Elementy, które mogą buforowane dane znalezione

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Inspektor dokumentów znaleźć funkcje analizy Biznesowej, które mają pamięci podręcznej, które są zapisywane w skoroszycie, prawdopodobnie zawierającej dane, które nie są widoczne.

Poniżej przedstawiono typy danych pamięci podręcznej, które Inspektor dokumentów sprawdza:

 • Elementów PivotCache Pamięć podręczną jest zapisywana dla tabel przestawnych i wykresów przestawnych.

 • SlicerCache Pamięć podręczną jest zapisywany fragmentatorów (z lub bez tabele przestawne) i osi czasu.

 • Formuły pamięci podręcznej modułu Pamięć podręczną jest zapisywany formuł modułowych.

Problem

Inspektor dokumentów nie można usunąć zapisujące dane, ponieważ która może spowodować, że skoroszyt przestał działać poprawnie.

Zalecane rozwiązanie

Jedynym sposobem upewnij się, że skoroszyt nie zawiera zapisujące dane dla tabel przestawnych, wykresów przestawnych, fragmentatorów, osi czasu (pakietu Office 2013 lub nowszy) lub formuł modułowych jest usunięcie wszystkich tych elementów.

 • Tabele przestawne

  1. Aby usunąć tabelę przestawną, ale zachować dane, zaznacz całą tabelę przestawną i naciśnij klawisze Ctrl + C.

  2. Zaznacz komórkę arkusza spoza tabeli przestawnej, naciśnij klawisze Ctrl + Alt + V, a wybierz pozycję wartości.

   Opcja Wartości w oknie dialogowym Wklejanie specjalne

   Uwaga: Upewnij się, że dane, które w przypadku wklejania nie zachodzi tabeli przestawnej.

  3. Zaznacz całą tabelę przestawną i naciśnij klawisz Delete.

  Porada: Powtórz te czynności dla każdej tabeli przestawnej w skoroszycie.

 • Wykresy przestawne

  1. Aby usunąć wykres przestawny, ale zachować go jako obraz, zaznacz obszar wykresu przestawnego i naciśnij klawisze Ctrl + C.

  2. Zaznacz komórkę arkusza poza wykresu przestawnego, naciśnij klawisze Ctrl + Alt + V, a następnie wybierz format obrazu.

   Opcje obrazu w oknie dialogowym Wklejanie specjalne

  3. Zaznacz wykres przestawny, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Porada: Powtórz te czynności dla każdego wykresu przestawnego w skoroszycie.

 • Fragmentatory i osie czasu

  • Zaznacz fragmentatora lub osi czasu, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Porada: To zrobić dla każdego fragmentatora lub na osi czasu w skoroszycie.

 • Formuły modułowe

  1. Aby usunąć formułę modułu, ale zachować wartości wyniku, wybierz pozycję formuła modułu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + C.

   Uwaga: Jeśli nie wiesz, gdzie są formuł modułowych, spróbuj je najpierw lokalizowanie znajdując komórki zawierające formuły .

  2. Zachowanie komórkę zawierającą formułę modułu zaznaczone, naciśnij klawisze Ctrl + Alt + V, a następnie wybierz wartości.

   Opcja Wartości w oknie dialogowym Wklejanie specjalne

   Porada: Zrób to dla każdej z formuł modułu w skoroszycie.

Czyszczenie pamięci podręcznej danych tabel przestawnych i wykresów przestawnych

Aby zachować wszystkie tabel przestawnych i wykresów przestawnych w skoroszycie, istnieją czynności, które można wykonać, aby zmniejszyć lub czyszczenie pamięci podręcznej danych w skoroszycie.

Uwaga: Po wyczyszczeniu zapisujące dane, nadal będzie Inspektora dokumentów, raportowania informacji o tych elementów, ponieważ nie będzie można określić, czy jest wyczyszczona zapisujące dane.

 1. Zamknij Inspektora dokumentów.

 2. Wybierz pole w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, a następnie kliknij pozycję Analizowanie > Opcje.

 3. Na karcie dane w polu Liczba elementów do zachowania w każdym polu wybierz pozycję Brak, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij pozycję Analizowanie > Odśwież.

Jeśli ponownie uruchom Inspektora dokumentów go znaleźć tabele i wykresy przestawne, czy zawierać zbuforowane dane, czy nie. Tylko po usunięciu, tabele i wykresy przestawne, może być czy zapisujące dane został usunięty.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×