Filtrowanie i wyróżnianie w programie Power View

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Power View oferuje kilka metod filtrowania i wyróżniania danych w raportach. Dzięki metadanym znajdującym się w źródłowym model danych program Power View używa relacji między różnymi tabelami i polami w modelu w celu wyróżniania i filtrowania według siebie elementów w arkuszu lub widoku.

Program Power View oferuje różne metody analizowania danych. Filtry pozwalają usunąć wszystko oprócz potrzebnych danych. Aby odfiltrować dane w programie Power View, można użyć filtrów, fragmentatorów i filtrów krzyżowych z okienka filtrowania. Wyróżnianie to nie to samo co filtrowanie, ponieważ nie powoduje usunięcia danych, tylko wyróżnienie podzestawu wyświetlanych danych. Niewyróżnione dane pozostają widoczne, ale są wyszarzone.

Filtrach i wyróżnianiu można zastosować do całego arkusza lub widoku, poszczególnych wizualizacji, a ze sobą. Stosowanie Brak filtrów w wielu arkuszach lub widoków.

Filtrowanie w programie Power View

Wyróżnianie w programie Power View

Fragmentatory w programie Power View

Każdy z nich umożliwia ograniczenie danych przez wybranie jednej lub wielu wartości.

Kliknięcie słupka napojów na mniejszym wykresie słupkowym powoduje wyróżnienie wartości napojów na większym wykresie słupkowym i przefiltrowanie kart.

Duży wykres ze wstawionym mniejszym wykresem

Filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie na wykresach

Dzięki relacjom w modelu źródłowym wizualizacje mogą działać jak filtry i wyróżnienia. Jest to interakcja różnych wizualizacji, co oznacza, że można wybierać wartości bezpośrednio w wizualizacji i używać ich do filtrowania i/lub wyróżniania innych obszarów danych w widoku. Na przykład zaznaczenie jednej kolumny na wykresie kolumnowym spowoduje automatyczne:

Odfiltrowanie wartości we wszystkich tabelach oraz na wszystkich kafelkach i wykresach bąbelkowych w raporcie.

Wyróżnienie wartości na mapach oraz wykresach słupkowych i kolumnowych. Spowoduje to wyróżnienie części wykresów, które są związane z tą wartością, dzięki czemu będzie widoczny udział wybranych wartości w oryginalnych wartościach.

Klikając przy wciśniętym klawiszu Ctrl, można zaznaczyć wiele wartości. Aby wyczyścić filtr, należy kliknąć wewnątrz filtru, ale nie wartość.

Interakcyjne filtrowanie jest także dostępne w przypadku wykresów z wieloma seriami. Kliknięcie jednej sekcji słupka na wykresie słupkowym skumulowanym spowoduje filtrowanie wykresu słupkowego do tej określonej wartości. Kliknięcie elementu w legendzie powoduje filtrowanie wszystkich sekcji w danej serii.

Na poniższej ilustracji wykres kolumnowy po lewej wyróżnia zimne napoje na wykresie słupkowym po prawej. Zimne napoje mają tylko kolor żółty i biały. Pokazuje to, jaką część żółtych i białych artykułów spożywczych stanowią zimne napoje.

Wykres kolumnowy filtrujący wartość w serii

Wyróżnianie na wykresie z seriami

Wybrane ustawienia interakcyjnych filtrów są zapisywane podczas przechodzenia między arkuszami lub widokami, ale nie są zapisywane w skoroszycie lub raporcie. Gdy skoroszyt lub raport zostanie zapisany, a następnie otwarty ponownie, każdy wykres będzie znajdował się w oryginalnym stanie.

Początek strony

Zobacz też

Klipy wideo na temat programu Power View i dodatku Power Pivot

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Samouczek: analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×