Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub usuwanie wartości zduplikowanych

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub usuwanie wartości zduplikowanych

Program Excel oferuje kilka sposobów filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych lub usunięcia wartości zduplikowanych:

 • Do filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych służy polecenie Zaawansowane w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane.

 • Do usuwania wartości zduplikowanych służy polecenie Usuń duplikaty w grupie Narzędzia danych na karcie Dane.

 • Do zaznaczania wartości unikatowych lub zduplikowanych służy polecenie Formatowanie warunkowe w grupie Styl na karcie Narzędzia główne.

Co chcesz zrobić?

Informacje o filtrowaniu w celu znalezienia wartości unikatowych lub usunięcia wartości zduplikowanych

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych

Usuwanie wartości zduplikowanych

Formatowanie warunkowe wartości unikatowych lub zduplikowanych

Informacje o filtrowaniu w celu znalezienia wartości unikatowych lub usunięcia wartości zduplikowanych

Operacje filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych i usuwania wartości zduplikowanych są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ w obu przypadkach jest wyświetlany ten sam wynik — lista wartości unikatowych. Występuje jednak dość istotna różnica: w przypadku filtrowania w celu znalezienia wartości unikatowych wartości zduplikowane są tymczasowo ukrywane, natomiast w przypadku usuwania wartości zduplikowanych następuje trwałe usunięcie wartości zduplikowanych.

Wartość zduplikowana występuje wtedy, gdy każda wartość w danym wierszu stanowi dokładne dopasowanie wartości w innym wierszu. Wartości zduplikowane są określane na podstawie wartości wyświetlanych w komórkach, co nie zawsze oznacza wartości przechowywane w komórkach. Na przykład, jeśli w różnych komórkach ujęto tę samą wartość daty, raz w formacie „08-03-2006”, a raz w formacie „8 marca 2006”, wartości te są unikatowe.

Dobrze jest przeprowadzić filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych lub ich warunkowe formatowanie przed usunięciem wartości zduplikowanych, aby przekonać się, czy wyniki będą zgodne z oczekiwaniami.

Początek strony

Filtrowanie w celu znalezienia wartości unikatowych

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie Dane w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane.

  Grupa Sortowanie i filtrowanie na karcie Dane

 3. W oknie dialogowym Filtr zaawansowany wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby filtrować zakres komórek lub tabelę na miejscu, kliknij przycisk Filtruj listę na miejscu.

  2. Aby skopiować wyniki filtrowania do innej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

   1. Kliknij przycisk radiowy Kopiuj w inne miejsce.

   2. W polu Kopiuj do wpisz odwołanie do komórki.

    Można też kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku , co spowoduje tymczasowe ukrycie okna dialogowego, a następnie zaznaczyć komórkę w arkuszu i kliknąć przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

 4. Zaznacz pole wyboru Tylko unikatowe rekordy i kliknij przycisk OK.

  Wartości unikatowe występujące w zaznaczonym zakresie zostaną skopiowane do nowej lokalizacji.

Początek strony

Usuwanie wartości zduplikowanych

Usuwanie wartości zduplikowanych dotyczy wyłącznie wartości należących do zakresu komórek lub do tabeli. Wartości poza zakresem lub tabelą nie są zmieniane ani przenoszone.

Dane zostaną trwale usunięte, dlatego przed usunięciem wartości zduplikowanych warto skopiować oryginalny zakres komórek lub oryginalną tabelę do innego arkusza lub skoroszytu.

 1. Zaznacz zakres komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Usuń duplikaty.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Kolumny zaznacz jedną lub więcej kolumn.

  • Aby szybko zaznaczyć wszystkie kolumny, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.

  • Aby szybko usunąć zaznaczenie wszystkich kolumn, kliknij przycisk Usuń zaznaczenie.

   Jeśli zakres komórek lub tabela zawiera wiele kolumn, z których trzeba wybrać tylko kilka, można kliknąć przycisk Usuń zaznaczenie, a następnie zaznaczyć odpowiednie kolumny w obszarze Kolumny.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlony komunikat z informacją o liczbie usuniętych wartości zduplikowanych i pozostających wartości unikatowych albo o tym, że nie usunięto żadnych wartości zduplikowanych.

 5. Kliknij przycisk OK.

Problem: Występują problemy z usuwaniem wartości zduplikowanych z danych objętych konspektem lub zawierających sumy częściowe.

Nie można usunąć wartości zduplikowanych z danych objętych konspektem lub zawierających sumy częściowe. Aby usunąć wartości zduplikowane, należy usunąć zarówno konspekt, jak i sumy częściowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konspektu listy danych w arkuszu i Usuwanie sum częściowych.

Początek strony

Formatowanie warunkowe wartości unikatowych lub zduplikowanych

Uwaga: Pól w obszarach Wartości raportu w formie tabeli przestawnej nie można formatować warunkowo na podstawie wartości unikatowych lub zduplikowanych.

Szybkie formatowanie

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Styl kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Reguły wyróżniania komórek.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wybierz polecenie Duplikujące się wartości.

 4. Wprowadź wartości, których chcesz użyć, a następnie wybierz format.

Formatowanie zaawansowane

 1. Zaznacz co najmniej jedną komórkę w zakresie, tabeli lub raporcie w formie tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij strzałkę obok przycisku Formatowanie warunkowe, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj regułami.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer reguł formatowania warunkowego.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać format warunkowy, kliknij przycisk Nowa reguła.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła formatowania.

  • Aby zmienić format warunkowy, wykonaj następujące czynności:

   1. Upewnij się, że w polu listy Pokaż reguły formatowania dla jest wybrany odpowiedni arkusz lub tabela.

   2. Możesz również zmienić zakres komórek, klikając przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku w polu Dotyczy, aby tymczasowo ukryć okno dialogowe, wybierając nowy zakres komórek w arkuszu, a następnie klikając przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

   3. Zaznacz regułę i kliknij przycisk Edytuj regułę.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie reguły formatowania.

 4. W obszarze Wybierz typ reguły kliknij pozycję Formatuj tylko wartości unikatowe lub zduplikowane.

 5. W obszarze Edytuj opis reguły w polu listy Formatuj wszystkie wybierz opcję unikatowe lub duplikaty.

 6. Kliknij przycisk Formatuj, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek.

 7. Wybierz format liczby, czcionki, obramowania lub wypełnienia, jaki ma zostać zastosowany, gdy wartość komórki będzie spełniać określony warunek, a następnie kliknij przycisk OK.

  Można wybrać więcej niż jeden format. Wybrane formaty są wyświetlane w polu Podgląd.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×