FV, funkcja

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca przyszłą wartość inwestycji przy założeniu stałych płatności okresowych i stałej stopy procentowej.

Składnia

FV(stopa;liczba_rat;rata;wa;typ)

Aby zapoznać się z dokładniejszym opisem argumentów funkcji FV i uzyskać więcej informacji o funkcjach płatności ratalnej, zobacz temat dotyczący funkcji PV.

Stopa     to stopa procentowa dla okresu.

Liczba_rat     to całkowita liczba okresów płatności renty.

Rata     to wpłata dokonywana okresowo; nie może ona ulec zmianie w całym okresie płatności. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki, z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument rata zostanie pominięty, musi zostać umieszczony argument wa.

Wa     to wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument wa jest pominięty, przyjmuje się jego wartość jako 0 (zero) i należy określić argument rata.

Typ     to liczba 0 albo 1 i wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli pomija się ten parametr, domyślnie przyjmuje on wartość 0.

Ustawianie Typ

Płatność przypada na

0

koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Należy się upewnić, czy dobrze została zrozumiana treść dotycząca argumentów stopa i liczba_rat. Jeśli dokonuje się miesięcznych spłat czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to stopa wynosi 12%/12, a liczba_rat 4*12. Jeśli dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki, to stopa wynosi 12%, zaś liczba_rat 4.

  • Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wypłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak wypłaty z tytułu dywidend, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Przykład 1

W poniższym przykładzie roczna stopa odsetek jest dzielona przez 12, ponieważ jest rozliczana co miesiąc.

Stopa

Liczba_okresów

Rata

Wartość_bieżąca

Typ

Formuła

Opis (wynik)

6%

10

-200

-500

1

=FV(Stopa/12; Liczba_okresów; Rata; Wartość_bieżąca; Typ)

Przyszła wartość inwestycji z określonymi argumentami (2581,40)

Przykład 2

W poniższym przykładzie roczna stopa odsetek jest dzielona przez 12, ponieważ jest rozliczana co miesiąc.

Stopa

Liczba_okresów

Rata

Formuła

Opis (wynik)

12%

12

-1000

=FV([Stopa]/12; [Liczba_okresów]; [Rata])

Przyszła wartość inwestycji z określonymi argumentami (12 682,50)

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×