Filtrowanie w celu znalezienia wartości zduplikowanych i ich usuwanie

Excel dla Office 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych i usuwanie wartości zduplikowanych są dwa zadania blisko powiązane, ponieważ wyświetlane wyniki są takie same — lista wartości unikatowych. Ważne jest jednak różnicy. Podczas filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych tymczasowo ukryć zduplikowanych wartości, ale podczas usuwania zduplikowanych wartości trwale usunąć zduplikowane wartości. Zduplikowane wartość to miejsce, w którym wszystkie wartości w wierszu są dokładne dopasowanie wszystkich wartości w innym wierszu. Zduplikowane wartości są określane przez wartość wyświetlana w komórce, a nie musi to być wartości przechowywanej w komórce. Na przykład jeśli masz tę samą wartość daty w różnych komórkach, raz w formacie "2017-12-8", a drugi jako "8 gru 2017", wartości są unikatowe. Jest dobrym pomysłem jest filtrowanie i formatowanie warunkowe wartości unikatowe najpierw o potwierdzenie, że wyniki są ma przed usunięciem wartości zduplikowanych.

Uwaga: Jeśli różni się formuły w komórkach, ale wartości są takie same, są traktowane jako duplikaty. Na przykład jeśli komórka A1 zawiera formułę = 2-1 , a komórka A2 zawiera formuły = 3-2, jak wartość jest formatowana tak samo, ich jest uważany za zduplikowane wartości. Jeśli tę samą wartość jest sformatowany przy użyciu różnych formatów liczb, ta osoba nie jest uwzględniana duplikaty. Na przykład jeśli wartość w komórce A1 jest sformatowana jako 1,00 , a wartość w komórce A2 jest sformatowana jako 1, nie są one uwzględniane duplikaty.

Filtr w celu znalezienia wartości unikatowych

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane.

  Przycisk Zaawansowane

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Filtrowanie zakresu komórek lub tabeli w miejscu

  Zaznacz zakres komórek, a następnie kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  Kopiowanie wyników filtru do innej lokalizacji

  Zaznacz zakres komórek, kliknij polecenie Kopiuj w inne miejsce, a następnie w polu Kopiuj do wpisz odwołanie do komórki.

  Uwaga: Jeśli skopiujesz wyników filtru do innej lokalizacji, wartości unikatowe z zaznaczonego zakresu zostaną skopiowane do nowej lokalizacji. Nie dotyczy oryginalne dane.

 4. Zaznacz pole wyboru tylko unikatowe rekordy, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej opcji

Usuwanie wartości zduplikowanych dotyczy tylko wartości w zaznaczonym zakresie komórek lub tabeli. Inne wartości spoza zakresu komórek lub tabeli nie są zmieniane lub przenoszone. Ponieważ dane zostaną trwale usunięte, jest dobrym pomysłem jest skopiować oryginalny zakres komórek lub tabeli do innego arkusza lub skoroszytu, przed usunięciem wartości zduplikowanych.

Uwaga: Nie można usunąć zduplikowane wartości z danych, który zostanie wyróżnione lub, który zawiera sumy częściowe. Aby usunąć duplikaty, należy usunąć konspektu i sumy częściowe najpierw.

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Usuń duplikaty.

  Usuwanie duplikatów przycisk

 3. Wybierz jedną lub więcej pól wyboru, które odwołują się do kolumn w tabeli, a następnie kliknij pozycję Usuń duplikaty.

  Porada: Jeśli zakres komórek lub tabeli zawiera wiele kolumn, aby wybrać tylko kilka kolumn, wyczyść pole wyboru Zaznacz wszystko, a następnie zaznacz kolumny, które mają.

Można zastosować formatowanie warunkowe do wartości unikatowych lub zduplikowanych tak, aby łatwo widoczne. Pokolorowanymi zduplikowanych danych, na przykład może pomóc znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć te dane.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, wskaż polecenie Reguły wyróżniania komórek, a następnie kliknij Duplikujące się wartości.

 3. Wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Nowa reguła formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

Możesz utworzyć regułę, aby kolor kod unikatowych lub zduplikowanych danych w arkuszu. To jest szczególnie przydatne, jeśli dane zawierają wiele zestawów zduplikowanych wartości.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła.

 3. Na liście Styl wybierz Klasyczny, a następnie na liście Format tylko pierwsze i ostatnie wartości sklasyfikowanych jako wybierz Formatowanie tylko wartości unikatowe lub zduplikowane.

 4. Na liście wartości w zaznaczonym zakresie wybierz unikatowe lub zduplikowane.

 5. Na liście Format wybierz opcję określającą sposób wartości unikatowych lub zduplikowanych do sformatowania.

Możesz edytować istniejącą regułę i zmodyfikuj ją, aby zastosować formatowanie warunkowe do unikatowych lub zduplikowanych danych.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj regułami.

 3. Upewnij się, że na liście Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz lub tabelę.

 4. Zaznacz regułę, a następnie kliknij pozycję Edytuj regułę.

 5. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Filtr w celu znalezienia wartości unikatowych

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok pozycji Filtr, a następnie kliknij Filtr zaawansowany.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Filtrowanie zakresu komórek lub tabeli w miejscu

  Zaznacz zakres komórek, a następnie kliknij pozycję Filtruj listę na miejscu.

  Kopiowanie wyników filtru do innej lokalizacji

  Zaznacz zakres komórek, kliknij polecenie Kopiuj w inne miejsce, a następnie w polu Kopiuj do wpisz odwołanie do komórki.

  Uwaga: Jeśli skopiujesz wyników filtru do innej lokalizacji, wartości unikatowe z zaznaczonego zakresu zostaną skopiowane do nowej lokalizacji. Nie dotyczy oryginalne dane.

 4. Zaznacz pole wyboru tylko unikatowe rekordy, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej opcji

Usuwanie wartości zduplikowanych dotyczy tylko wartości w zaznaczonym zakresie komórek lub tabeli. Inne wartości spoza zakresu komórek lub tabeli nie są zmieniane lub przenoszone. Ponieważ dane zostaną trwale usunięte, jest dobrym pomysłem jest skopiować oryginalny zakres komórek lub tabeli do innego arkusza lub skoroszytu, przed usunięciem wartości zduplikowanych.

Uwaga: Nie można usunąć zduplikowane wartości z danych, który zostanie wyróżnione lub, który zawiera sumy częściowe. Aby usunąć duplikaty, należy usunąć konspektu i sumy częściowe najpierw.

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie dane w obszarze Narzędzia kliknij pozycję Usuń duplikaty.

  Karta Dane, grupa Narzędzia

 3. Wybierz jedną lub więcej pól wyboru, które odwołują się do kolumn w tabeli, a następnie kliknij pozycję Usuń duplikaty.

  Program Excel wyświetli komunikat informujący o ile zduplikowanych wartości zostały usunięte i ile wartości unikatowych lub komunikat z informacją, że zduplikowanych wartości zostały usunięte.

  Porada: Jeśli zakres komórek lub tabeli zawiera wiele kolumn, aby wybrać tylko kilka kolumn, wyczyść pole wyboru Zaznacz wszystko, a następnie zaznacz kolumny, które mają.

Można zastosować formatowanie warunkowe do wartości unikatowych lub zduplikowanych tak, aby łatwo widoczne. Pokolorowanymi zduplikowanych danych, na przykład może pomóc znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć te dane.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Format kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, wskaż polecenie Reguły wyróżniania komórek, a następnie kliknij Duplikujące się wartości.

  Karta Narzędzia główne, grupa Formatowanie

 3. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Możesz utworzyć regułę, aby kolor kod unikatowych lub zduplikowanych danych w arkuszu. To jest szczególnie przydatne, jeśli dane zawierają wiele zestawów zduplikowanych wartości.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Format kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij przycisk Nowa reguła.

  Karta Narzędzia główne, grupa Formatowanie

 3. W menu podręcznym Styl kliknij Klasyczny, a następnie w Formatowanie tylko pierwsze i ostatnie wartości sklasyfikowanych jako menu podręcznym kliknij polecenie Formatuj tylko wartości unikatowe lub zduplikowane.

 4. W menu podręcznym wartości w zaznaczonym zakresie kliknij pozycję unikatowe lub zduplikowane.

 5. W menu podręcznym Format wybierz opcję określającą sposób wartości unikatowych lub zduplikowanych do sformatowania.

Możesz edytować istniejącą regułę i zmodyfikuj ją, aby zastosować formatowanie warunkowe do unikatowych lub zduplikowanych danych.

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Format kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj regułami.

  Karta Narzędzia główne, grupa Formatowanie

 3. Upewnij się, że w menu podręcznym Pokaż reguły formatowania dla wybrano odpowiedni arkusz lub tabelę.

 4. Zaznacz regułę, a następnie kliknij pozycję Edytuj regułę.

 5. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Sortowanie danych na liście

Filtrowanie danych na liście

Filtrowanie według koloru czcionki, komórki lub zestawów ikon

Znajdowanie i zamienianie tekstu lub liczb

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×