Eksportowanie zawartości i tworzenie raportów w centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zawartość sprawy można wyeksportować, gdy będzie gotowa do przekazania właściwemu urzędowi lub gdy trzeba nad nią pracować z użyciem innego programu prawnego. Można także tworzyć raporty identyfikujące zawartość i wszelkie kwestie związane z indeksowaniem wyszukiwania dotyczące pakietu eksportowego. Pakiet eksportowy zawiera plik ładowania oparty na standardzie EDRM (Electronic Discovery Reference Model).

Przed wyeksportowaniem zawartości sprawa powinna już zawierać źródła zawartości, takie jak witryny internetowe, skrzynki pocztowe i zapytania. Ponadto komputer używany do eksportowania zawartości musi spełniać następujące wymagania systemowe:

 • 32- lub 64-bitowa wersja systemu Windows 7 i nowsze wersje

 • Program Microsoft .NET Framework 4.5

 • Jedna z następujących obsługiwanych przeglądarek:

  • Internet Explorer 10 i nowsze wersje

  • Mozilla Firefox lub Google Chrome z zainstalowanym dodatkiem ClickOnce

Przy pierwszym eksportowaniu zawartości lub tworzeniu raportu jest instalowany Menedżer pobierania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, który eksportuje zawartość programów SharePoint i Exchange oraz raporty na komputer lokalny. W przypadku pobierania pakietów eksportowych zbierania elektronicznych materiałów dowodowych użytkownicy muszą zalogować się do programu SharePoint przy użyciu tego samego konta, do którego są zalogowani na swoich komputerach klienckich. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie z pytaniem o uruchomienie Menedżera pobierania, zaakceptuj je i kontynuuj.

Eksportowanie zawartości funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

 1. Jeśli dana sprawa nie jest otwarta, w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Sprawy, a następnie kliknij sprawę, której zawartość chcesz wyeksportować.

 2. W sekcji Wyszukiwanie i eksport w obszarze Kwerendy kliknij nazwę kwerendy, którą chcesz wyeksportować. Na stronie kwerendy jest wyświetlany rozmiar i zawartość dołączana do pakietu eksportowego.

 3. U dołu strony kwerendy kliknij pozycję Eksportuj.

 4. Wpisz nazwę pakietu eksportowego. Domyślnie pakiet nosi nazwę identyczną z nazwą kwerendy, na której jest oparty, ale możesz zmienić tę nazwę.

 5. Na wyświetlonej stronie w sekcji Opcje zaznacz dowolną z poniższych opcji:

 6. Aby usunąć zduplikowaną zawartość programu Exchange, taką jak zduplikowane wiadomości e-mail, zaznacz pole wyboru Usuń zduplikowaną zawartość programu Exchange.

 7. Aby uwzględnić wersje dokumentów, jeśli organizacja śledzi wersje, zaznacz pole wyboru Uwzględnij wersje dokumentów w programie SharePoint.

 8. Aby uwzględnić elementy zaszyfrowane lub w nierozpoznanym formacie, zaznacz pole wyboru Uwzględnienie elementów, które są zaszyfrowane lub mają nierozpoznany format.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Kliknij pozycję Pobierz wyniki.

 11. Jeśli eksportujesz zawartość po raz pierwszy na danym komputerze, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie Menedżera pobierania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Kliknij pozycję Tak.

 12. Po zakończeniu eksportowania kliknij pozycję Zamknij.

Początek strony

Tworzenie raportów dotyczących wyeksportowanej zawartości

Raporty identyfikują zawartość programów Exchange i SharePoint, jej lokalizację i inne informacje, a także wszelkie błędy, takie jak zawartość niewyeksportowana ze względu na problemy z indeksowaniem wyszukiwania. Raporty są tworzone w formacie wartości oddzielonych przecinkami i można je otworzyć w programie Excel lub zaimportować do wielu innych typów programów.

W programie Microsoft Excel można dokładniej zbadać zawartość, sortując i filtrując kolumny. Można na przykład wyświetlić tylko slajdy programu PowerPoint albo posortować dane według adresu internetowego lub autora.

 1. Jeśli dana sprawa nie jest otwarta, w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Sprawy, a następnie kliknij sprawę, której zawartość chcesz wyeksportować.

 2. W sekcji Wyszukiwanie i eksport w obszarze Kwerendy kliknij nazwę kwerendy, którą chcesz wyeksportować.

 3. U dołu strony kwerendy kliknij pozycję Eksportuj.

 4. Na wyświetlonej stronie w sekcji Opcje zaznacz dowolną z poniższych opcji. Ustawienia nie wpływają na sam raport, ale w raporcie są zawarte informacje o wpływie ustawień na kwerendę:

 5. Aby usunąć zduplikowaną zawartość programu Exchange, taką jak zduplikowane wiadomości e-mail, zaznacz pole wyboru Usuń zduplikowaną zawartość programu Exchange.

 6. Aby uwzględnić wersje dokumentów, jeśli organizacja śledzi wersje, zaznacz pole wyboru Uwzględnij wersje dokumentów w programie SharePoint. Jeśli eksportowana zawartość zawiera wiele bibliotek śledzących wersje oraz wielu autorów korzysta z funkcji przechowywania wersji, może to znacząco zwiększyć rozmiar pliku eksportu.

 7. Aby uwzględnić elementy zaszyfrowane lub w nierozpoznanym formacie, zaznacz pole wyboru Uwzględnienie elementów, które są zaszyfrowane lub mają nierozpoznany format.

 8. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję OK.

 9. Kliknij pozycję Pobierz raport.

 10. Jeśli eksportujesz zawartość po raz pierwszy na danym komputerze, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie Menedżera pobierania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Kliknij pozycję Tak.

 11. Po zakończeniu eksportowania raportu kliknij pozycję Zamknij.

  Następujące raporty (pliki CSV programu Excel) są pobierane na komputer do folderu o nazwie Reports (Raporty).

  • Exchange Index Errors (Błędy indeksu programu Exchange) Zawiera listę wiadomości e-mail, które nie zostały zindeksowane na potrzeby wyszukiwania. Liczba elementów znajdujących się w tym raporcie jest równa liczbie niezindeksowanych elementów pobieranych z wynikami wyszukiwania, jeśli podczas eksportowania wyników wyszukiwania zaznaczono opcję Uwzględnienie elementów, które są zaszyfrowane lub mają nierozpoznany format. Jeśli nie wystąpiły żadne błędy indeksu lub jeśli nie zaznaczono opcji Uwzględnienie elementów, które są zaszyfrowane lub mają nierozpoznany format, ten raport będzie pusty.

  • Exchange Results (Wyniki z programu Exchange) Zawiera listę wszystkich wiadomości e-mail zwróconych jako wyniki wyszukiwania. Ten raport określa wiersz tematu, adresata i nadawcę wiadomości, daty wysłania i odebrania wiadomości oraz rozmiar wiadomości.

  • Export Errors (Błędy eksportu) Ten raport zawiera listę wszystkich błędów, które wystąpiły podczas procesu eksportowania.

  • SharePoint Index Errors (Błędy indeksu programu SharePoint)    

  • SharePoint Results (Wyniki z programu SharePoint) Zawiera listę wszystkich elementów programu SharePoint zwróconych jako wynik wyszukiwania. Ten raport zawiera informacje, takie jak typ dokumentu, autor dokumentu, adres URL dokumentu, adres URL i nazwa witryny, w której znajduje się dokument, oraz data ostatniej modyfikacji dokumentu.

  Uwaga : Jeśli podczas eksportowania wyników wyszukiwania nie zaznaczysz opcji Uwzględnienie elementów, które są zaszyfrowane lub mają nierozpoznany format lub po prostu pobierzesz raporty, raporty o błędach indeksu zostaną pobrane, ale nie będą zawierać żadnych pozycji. To nie oznacza, że nie wystąpiły żadne błędy indeksowania. Oznacza to jedynie, że elementy niezindeksowane nie zostały uwzględnione w żądaniu pobrania raportów.

Początek strony

Więcej informacji na temat zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zobacz następujące artykuły:

Scenariusz: zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w programie SharePoint Server 2013 i Exchange Server 2013

Konfigurowanie centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze SharePoint Online

Planowanie spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i zarządzanie nimi

Dodawanie zawartości do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i umieszczanie źródeł zawartości w archiwum

Wyszukiwanie i używanie słów kluczowych przy zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych

Domyślne rozszerzenia nazw plików przeszukanych i typy plików w programie SharePoint Server 2013

Omówienie właściwości przeszukanych i zarządzanych w programie SharePoint Server 2013

Tworzenie i uruchamianie zapytań zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×