Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Flaga — przedsiębiorstwo (1–20) mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje o flagach dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Pola te są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji. Flaga wskazuje, czy dane zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji. Pole z flagą może przyjmować wartość Tak lub Nie.

Istnieje kilka kategorii pól Flaga — przedsiębiorstwo (1–20).

Typ danych    Tak/Nie

Flaga 1 przedsiębiorstwa – 20 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Flaga — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Flaga — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zadań, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zadań przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowych pól umożliwiających śledzenie specjalistycznych informacji księgowych w określonych zadaniach. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Flaga1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole flagi przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Konto 1026" (Flaga1 — przedsiębiorstwo). Menedżer może dodać to pole w widoku Arkusz zadań, a następnie kliknąć opcję Tak w przypadku wszystkich zadań, które wymagają specjalnego traktowania. Po przefiltrowaniu zadań według pola flagi zostaną wybrane tylko te zadania, dla których w tym polu ustawiono opcję Tak.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Flaga 1 przedsiębiorstwa – 20 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Flaga — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Flaga — przedsiębiorstwo można dodawać w widoku zasobów, a ponadto można wyświetlać listę dostępnych pól niestandardowych zasobów przedsiębiorstwa w oknie dialogowym Informacje o zasobach.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowego pola flagi umożliwiającego przeglądanie zasobów kontraktowych (wykonawców) z różnych grup. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Flaga1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole flagi przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Wykonawca" (Flaga1 — przedsiębiorstwo). Menedżer może dodać to pole w arkuszu zasobów, a następnie używać go do przeglądania i filtrowania zasobów kontraktowych skojarzonych z różnymi grupami zasobów.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Flaga 1 przedsiębiorstwa – 20 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Flaga — przedsiębiorstwo można zdefiniować za pomocą formuł lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Wszystkie zdefiniowane i udostępnione pola Flaga — przedsiębiorstwo można dodawać w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał od menedżerów projektów żądania zdefiniowania niestandardowego pola flagi umożliwiającego filtrowanie projektu w celu wyszukania wykonawców. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Flaga1 — przedsiębiorstwo. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole flagi przedsiębiorstwa, oznaczone jako „Wykonawca" (Flaga1 — przedsiębiorstwo). Menedżer może dodać to pole w arkuszu Obciążenie zadaniami, a następnie używać go do filtrowania i przeglądania przydziałów dla wykonawców.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×