Filtrowanie tabeli (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Filtrowanie wierszy w dodatku Power Query umożliwia uwzględnić lub wykluczyć wiersze na podstawie wartości. Gdy kolumna jest filtrowana w nagłówku kolumny pojawi się ikona małych filtru ( Ikona filtru ). Można filtrować kolumny przy użyciu kilku metod:

Co chcesz zrobić?

Filtrowanie kolumny przy użyciu autofiltru

Filtrowanie kolumny przy użyciu filtrów tekstu

Filtrowanie kolumny przy użyciu filtrów liczb lub dat/godzin

Filtrowanie wielu kolumn

Filtrowanie kolumny według pozycji wiersza

Zachowaj pierwsze wiersze

Zachowywanie 100 pierwszych wierszy

Zachowywanie zakresu wierszy

Usuń pierwsze wiersze

Usuń naprzemienne wiersze

Tematy pokrewne

Filtrowanie kolumny przy użyciu autofiltru

 1. Zaznacz kolumnę do filtrowania.

 2. Kliknij strzałkę w dół ( Strzałka w dół ).

 3. Usuń zaznaczenie wszystkich kolumn (Zaznacz wszystko).

 4. Wybierz wartości kolumny, które chcesz uwzględnić w tabeli.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Zaznacz kolumnę

  Uwagi :  Podczas filtrowania kolumny na listę filtru jest ładowanych tylko pierwszych 1000 unikatowych wartości w kolumnie. Jeśli w kolumnie filtrowanej w Edytorze zapytań znajduje się 1000 lub więcej wartości, zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że lista wartości na liście filtru może być niekompletna, i zostanie udostępnione łącze Załaduj więcej. Kliknij łącze Załaduj więcej, aby załadować pierwszych 1000 unikatowych wartości.

  • Jeśli zostanie ponownie znalezionych dokładnie 1000 unikatowych wartości, zostanie wyświetlona lista z komunikatem informującym o tym, że lista może być nadal niekompletna.

  • Jeśli zostanie znalezionych mniej niż 1000 unikatowych wartości, zostanie wyświetlona pełna lista wartości.

  Uwaga : Karta Edytor zapytań jest wyświetlana tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query.

Początek strony

Filtrowanie kolumny przy użyciu filtrów tekstu

Oprócz możliwości filtrowania kolumny w ramach etapu można filtrować wartość tekstową przy użyciu menu kontekstowego Filtry tekstu.

 1. Kliknij strzałkę w dół ( Strzałka w dół ) obok kolumny zawierającej wartość tekstową, według której chcesz filtrować.

 2. Kliknij pozycję Filtry tekstu i kliknij odpowiednią nazwę typu relacji: Równa się, Nie równa się, Zaczyna się od, Kończy się na, Zawiera lub Nie zawiera.

Początek strony

Filtrowanie kolumny przy użyciu filtrów liczb lub dat/godzin

Oprócz możliwości filtrowania kolumny w ramach etapu można filtrować wartość liczbową lub datę/godzinę przy użyciu menu Filtry liczb albo Filtry dat/godzin.

Aby filtrować kolumnę przy użyciu funkcji Filtry liczb lub Filtry dat/godzin

 1. Kliknij strzałkę w dół ( Strzałka w dół ) obok kolumny zawierającej wartość liczbową lub datę/godzinę, według których chcesz filtrować.

 2. Kliknij pozycję Filtry liczb lub Filtry dat/godzin i kliknij odpowiednią nazwę typu relacji: Równa się, Nie równa się, Większe niż, Większe niż lub równe, Mniejsze niż lub Mniejsze niż lub równe.

Początek strony

Filtrowanie wielu kolumn

Aby filtrować wiele kolumn, wybierz dodatkową kolumnę i powtórz jedną z procedur filtrowania kolumny.

Na przykład poniższa formuła Table.SelectRows() zwraca zapytanie odfiltrowane według kryteriów Stan i Rok.

Wynik filtru

Początek strony

Filtrowanie kolumny według pozycji wiersza

Filtrowanie wierszy według pozycji jest podobne do filtrowania wierszy według wartości, z tym że wiersze są zachowywane lub odrzucane na podstawie pozycji w tabeli, a nie według wartości komórek.

Przy użyciu dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel kolumnę można filtrować według pozycji na kilka sposobów:

Uwaga :  W przypadku określania zakresu lub wzorca pierwszy wiersz danych w tabeli jest wierszem zero (0), a nie wierszem jeden (1). W celu wyświetlenia pozycji wierszy przed ich usunięciem można utworzyć kolumnę Indeks.

Zachowywanie pierwszych wierszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Kliknij pozycję Zachowaj pierwsze wiersze.

 3. W oknie dialogowym Zachowywanie pierwszych wierszy wprowadź odpowiednią wartość w polu Liczba wierszy.

Zachowywanie 100 pierwszych wierszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Kliknij pozycję Zachowaj 100 pierwszych wierszy.

Zachowywanie zakresu wierszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Kliknij pozycję Zachowaj zakres wierszy.

 3. Aby zdefiniować zakres, w oknie dialogowym Zachowywanie zakresu wierszy wprowadź odpowiednie wartości w polach Pierwszy wiersz i Liczba wierszy.

Usuwanie pierwszych wierszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Kliknij pozycję Usuń pierwsze wiersze.

 3. W oknie dialogowym Usuwanie pierwszych wierszy wprowadź odpowiednią wartość w polu Liczba wierszy.

Usuwanie naprzemiennych wierszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tabeli ( Ikona tabeli ).

 2. Kliknij pozycję Usuń naprzemienne wiersze.

 3. Aby zdefiniować wzorzec naprzemiennych wierszy, w oknie dialogowym Usuwanie naprzemiennych wierszy wprowadź odpowiednie wartości w polach Pierwszy wiersz do usunięcia, Liczba wierszy do usunięcia i Liczba wierszy do zachowania.

Początek strony

Tematy pokrewne

Usuwanie wierszy z błędami

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×