Elementy historii komunikacji w dodatku Business Contact Manager — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

element historii komunikacji jest jednym z wielu typów elementów połączone z konta, kontaktu biznesowego, szansa sprzedaży lub projekt biznesowyrekord.

Aby w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook przeglądać elementy historii komunikacji połączone z rekordami, należy najpierw otworzyć odpowiedni rekord.

Jak?

 1. W menu Business Contact Manager kliknij jedno z następujących poleceń: Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

 2. Zaznacz rekord, który chcesz przejrzeć.

Na rekordu formularz, na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Historia.

W poniższej tabeli wymieniono typy elementów historii komunikacji, które można łączyć z rekordem.

Typ elementu

Dotyczy typów rekordów

Notatka biznesowa

Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży, Projekt biznesowy

Wiadomość e-mail

Klient, Kontakt biznesowy, Projekt biznesowy

Szansa sprzedaży

Klient, Kontakt biznesowy

Zadanie

Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży

Termin

Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży, Projekt biznesowy

Dziennik rozmów telefonicznych

Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży, Projekt biznesowy

Plik

Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży, Projekt biznesowy

Rekord Szansa sprzedaży połączony z rekordem Klient lub Kontakt biznesowy zostanie wyświetlony jako element historii komunikacji dla tego rekordu Klient lub Kontakt biznesowy. Dodatkowo rekord Szansa sprzedaży połączony z podstawowym kontaktem biznesowym rekordu Klient zostanie automatycznie połączony z tym klientem.

Tworzenie i łączenie elementów historii komunikacji

Wszystkie elementy historii komunikacji z wyjątkiem plików można utworzyć w obrębie rekordu i następnie połączone z tego rekordu.

Jak?

Tworzenie elementu historii komunikacji

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy.

 2. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Historia.

 3. W sekcji Elementy historii komunikacji kliknij przycisk Nowy.

 4. Wybierz typ elementu historii komunikacji, który chcesz utworzyć (na przykład notatka biznesowa, wiadomość e-mail, szansa sprzedaży, zadanie, termin lub dziennik rozmów telefonicznych).

  Uwaga: W sekcji Elementy historii komunikacji nie można utworzyć nowego pliku. Zamiast tego należy kliknąć przycisk Plik, aby wybrać istniejący plik do połączenia z tym rekordem.

 5. Wypełnij formularz dla nowego elementu i zapisz go.

Istniejące elementy, takie jak pliki, wiadomości e-mail, terminy i zadania, również można łączyć z rekordem.

Jak?

Łączenie istniejącej wiadomości e-mail, terminu lub zadania z rekordem

 1. Otwórz element programu Outlook, który chcesz połączyć z rekordem.

 2. Na pasku narzędzi Business Contact Manager kliknij przycisk Połącz z rekordem.

 3. W oknie dialogowym Łączenie z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście Folder kliknij typ rekordu, z którym chcesz połączyć element.

 4. Zaznacz na liście wszystkie rekordy, z którymi chcesz połączyć element, a następnie kliknij przycisk Połącz z. W polu Połącz z zostaną wyświetlone wszystkie rekordy, z którymi element historii komunikacji został połączony.

 5. Aby utworzyć nowy rekord Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy, kliknij przycisk Nowy.

 6. Aby otworzyć zaznaczony rekord Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy, kliknij przycisk Otwórz.

Łączenie istniejącego programu Microsoft Office Excel *, Publisher * lub Word * pliku z rekordem

 1. Otwórz plik w programie Excel 2007, Publisher 2007 lub Word 2007, który chcesz połączyć z rekordem, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie Excel 2007 lub Word 2007, na wstążce na karcie Dodatku Business Contact Manager w grupie Dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk Połącz z rekordem.

  • W programie Publisher 2007 na pasku narzędzi Dodatku Business Contact Manager kliknij pozycję Połącz z rekordem.

 2. W oknie dialogowym Łączenie z rekordem dodatku Business Contact Manager na liście Folder kliknij typ rekordu, z którym chcesz połączyć element.

 3. Zaznacz na liście rekordy, z którymi chcesz połączyć plik, a następnie kliknij przycisk Połącz z. W polu Połącz z zostaną wyświetlone wszystkie rekordy, z którymi plik został połączony.

 4. Aby utworzyć nowy rekord Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy, kliknij przycisk Nowy.

 5. Aby otworzyć zaznaczony rekord Klient, Kontakt biznesowy, Szansa sprzedaży lub Projekt biznesowy, kliknij przycisk Otwórz.

Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Excel, Publisher i Word. Z menu i narzędzi dodatku Business Contact Manager nie są dostępne w programie Excel 2003, Publisher 2003 lub Word 2003.

Porada: Aby upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail z klientem lub kontaktem biznesowym lub znajdują się w obszarze Historia komunikacji rekordu, Otwórz wiadomość e-mail, który chcesz połączyć z rekordem i na pasku narzędzi Dodatku Business Contact Manager kliknij wiadomości E-mail Automatyczne łączenie. Załączniki nie są dołączone do wiadomości e-mail.

Przeglądanie wszystkich elementów historii komunikacji

W folderze Historii komunikacji, możesz wyświetlić wszystkie elementy historii komunikacji.

Jak?

Przeglądanie wszystkich elementów historii komunikacji

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

 2. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie wybierz żądany sposób wyświetlania elementów historii komunikacji.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×