Filtrowanie, kształtowanie i przekształcanie zaimportowanych danych (Power Query)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query umożliwia filtrowanie i kształtowanie zaimportowanych danych przez edytowanie kroków zapytania zgodnie z wymaganiami analizy danych.

Można wykonywać wiele różnych czynności analizy danych, włącznie z filtrowaniem i sortowaniem tabeli, usuwaniem kolumn oraz scalaniem wielu tabel. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kształtowania danych, zobacz Kształtowanie danych w Pomocy dodatku Power Query dla programu Excel.

Po przefiltrowaniu i ukształtowaniu zaimportowanych danych w programie Excel możesz przystąpić do udostępnienia ulepszonych danych jako zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie zapytań.

Ważne:  Udostępnienie zapytania nie powoduje udostępnienia samych danych źródłowych. Udostępniane są tylko zapytanie i metadane dostarczone przez użytkownika. Gdy użytkownicy przeprowadzają wyszukiwania i używają zapytania udostępnionego w dodatku Power Query, jest ono uruchamianie w tym dodatku w celu zwrócenia danych, do których się odwołuje.

Tematy pokrewne

Łączenie się z wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami danych

Środowisko zarządzania danymi w usłudze Power BI dla Office 365 — pomoc

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×