Eksportowanie do programu Excel informacji o połączonym źródle danych

Czy czasem potrzebujesz wyeksportować listę wszystkich połączonych źródeł danych z aplikacji bazy danych programu Access do programu Excel? Jeśli pracujesz nad złożoną aplikacją programu Access, na przykład taką, która zawiera linki do wielu różnych źródeł danych, przydatne może być wyświetlenie listy wszystkich źródeł danych i ich typów. Ta wyeksportowana lista może być szczególnie przydatna, gdy pracujesz w aplikacji programu Access, która nie została przez Ciebie zaprojektowana. W programie Access 2016 wykonanie tego zadania jest dużo łatwiejsze dzięki funkcjom wbudowanym w okno dialogowe Menedżer tabel połączonych.

Otwórz okno dialogowe Menedżer tabel połączonych w programie Access 2016, klikając pozycję Dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych. Wybierz połączone źródła danych, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij pozycję Eksportuj do programu Excel.

Okno dialogowe Menedżer tabel połączonych w programie Access z zaznaczonym przyciskiem Eksportuj do programu Excel.

Program Access wyświetli monit o lokalizację, w której zostanie zapisany skoroszyt programu Excel. Po określeniu lokalizacji zapisywania program Access wyświetli informacje o połączonych źródłach danych w nowym skoroszycie. Widoczna będzie nazwa połączonego źródła danych, informacje o jego źródle, a także typ źródła danych.

Skoroszyt programu Excel z informacjami o tabeli połączonej z programu Access

Uwaga: Okno dialogowe Menedżer tabel połączonych nie jest dostępne podczas projektowania aplikacji sieci Web programu Access.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×