Formatowanie efektów tekstowych (okienko Pole tekstowe)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwagi : 

  • Podczas zmieniania opcji w tym oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do obiektu WordArt lub tekstu, dzięki czemu można łatwo zobaczyć efekty zmian w obiekcie WordArt lub tekście bez zamykania okna dialogowego. Jednak przez to, że zmiany są stosowane natychmiast, nie można kliknąć w tym oknie dialogowym przycisku Anuluj. Aby usunąć zmiany, należy kliknąć przycisk Cofnij Obraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, która ma zostać usunięta.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • To okno dialogowe można przenieść, aby widzieć równocześnie obiekt WordArt i okno dialogowe.

Układ tekstu

Wyrównanie w pionie     Aby określić pionowe położenie tekstu w obiekcie WordArt, należy wybrać opcję z listy.

Kierunek tekstu     Aby określić orientację tekstu w obiekcie WordArt, należy wybrać opcję z listy.

Autodopasowanie

Bez autodopasowania     Należy kliknąć ten przycisk, aby wyłączyć automatyczne zmienianie rozmiaru.

Zmniejsz tekst przy przepełnieniu     Należy kliknąć ten przycisk, aby zmniejszyć rozmiar tekstu w celu dopasowania go do obiektu WordArt.

Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu     Należy kliknąć ten przycisk, aby zwiększyć rozmiar obiektu WordArt w pionie i zmieścić w nim cały tekst.

Margines wewnętrzny

Margines wewnętrzny jest odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem obiektu WordArt lub innego obiekt. Wielkość tej przestrzeni można zwiększać lub zmniejszać przy użyciu poniższych opcji.

Lewy     Aby określić odległość między lewą krawędzią obiektu WordArt a tekstem, należy wprowadzić nową wielkość marginesu w tym polu.

Prawy     Aby określić odległość między prawą krawędzią obiektu WordArt a tekstem, należy wprowadzić nową wielkość marginesu w tym polu.

Górny     Aby określić odległość między górną krawędzią obiektu WordArt a tekstem, należy wprowadzić nową wielkość marginesu w tym polu.

Dolny     Aby określić odległość między dolną krawędzią obiektu WordArt a tekstem, należy wprowadzić nową wielkość marginesu w tym polu.

Zawijaj tekst w kształcie     Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby tekst wewnątrz obiektu WordArt był wyświetlany w wielu wierszach.

Kolumny     Należy kliknąć ten przycisk, aby określić liczbę kolumn tekstu w obiekcie WordArt oraz odstępy między kolumnami.

Liczba     Aby określić liczbę kolumn tekstu w obiekcie WordArt, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Odstępy     Aby określić odstępy między kolumnami tekstu w obiekcie WordArt, należy wprowadzić liczbę w tym polu.

Kolumny od lewej do prawej     Wybierz tę opcję, aby określić, że kolumn tekstu WordArt Pokaż jako obrazu odwróconego domyślnego sposobu wyświetlania od lewej do prawej. Ta opcja umożliwia wyświetlanie tylko wtedy, gdy zostanie włączona obsługa języków od prawej do lewej.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×