Filtrowanie, sortowanie lub grupowanie widoku danych w przeglądarce

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Do widoku danych w przeglądarce można dodać pasek narzędzi, który pozwoli użytkownikom filtrować, sortować lub grupować dane.

Ponadto można włączyć filtrowanie i sortowanie w nagłówkach kolumn w widoku danych, aby użytkownicy mogli filtrować lub sortować dane, klikając nagłówki kolumn — jak w widoku listy.

Te opcje są wzajemnie wykluczających się: można dodawać paska narzędzi lub używać nagłówków kolumn, ale nie obu. Ponadto paska narzędzi można dodać do dowolnego układem widoku danych, ale nagłówków kolumn można dodać tylko do widoku danych z układem tabeli podstawowej.

Aby utworzyć przykładowych danych i widok danych, które są używane w poniższych przykładach lub dowiedzieć się więcej na temat widoków danych, zobacz artykuł Tworzenie widoku danych.

W tym artykule

Dodawanie lub usuwanie paska narzędzi, który umożliwia filtrowanie, sortowanie lub grup danych

Dodawanie lub usuwanie filtrowanie i sortowanie w nagłówkach kolumn

Dodawanie lub usuwanie paska narzędzi umożliwiającego filtrowanie, sortowanie bądź grupowanie danych

Filtrowanie widoku danych w przeglądarce za pomocą paska narzędzi filtrowanie dotyczy tylko prezentacji danych. Filtrowanie nie wystąpić w jeden poziom źródła poziomu XSLT. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania widoku danych zobacz artykuł Filtrowanie danych w widoku danych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono pasek narzędzi dodany do widoku danych na nowej stronie aspx.

Pasek narzędzi dodany do widoku danych

Jeśli użytkownik dołączy stronę Default.master do strony zawierającej widok danych i pasek narzędzi, niektóre wbudowane style z arkusza Core.css zostaną zastosowane, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Pasek narzędzi dodany do widoku danych na stronie, do której zastosowano stronę default.master

Uwaga : Jeśli po dodaniu paska narzędzi użytkownik doda pola do widoku danych lub usunie je z niego, ten pasek narzędzi nie zostanie automatycznie zaktualizowany nowym zestawem pól. Aby zaktualizować pola wyświetlane w menu rozwijanych na pasku narzędzi, należy usunąć ten pasek narzędzi, a następnie dodać go ponownie.

Aby dodać pasek narzędzi do widoku danych:

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Porada : Możesz również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Kliknij pozycję Właściwości widoku danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości widoku danych.

  Opcje filtrowania, sortowania i grupowania wyróżnione w oknie dialogowym Właściwości widoku danych

 4. Na karcie Ogólne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać pasek narzędzi, zaznacz pole wyboru Pokaż pasek narzędzi z opcjami dla, a następnie zaznacz znajdujące się poniżej odpowiednie pola wyboru.

  • Aby usunąć pasek narzędzi, wyczyść pole wyboru Pokaż pasek narzędzi z opcjami dla.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie filtrowania i sortowania w nagłówkach kolumn

Inna opcja udostępnia mechanizm sortowania i filtrowania za pomocą nagłówków kolumn w tabeli. Tutaj można sortować i filtrować dane przez zwykłe wybranie odpowiedniej opcji z menu rozwijanego nagłówka kolumny. Po użyciu tej opcji niektóre style CSS (o nazwach ms-vh, ms-vb i ms-alternating) zostaną zastosowane i widok danych będzie inaczej wyglądał i działał. Na poniższej ilustracji przedstawiono wygląd widoku danych po włączeniu sortowania i filtrowania w nagłówkach kolumn.

Menu rozwijane nagłówka kolumny w widoku danych

Uwaga : Jeśli po włączeniu sortowania i filtrowania w nagłówkach kolumn użytkownik doda pola do widoku danych lub usunie je z niego, pasek narzędzi nie zostanie automatycznie zaktualizowany nowym zestawem pól. Aby zaktualizować pola wyświetlane w menu rozwijanych nagłówków kolumn, należy usunąć pasek narzędzi, a następnie dodać go ponownie.

 1. Otwórz stronę zawierającą widok danych.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok danych, a następnie kliknij polecenie Pokaż typowe zadania sterowania.

  Porada : Możesz również kliknąć pozycję Widok danych, a następnie kliknij strzałkę Obraz przycisku w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę Typowych zadań w widoku danych. Kliknij strzałkę znajdującą się ponownie, aby ukryć listę.

 3. Kliknij pozycję Właściwości widoku danych.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości widoku danych.

  Opcja sortowania i filtrowania w nagłówkach kolumn wyróżniona w oknie dialogowym Właściwości widoku danych

 4. Na karcie Ogólne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć sortowanie i filtrowanie, zaznacz pole wyboru Włącz sortowanie i filtrowanie w nagłówkach kolumn (tylko w podstawowym układzie tabeli).

  • Aby wyłączyć sortowanie i filtrowanie, wyczyść pole wyboru Włącz sortowanie i filtrowanie w nagłówkach kolumn (tylko w podstawowym układzie tabeli).

   Uwaga : 

  • Po wyłączeniu sortowania i filtrowania w nagłówkach kolumn przez wyczyszczenie pola wyboru stylów CSS są nadal stosowane do widoku danych. Możesz ręcznie usunąć te style — Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Usuwanie stylu.

  • Sortowanie i filtrowanie w nagłówkach kolumn działa tylko w sytuacji, gdy widok danych używa podstawowego układu tabeli. Aby sprawdzić układ używany przez widok danych, kliknij kartę Układ.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×