Eksportowanie danych projektu do programu Excel

Chociaż program Project oferuje wiele wbudowanych raportów umożliwiających przedstawianie osobom zainteresowanym wszystkich rodzajów danych projektu, dane te można również eksportować do programu Excel w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i utworzenia raportów wizualnych. W programie Excel można tworzyć raporty w formie tabeli przestawnej, wykresy, a także korzystać z wielu innych funkcji ułatwiających tworzenie bardziej wizualnych raportów.

Konieczne będzie zamapowanie danych projektu w celu ich właściwego rozmieszczenia w programie Excel, w czym pomocny okaże się Kreator eksportu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. W obszarze Eksportowanie kliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

  Zapisz projekt jako plik

 3. W obszarze Inne typy plików kliknij dwukrotnie pozycję Skoroszyt programu Microsoft Excel.

  Zapisywanie pliku projektu jako skoroszytu programu Microsoft Excel

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz lokalizację skoroszytu.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę i kliknij przycisk Zapisz.

  Zostanie wyświetlony Kreator eksportu.

  Kreator eksportu

 6. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć eksportowanie.

 7. W kroku Dane wybierz pozycję Wybrane dane, jeśli nie została jeszcze zaznaczona.

 8. W kroku Mapa wybierz pozycję Nowa mapa, aby utworzyć własne ustawienia danych umożliwiające mapowanie danych z pól programu Project na odpowiednie pola programu Excel.

  Aby użyć wstępnie (lub poprzednio) zdefiniowanej mapy, kliknij pozycję Użyj istniejącej mapy, a następnie wybierz mapę, z której chcesz korzystać.

 9. W kroku Opcje mapy wybierz typy eksportowanych danych i odpowiednie opcje.

 10. W krokach Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów przeprowadź edycję poszczególnych założeń mapowania programu Project i wprowadź odpowiednie pola mapowania:

  • W kolumnie Od wpisz lub wybierz pole programu Project, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Za pomocą przycisków znajdujących się poniżej tabeli mapowania wstaw lub usuń wiersze albo zastosuj do mapowania tabelę programu Project.

  • Zmień rozmieszczenie pól przy użyciu przycisków Przenieś.

  • W obszarze Podgląd sprawdź układ mapy eksportu.

 11. W razie potrzeby wybierz określony filtr eksportu w polu Filtr eksportu.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. W kroku Koniec definicji mapy kliknij pozycję Zapisz mapę, jeśli chcesz ponownie korzystać z tej mapy, i wpisz nazwę w polu Nazwa mapy. Nowa mapa zostanie dodana do listy wstępnie zdefiniowanych map.

 14. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby wyświetlić wyeksportowane dane projektu, otwórz skoroszyt w programie Excel.

Praca z danymi projektu w programie Excel

Po otwarciu skoroszytu w programie Excel może się okazać, że wygląd części danych różni się od oczekiwanego. Nic nie szkodzi! W programie Excel można szybko uporządkować kolumny danych za pomocą funkcji wypełniania błyskawicznego, na przykład w celu zmiany liczb na daty lub tekstu na liczby.

Następnie można przeanalizować i sformatować dane w celu utworzenia odpowiednich raportów wizualnych:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×