Filtrowanie danych w raporcie

Filtrowanie danych w raporcie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas wyświetlania raportu programu Access na ekranie, możesz zastosować filtr do skupić się na dane, które mają być wyświetlane. A następnie można wydrukować raport zawierający tylko te dane. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu raportów zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access, czyli baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Aby filtrować dane w raporcie, otwórz go w widoku raportu (kliknij raport prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji i kliknij pozycję Widok raportu). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dane, które chcesz filtrować.

Na przykład w raporcie zawierającym listę wszystkich pracowników możesz ograniczyć zawartość raportu do pracowników, których nazwiska zaczynają się na literę „L”:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne nazwisko, a następnie kliknij pozycję Filtry tekstu > Zaczyna się od.

  Stosowanie filtru w raporcie, klikając prawym przyciskiem myszy wartość w widoku raportu.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź "L", a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Filtr niestandardowy z wprowadzoną literą „L”.

  access zastosuje filtr i teraz można wydrukować raport zawierający tylko te dane.

  Raport dotyczący pracowników przefiltrowany w taki sposób, aby zawierał jedynie dane pracowników, których nazwiska zaczynają się na literę „L”.

Przełączanie lub czyszczenie filtrów

Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Przełącz filtr, aby w razie potrzeby zastosować ponownie lub usunąć filtr.

Jeśli zamkniesz raport bez jawnego wyczyszczenia filtrów, zostaną one zapamiętane w programie Access i będzie można kliknąć ponownie pozycję Przełącz filtr, aby zastosować je następnym razem, gdy raport zostanie otwarty. Ta funkcja działa nawet w przypadku zamknięcia i ponownego otwarcia bazy danych. Jednak jeśli klikniesz pozycję Narzędzia główne > Zaawansowane > Wyczyść wszystkie filtry, wszystkie filtry w programie Access zostaną całkowicie wyczyszczone i następnym razem trzeba będzie zacząć od podstaw.

Zapisywanie filtrów jako kwerendy

Jeśli do raportu zastosowane jest wiele filtrów, możesz zapisać te filtry jako kwerendę. Następnie będzie można użyć tej kwerendy jako źródła danych dla bieżącego lub nowego raportu, bądź uruchomić kwerendę następnym razem, gdy zajdzie potrzeba wyświetlenia danych.

 1. Zastosuj filtry i kliknij pozycję Narzędzia główne > Zaawansowane > Filtr/sortowanie zaawansowane.

  W programie Access zostanie utworzona kwerenda obejmująca wszystkie zastosowane filtry. Jeśli chcesz wyświetlić inne kolumny oprócz filtrowanych kolumn w wynikach kwerendy, kliknij je dwukrotnie w tabelach, aby dodać je do siatki kwerendy.

 2. Kliknij przycisk Zapisz i wprowadź nazwę kwerendy.

Aby uzyskać więcej informacji o raportach zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access, a aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat filtrowania, zobacz Filtrowanie danych w bazie danych pulpitu. Jeśli zastanawiasz się, jak inne rzeczy, które można zrobić za pomocą kwerend, zobacz Wprowadzenie do kwerend.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×