Eksportowanie danych osi czasu z programu Visio do programu Project

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Korzystanie z tej funkcji jest możliwe tylko po zainstalowaniu programu Microsoft Office Project.

 1. W programie Microsoft Office Visio otwórz rysunek osi czasu zawierający dane, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij obramowanie osi czasu, aby ją zaznaczyć.

  Uwaga : Jednorazowo można wyeksportować tylko jedną oś czasu. Jeśli na stronie rysunku znajduje się kilka osi czasu (nie licząc rozwiniętych), należy zaznaczyć oś do wyeksportowania.

 2. W menu Oś czasu kliknij polecenie Eksportuj dane osi czasu.

  Uwaga : Jeśli program Project nie jest zainstalowany, element Eksportuj dane osi czasu nie będzie widoczny w menu Oś czasu.

  Uwaga : W przypadku eksportowania rozwiniętej osi czasu zawierającej dane poza tymi, które są wyświetlane na osi oryginalnej (na przykład dodatkowe punkty kontrolne), wyświetlane jest pytanie, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie dane czy tylko dane wspólne dla wszystkich osi czasu.

 3. W oknie dialogowym Eksportowanie danych osi czasu w polu Zapisz w przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać eksportowany plik. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, którą chcesz zastosować dla pliku programu Project. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Project (*.mpp), a następnie kliknij przycisk OK.

  Po ukończeniu eksportu wyświetlany jest komunikat potwierdzający.

Aby uzyskać informacji na temat importowania danych programu Project do osi czasu programu Visio zobacz Importowanie danych z programu Project do osi czasu programu Visio.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×