Formatowanie dat

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Access udostępnia kilka różnych metod formatowania dat, zależnie od obszaru programu, w którym jest realizowane dane zadanie. W formularzach i raportach baz danych dla komputerów stacjonarnych daty są zwykle wyświetlane w polach tekstowych, a w celu ich sformatowania wystarczy odpowiedni format daty we właściwości Format. W widoku układu lub projektowania należy nacisnąć klawisz F4 w celu wyświetlenia arkusza właściwości, a następnie ustawić właściwość Format na jeden ze wstępnie zdefiniowanych formatów dat:

Obraz arkusza właściwości z wyświetloną listą rozwijaną Format.

Można również wprowadzić niestandardowy format daty.

W aplikacjach programu Access dane są wyświetlane w zawierających pola tekstowe „widokach”, które przypominają formularze w bazach danych dla komputerów stacjonarnych. Opcji formatowania nie ustawia się jednak za pomocą arkusza właściwości. Zamiast tego należy zaznaczyć pole tekstowe, kliknąć wyświetlony przycisk Format, a następnie wybrać żądany format z listy Format.

Obraz menu Formatowanie w aplikacji programu Access.

Uwaga : Aplikacje programu Access zawierają więcej ograniczeń w zakresie dostępnych do użycia formatów, dlatego też nie można w nich używać niestandardowych formatów opisanych niżej.

Początek strony

Tabele

Poniżej przedstawiono sposób zmieniania formatu daty w przypadku wyświetlania dat w widoku arkusza danych tabeli (w bazie danych dla komputerów stacjonarnych lub aplikacji programu Access):

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Widok projektu. Jeśli okienko nawigacji nie jest wyświetlane, naciśnij klawisz F11, aby je wyświetlić.

  2. Zaznacz pole daty, a następnie na liście Właściwości pola u dołu ekranu wybierz żądany format z listy rozwijanej Format. W przypadku korzystania z bazy danych dla komputerów stacjonarnych możesz również wprowadzić niestandardowy format daty.

Uwaga :  Ustawienia formatu skonfigurowane w tym miejscu (na poziomie tabeli) nie wpływają na zmianę formatowania innych istniejących obiektów opartych na tej tabeli, natomiast nowe formularze, raporty i widoki utworzone na jej podstawie dziedziczą określone dla niej formatowanie. Format tabeli można przesłonić na poziomie formularza, raportu lub widoku bez zmiany formatu tabeli.

Początek strony

Kwerendy

Jeśli pole daty w kwerendzie nie jest sformatowane w żądany sposób, przełącz się do widoku projektowania, kliknij prawym przyciskiem myszy pole daty, a następnie kliknij polecenie Właściwości. W arkuszu właściwości wybierz żądany format z listy właściwości Format.

Uwaga :  W aplikacjach programu Access można tworzyć kwerendy, ale formatowanie kolumn dat w ramach kwerend nie jest możliwe. Wszelkie formatowanie dat jest wykonywane na poziomie widoku.

Początek strony

Wyrażenia

W wyrażeniach stacjonarnej bazy danych za pomocą Funkcja FormatDateTime wartości dat można formatować na jeden z wielu wstępnie zdefiniowanych formatów. Mogą okazać się to przydatne podczas pracy w wybranym obszarze, która wymaga wyrażenia, takich jak makra lub kwerendy.

Uwaga :  Funkcja FormatDateTime nie jest dostępna w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Niestandardowe formaty daty

W niektórych sytuacjach lista rozwijana właściwości Format w arkuszu właściwości może nie zawierać dokładnie takiego formatu daty, jaki jest potrzebny. Baza danych dla komputerów stacjonarnych umożliwia utworzenie własnego formatu niestandardowego przez wpisanie kodu, który program Access rozpozna jako format daty. Ten kod wpisuje się bezpośrednio w polu właściwości Format. Oto kilka przykładów różnych sposobów formatowania daty 13 stycznia 2012:

Żądany format daty

Kod, jaki należy wpisać w polu właściwości Format:

2012-01-13

rrrr-mm-dd

2012

rrrr

13 sty 2012

dd mmm rrrr

13.01.2012

dd\.mm\.rrrr (program Access automatycznie dodaje ukośniki odwrotne)

Pt 13/1

ddd d/m

Zobacz ten artykuł właściwości Format więcej przykładów niestandardowych i wbudowanych daty formaty.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×