Flagowanie elementu bez kojarzenia z nim daty

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Wiadomość lub kontakt można oflagować bez kojarzenia z flagą daty lub godziny. Flaga będzie wyświetlana przy oflagowanym elemencie w widokach tabela, na przykład w folderze Skrzynka odbiorcza lub na liście numerów telefonów. W otwartym elemencie na pasek informacyjny będzie widoczna flaga monitująca, ale nie będą wyświetlane informacje o godzinie ani dacie. Elementy oflagowane bez dat są również wyświetlane na pasku zadań do wykonania w sekcji Brak daty.

Jeśli do elementów są często przypisywane flagi bez dat, można ustawić dla flaga Szybkie kliknięcie wartość Brak daty, co umożliwi oflagowanie elementów za pomocą jednego kliknięcia.

Co chcesz zrobić?

Przypisywanie flagi bez daty do elementu

Ustawianie flagi szybkiego kliknięcia na Brak daty

Przypisywanie flagi bez daty do elementu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość lub kontakt, kliknij polecenie Flaga monitująca w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Brak daty.

  Porada : Można też przypisać flagę do elementu menu Flaga monitująca na pasku narzędzi. Kliknij element, a następnie kliknij przycisk Obraz przycisku , aby wybrać flagę.

Początek strony

Ustawianie flagi szybkiego kliknięcia na Brak daty

Klikając kolumnę Stan flagi obok elementu, użytkownik przypisuje do tego elementu flagę szybkiego kliknięcia. Domyślnie jest to flaga Dzisiaj, ale można zmienić flagę domyślną na Brak daty. Pozwoli to na przypisywanie — za pomocą jednego kliknięcia — flag bez skojarzonych z nimi dat do wiadomości lub kontaktów w folderze Skrzynka odbiorcza lub w innym widoku tabela.

W pierwszej kolejności należy zmienić flagę domyślną na Brak daty. Następnie można przypisać tę flagę do wiadomości lub kontaktów. Flaga jest wyświetlana w kolumnie Stan flagi oraz w ramach danego elementu.

Ustawianie flagi szybkiego kliknięcia

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Ustaw flagę szybkiego kliknięcia.

 2. W oknie dialogowym Ustawianie szybkiego kliknięcia wybierz flagę z listy.

Uwaga : Jeżeli flaga szybkiego kliknięcia zostanie zmieniona, uprzednio oflagowane elementy nie ulegną zmianie.

Przypisywanie flagi szybkiego kliknięcia do wiadomości

 • W Skrzynce odbiorczej kliknij kolumnę Stan flagi obok wiadomości. Do kolumny zostanie dodana wybrana wcześniej flaga szybkiego kliknięcia.

  Uwaga : Flagę szybkiego kliknięcia można przypisać do wielu wiadomości jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć wiadomości, a następnie kliknąć kolumnę Stan flagi obok jednej z wiadomości.

Przypisywanie flagi szybkiego kliknięcia do kontaktu

 • W folderze Kontakty w widoku tabeli, takim jak Według flag monitujących, kliknij kolumnę Stan flagi obok kontaktu. Do kolumny zostanie dodana wybrana wcześniej flaga szybkiego kliknięcia.

  Uwaga : Flagę szybkiego kliknięcia można przypisać do wielu kontaktów jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć kontakty, a następnie kliknąć kolumnę Stan flagi obok jednego z kontaktów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×