor tła, a następnie wybierz polecenie Formatuj tło > Wypełnienie gradientowe.

 2. Aby użyć wstępnie ustawionych gradientów programu PowerPoint, wykonaj krok 3, a następnie przejdź do kroku 5. Aby samodzielnie dostosować kolory gradientów, wykonaj krok 4, a następnie przejdź do kroku 5.

 3. Aby użyć wstępnie ustawionego koloru, typu i kierunku gradientu, kliknij pozycję Wstępnie ustawione gradienty i wybierz jedną z opcji.

  Wstępnie ustawione gradienty
 4. Aby dostosować schemat kolorów gradientowych, zrób tak:

  • W obszarze Stopnie gradientu wybierz pierwszy stopień gradientu (oznaczony jako 1 na poniższym diagramie).

  • Kliknij strzałkę w dół listy Kolor i wybierz kolor motywu lub kolor standardowy.

   Zmienianie koloru każdego stopnia gradientu

   Porada:    Wybierz pozycję Więcej kolorów, aby wyświetlić więcej kolorów standardowych. Możesz też utworzyć kolor niestandardowy.

  • Aby dopasować ilość koloru nakładanego przez poszczególne stopnie gradientu, kliknij stopnie gradientu i przeciągnij je w lewo lub w prawo. Możesz również ustawić wartości procentowe zmian przyrostowych, przesuwając pozycję Położenie w górę i w dół, aż uzyskasz odpowiednią wartość procentową.

  • Zrób to samo w przypadku każdego z pozostałych stopni gradientu (na powyższym diagramie przykładowym są 4 stopnie).

 5. Dostosuj ustawienie Jasność.

 6. Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor gradientowy tylko do wybranych slajdów, kliknij pozycję Zamknij.

  • Aby zastosować kolor gradientowy do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij pozycję Zastosuj do wszystkich.

Prezentacja powinna być bardziej elegancka? W galerii szablonów programu PowerPoint można znaleźć profesjonalne projekty do dodania do prezentacji. W programie PowerPoint w polu Powiedz mi, co zrobić wpisz szablon.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Porada:    Aby zaznaczyć wiele slajdów, kliknij jeden ze slajdów, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania pozostałych slajdów.

 2. Przejdź do pozycji Projektowanie > Style tła > Formatuj tło.

 3. Wybierz pozycję Wypełnienie > Wypełnienie pełne.

  Formatowanie tła
 4. Wybierz przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie wybierz odpowiedni kolor.

  Aby wyświetlić więcej opcji kolorów, wybierz pozycję Więcej kolorów, a następnie wybierz odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. W razie zmiany motywu dokumentu kolory niestandardowe ani kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane.

  Porady:

  • Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  • Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor tylko do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

 1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać kolor tła.

  Aby zaznaczyć wiele slajdów, należy kliknąć jeden z nich, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL, klikając pozostałe slajdy.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Tło kliknij pozycję Style tła, a następnie kliknij pozycję Formatuj tło.

  Karta Projekt
 3. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.

  Ewentualnie, jeśli chcesz użyć gradientu kolorowego lub wypełnienia teksturą, kliknij pozycję Wypełnienie gradientowe albo Wypełnienie obrazem lub teksturą i wybierz odpowiednie opcje.

 4. Kliknij pozycję Kolor Selektor kolorów i kliknij wybrany kolor.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolorów motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

 5. Aby zmienić przezroczystość tła, przesuń suwak Przezroczystość.

  Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować kolor do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby zastosować kolor do wszystkich slajdów w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

Współautorzy: Roger Haight

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×