Formatowanie elementów wykresu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można zmienić format poszczególnych elementów wykresu, takich jak obszar wykresu, obszar kreślenia, seria danych, osie, tytuły, etykiety danych lub legenda. Okno dialogowe Formatowanie < Element wykresu > Umożliwia wprowadzanie zmian w formatowaniu, lub możesz zastosować style kształtów wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy. Możesz także sformatować tekst w elemencie wykresu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie formatu zaznaczonego elementu wykresu

Zmienianie stylu kształtu zaznaczonego elementu wykresu

Zmienianie formatowania tekstu w zaznaczonym elemencie wykresu

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą opcji formatowania tekstu

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą stylów tekstu WordArt

Zmienianie formatu zaznaczonego elementu wykresu

 1. Na wykresie kliknij element, który chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
   Spowoduje to wyświetlenie karty Narzędzia wykresów oraz kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

   Porada: Zamiast używania poleceń wstążki można także kliknąć prawym przyciskiem myszy element wykresu, kliknąć polecenie Formatuj <element wykresu> w menu skrótów, a następnie przejść do kroku 3.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie <elementu wykresu> kliknij kategorię, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  Ważne: W zależności od zaznaczonego elementu wykresu w tym oknie dialogowym dostępne są różne opcje formatowania.

  Uwaga: 

 4. Podczas wybierania różnych opcji w tym oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do zaznaczonego elementu wykresu, dzięki czemu można łatwo sprawdzić wynik zmian na wykresie bez zamykania okna dialogowego. Ponieważ jednak zmiany są stosowane natychmiast, nie można kliknąć w tym oknie dialogowym przycisku Anuluj. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 5. Istnieje możliwość cofnięcia wielu zmian dotyczących jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian dotyczących innej opcji tego okna dialogowego.

 6. To okno dialogowe można przenieść, aby jednocześnie widzieć wykres i okno dialogowe.

Początek strony

Zmienianie stylu kształtu zaznaczonego elementu wykresu

 1. Na wykresie kliknij element, który chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
   Spowoduje to wyświetlenie karty Narzędzia wykresów oraz kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl kształtu, na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij odpowiedni styl.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Porada: Aby wyświetlić wszystkie style dostępne kształtu, kliknij przycisk więcej przycisk Obraz przycisku .

 3. Aby zastosować inne wypełnienie kształtu, kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć innego koloru wypełnienia, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

   Porada: Przed zastosowaniem innego koloru można szybko wyświetlić podgląd wpływu tego koloru na wygląd wykresu. Po wskazaniu koloru zaznaczony element wykresu jest wyświetlany na wykresie w tym kolorze.

  • Aby usunąć kolor z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  • Aby użyć koloru wypełnienia, który nie jest dostępny w obszarach Kolory motywu i Kolory standardowe, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia. W oknie dialogowym Kolory określ kolor, którego chcesz użyć, na kartach Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.
   Utworzone niestandardowe kolory wypełnienia są dodawane w obszarze Ostatnio używane kolory, aby umożliwić ich ponowne użycie.

  • Aby wypełnić kształt obrazem, kliknij polecenie Obraz. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  • Aby użyć efektu gradientu dla wybranego koloru wypełnienia, kliknij polecenie Gradient, a następnie w obszarze Odmiany kliknij styl gradientu, którego chcesz użyć.
   Aby uzyskać dostęp do dodatkowych stylów gradientu, kliknij polecenie Więcej gradientów, a następnie w kategorii Wypełnienie kliknij odpowiednie opcje gradientu.

  • Aby użyć wypełnienia teksturą, kliknij polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, której chcesz użyć.

 4. Aby zastosować inne kontury kształtu, kliknij polecenie Kontury kształtu, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć innego koloru konturu, w obszarze Kolory motywu lub Kolory standardowe kliknij kolor, którego chcesz użyć.

  • Aby usunąć kolor konturów z zaznaczonego elementu wykresu, kliknij polecenie Brak konturu.

   Uwaga: Jeśli zaznaczony element jest linią, przestanie ona być widoczna na wykresie.

  • Aby użyć koloru konturu, który nie jest dostępny w obszarach Kolory motywu i Kolory standardowe, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów. W oknie dialogowym Kolory określ kolor, którego chcesz użyć, na kartach Standardowy lub Niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.
   Utworzone niestandardowe kolory konturów są dodawane w obszarze Ostatnio używane kolory, aby umożliwić ich ponowne użycie.

  • Aby zmienić grubość linii lub obramowania, kliknij pozycję Grubość, a następnie kliknij grubość linii, której chcesz użyć.
   Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji stylu linii lub obramowania, kliknij polecenie Więcej linii, a następnie kliknij odpowiednie opcje stylu linii lub obramowania.

  • Aby zastosować linię lub obramowanie kreskowane, kliknij pozycję Kreski, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.
   Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji typu linii kreskowanej, kliknij polecenie Więcej linii, a następnie kliknij odpowiedni typ linii kreskowanej.

  • Aby dodać strzałki do linii, kliknij pozycję Strzałki, a następnie kliknij odpowiedni styl strzałki. Stylów strzałek nie można używać w przypadku obramowań.
   Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji stylów strzałek lub obramowań, kliknij polecenie Więcej strzałek, a następnie kliknij odpowiednie ustawienie strzałki.

 5. Aby zastosować inny efekt kształtów, kliknij pozycję Efekty kształtów, kliknij dostępny efekt, a następnie wybierz typ efektu.

  Uwaga: Dostępność efektów kształtów zależy od zaznaczonego elementu wykresu. Efekty ustawienia wstępnego, odbicia i skosu nie są dostępne dla wszystkich elementów wykresu.

Początek strony

Zmienianie formatowania tekstu w zaznaczonym elemencie wykresu

Aby sformatować tekst w elementach wykresu, można użyć zwykłych opcji formatowania tekstu lub zastosować format WordArt.

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą opcji formatowania tekstu

 1. Kliknij element wykresu zawierający tekst, który chcesz sformatować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub zaznacz tekst, który chcesz sformatować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Obraz Wstążki programu Excel

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka kliknij przyciski formatowania, których chcesz użyć.

   Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Formatowanie tekstu w elementach wykresu za pomocą stylów tekstu WordArt

 1. Na wykresie kliknij element zawierający tekst, który chcesz zmienić, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie.
   Spowoduje to wyświetlenie karty Narzędzia wykresów oraz kart Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

   Grupa Bieżące zaznaczenie na karcie Układ (Narzędzia wykresów)

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt wykonaj jedną z następujących czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby zastosować wstępnie zdefiniowany styl tekstu WordArt, kliknij odpowiedni styl.

   Porada: Aby wyświetlić wszystkie dostępne style tekstu WordArt, kliknij pozycję więcej przycisk Obraz przycisku .

  • Aby zastosować niestandardowy styl tekstu WordArt, kliknij przycisk Wypełnienie tekstu, Kontury tekstu lub Efekty tekstowe, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×