Formatowanie danych za pomocą klawiszy skrótów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Klawisze

Czynność

CTRL+1

Wyświetlić okno dialogowe Formatowanie dla zaznaczonego elementu wykresu

CTRL+SHIFT+~

Zastosować format liczby ogólnej do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych

CTRL+SHIFT+$

Zastosować format walutowy $#,##0.00 do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych (ujemne liczby pojawiają się w nawiasach)

CTRL+SHIFT+%

Zastosować format procentowy 0% do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych

CTRL+SHIFT+^

Zastosować liczbę w formacie naukowym z dwoma miejscami dziesiętnymi do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych

CTRL+SHIFT+#

Zastosować format daty d-mmm-rr do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych

CTRL+SHIFT+@

Zastosować format czasu h:mm AM/PM do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych

CTRL+SHIFT+!

Zastosować format liczby #,##0.00 (wartości ujemne poprzedzone znakiem minus) do zaznaczonej osi wykresu lub etykiet danych

CTRL+B

Zastosować lub usunąć pogrubienie

CTRL+I

Zastosować lub usunąć kursywę

CTRL+U

Zastosować lub usunąć podkreślenie

CTRL+5

Zastosować lub usunąć przekreślenie


Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×