FV, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja FV, jedna z funkcji finansowych, oblicza przyszłą wartość inwestycji przy założeniu stałej stopy procentowej. Funkcji FV można używać w przypadku okresowych, stałych płatności albo pojedynczej płatności (ryczałtu).

Trener formuł programu Excel

Użyj autokary formuł programu Excel, aby znaleźć przyszłą wartość serii płatności. Jednocześnie nauczysz się używać funkcji FV w formule.

Możesz też użyć autokary formuły w programie Excel, aby znaleźć przyszłą wartość jednej płatności ryczałtowej.

Składnia

FV(stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ])

Pełniejszy opis argumentów funkcji FV oraz więcej informacji na temat funkcji rat rocznych znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji FV występują następujące argumenty:

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie; nie może się zmienić w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument „rata” zostanie pominięty, musi zostać podany argument „wb”.

  • Wb    Argument opcjonalny. Wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument „wb” zostanie pominięty, przyjmuje się, że ma wartość 0 (zero) i należy określić argument „rata”.

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli argument typ zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

Wartość typ wynosi

Płatność przypada na

0

Koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Koniecznie trzeba dobrze zrozumieć treść dotyczącą argumentów stopa i liczba_okresów. Jeśli dokonuje się płatności miesięcznych pożyczki czteroletniej, oprocentowanej na 12% rocznie, należy użyć wartości 12%/12 dla argumentu stopa i 4*12 dla argumentu liczba_okresów. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartość 12%, a liczba_okresów — 4.

  • Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

10

Liczba rat

-200

Kwota płatności

-500

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek okresu (0 wskazuje, że termin płatności przypada na koniec okresu)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2581,40 zł

Przykład 2

Dane

Opis

0,12

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-1000

Kwota płatności

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

12 682,50 zł

Przykład 3

Dane

Opis

0,11

Roczna stopa procentowa

35

Liczba rat

-2000

Kwota płatności

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

82 846,25 zł

Przykład 4

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-100

Kwota płatności

-1000

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2301,40 zł

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×