Formatowanie efektów tekstowych (okienko Kontury tekstu)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwagi: 

  • Zmiana opcji w oknie dialogowym zmiany są natychmiast stosowane do obiektu WordArt lub tekst, co ułatwia zobaczyć skutki zmian w obiektu WordArt lub tekst bez zamykania okna dialogowego. Jednak ponieważ zmiany są natychmiast stosowane, nie jest możliwe kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym. Aby usunąć zmiany, możesz kliknąć pozycję Cofnij Obraz przycisku na pasku Narzędzi Szybki dostęp dla każdej zmiany, które chcesz usunąć.

  • Można jednocześnie cofnąć wiele zmian wprowadzonych w odniesieniu do jednej opcji okna dialogowego, o ile między nimi nie wprowadzono zmian w odniesieniu do innej opcji tego okna dialogowego.

  • To okno dialogowe można przenieść, aby widzieć równocześnie obiekt WordArt i okno dialogowe.

Brak linii     Należy kliknąć tę opcję, aby linia była przezroczysta bądź bez koloru lub aby usunąć wypełnienie linii.

Linia ciągła     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do linii kolor i przezroczystość.

Linia gradientowa     Należy kliknąć tę opcję, aby dodać do linii wypełnienie gradient.

Linia ciągła

Kolor     Aby wybrać kolor linii, kliknij przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy Nie można zaktualizować, jeśli zmienisz później dokument motyw.

Przezroczystość     Aby określić poziom przejrzystości obiektu WordArt, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Linia gradientowa

Wstępnie ustawione kolory     Aby wybrać wbudowanego wypełnienia gradientowego w wierszu, kliknij wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiednią opcję.

Typ     Aby określić kierunek używany podczas rysowania wypełnienia gradientowego, należy wybrać opcję z listy. Opcja wybrana z listy Typ decyduje o dostępności opcji Kierunek.

Kierunek     Aby wybrać inną progresję kolorów i cieni, należy kliknąć przycisk Kierunek, a następnie kliknąć odpowiednią opcję. Opcje dostępne po kliknięciu przycisku Kierunek zależą od typu gradientu wybranego z listy Typ.

Kąt     Aby określić kąt, o jaki będzie obracane wypełnienie gradientowe wewnątrz obiektu WordArt, należy kliknąć odpowiedni stopień na liście. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy z listy Typ została wybrana pozycja Liniowy.

Stopnie gradientu

Stopnie gradientu obejmują położenie, kolor i wartość przezroczystości. Wartość przezroczystości jest stosowana do stopnia gradientu, a nie do całego wypełnienia. Stopnie gradientu służą do tworzenia gradientów nieliniowych. Na przykład po utworzeniu gradientu zawierającego przejście od koloru czerwonego, przez zielony, do niebieskiego należy dodać trzy stopnie gradientu — po jednym dla każdego koloru. Aby zaś utworzyć gradient widoczny tylko w rogu kształtu, należy użyć stopni gradientu w celu utworzenia gradientu nieliniowego.

Lista stopni     Wypełnienie gradientowe składa się z kilku stopni gradientu, ale można zmieniać tylko po jednym stopniu. Po kliknięciu na liście stopnia gradientu, który ma być edytowany, bieżące ustawienia tego gradientu są odzwierciedlane przez opcje koloru, położenia i przezroczystości.

Dodaj     Aby dodać stopień gradientu, należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie ustawić odpowiednio opcje Położenie stopnia, Kolor i Przezroczystość.

Usuwanie     Aby usunąć gradientu, kliknij przycisk Zatrzymaj numer na liście, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Położenie stopnia     Aby ustawić lokalizację zmiany koloru i przezroczystości w wypełnieniu gradientowym, należy przesunąć suwak Położenie stopnia lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka.

Kolor     Aby wybrać kolor gradientu, kliknij przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić kolor, który nie znajduje się w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy Nie można zaktualizować, jeśli zmienisz później dokument motyw.

Przezroczystość     Aby określić stopień przejrzystości dla położenia określonego w polu Położenie stopnia, należy przesunąć suwak Przezroczystość lub wprowadzić liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do zakresu od 0 (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×