Eksplorowanie i przejdź do wykonania za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i przejdź do wykonania za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia To-Do dla sieci Web z klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

  • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

  • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

  • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Przejdź do widoku programu My Day

Po otwarciu To-Do po raz pierwszy widok My Day zostanie wyświetlony po prawej stronie paska bocznego. Wyświetla elementów do wykonania lub zadania w danym dniu. Aby przejść do listy, naciśnij klawisz Tab. Czytnik ekranu informuje o elementy na liście i informacjami o ich stanie. Aby oznaczyć elementu wykonane, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, oznaczony jako nie wykonano pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby otworzyć widok Szczegóły zadania, naciśnij klawisz SPACJA lub Enter.

Jeśli masz, na przykład zadań, które mają zostać wykonane dzisiaj lub w lewo wczorajszą, powiadomienie w dymku Sugestie jest wyświetlany u góry widoku My Day. Aby sprawdzić zadania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Recenzja", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie w widoku sugestii

Aby przejść do widoku Sugestie, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Dostęp sugerowane zadania do wykonania przy użyciu przycisku sugestii", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przenieść na liście sugestii, naciskaj klawisz Tab. Czytnik ekranu informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji na co można zrobić z sugestii odwołują się do użycia z czytnika ekranu, aby pracować z sugestii na zadań do wykonania.

Przejdź do widoku listy zadań

Przejdź do widoku Listy zadań na pasku bocznym, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Poniżej Data obszaru głównej zawartości zajmuje większą część miejsca na ekranie. Zostanie wyświetlona na tej liście określonych elementów do wykonania lub zadania. Aby przejść do listy, naciśnij klawisz Tab. Czytnik ekranu informuje o elementy na liście i informacjami o ich stanie. Aby oznaczyć elementu wykonane, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone, oznaczony jako nie wykonano pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby otworzyć widok Szczegóły zadania, naciśnij klawisz SPACJA lub Enter. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby pracować z zadań do wykonania.

Przejdź do widoku szczegółów

Aby otworzyć widok Szczegóły zadania, w widoku Listy zadań lub w widoku My Day, naciśnij klawisz Enter podczas pracy nad zadaniem. Widok otwiera się po prawej stronie ekranu. W tym widoku na przykład Ustawianie przypomnień lub pisanie notatek do zadania. Aby przechodzić między polami w widoku, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Aby zamknąć widok szczegółów, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Ukryj przycisk Widok szczegółów", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Umożliwia To-Do dla systemu iOS z programem VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź do widoku programu My Day

Po otwarciu To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Programu My Day. Przechodzenie między elementami w widoku My Day, szybko przesuń w prawo lub w lewo aż usłyszysz element możesz umieścić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

Nawigowanie w widoku sugestii

Aby przejść do widoku Sugestie, w widoku My Day, szybko przesuń w lewo lub w prawo aż usłyszysz "Przycisk sugestii", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przenieść na liście sugestii, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja voiceOver informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji na co można zrobić z sugestii odwołują się do użycia z czytnika ekranu, aby pracować z sugestii na zadań do wykonania.

Nawigowanie w widoku pasek boczny

Przejdź do widoku paska bocznego w widoku My Day lub Listy zadań, szybko przesuń w lewo aż usłyszysz "Przycisk pasek boczny", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Zwinięte pasek boczny". Menu z wyświetlonymi wszystkie zadania lista zostanie otwarty. Aby przenieść w menu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać nową listę, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Nowy przycisk Lista", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat list, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby pracować z list w zadań do wykonania.

Przejdź do widoku listy zadań

Aby przejść do widoku Lista zadań, w widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby poruszać się między zadania na liście zadań, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja voiceOver informuje o zadań i ich stanów. Aby otworzyć szczegółów zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby Oznacz zadanie jako ukończone, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "przycisk element nieukończone zadania do wykonania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby pracować z zadań do wykonania.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą To-Do dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

  • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

  • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Przejdź do widoku programu My Day

Po otwarciu To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Programu My Day. Przechodzenie między elementami w widoku My Day, szybko przesuń w prawo lub w lewo aż usłyszysz element możesz umieścić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

Nawigowanie w widoku sugestii

Aby przejść do widoku Sugestie, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk sugestii", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przenieść na liście sugestii, szybko przesuń w lewo lub w prawo. TalkBack informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji na co można zrobić z sugestii odwołują się do użycia z czytnika ekranu, aby pracować z sugestii na zadań do wykonania.

Nawigowanie w widoku pasek boczny

Przejdź do widoku paska bocznego w widoku My Day lub Listy zadań, szybko przesuń w lewo aż usłyszysz "Przycisk pasek boczny", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu z wyświetlonymi wszystkie zadania lista zostanie otwarty. Aby przenieść w menu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać nową listę, szybko przesuń w prawo, aż możesz usłyszeć "Nowa lista", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat list, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby pracować z list w zadań do wykonania.

Przejdź do widoku listy zadań

Aby przejść do widoku Lista zadań, w widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby poruszać się między zadania na liście zadań, szybko przesuń w lewo lub w prawo. TalkBack informuje o zadań i ich stanów. Aby otworzyć szczegółów zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby Oznacz zadanie jako ukończone, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "przycisk element nieukończone zadania do wykonania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby pracować z zadań do wykonania.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą To-Do dla systemu Windows 10 Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows można eksplorować i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź do widoku programu My Day

Po otwarciu To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Programu My Day. Przechodzenie między elementami w widoku My Day, szybko przesuń w prawo lub w lewo aż usłyszysz element możesz umieścić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

Nawigowanie w widoku sugestii

Aby przejść do widoku Sugestie, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk sugestii", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby przenieść na liście sugestii, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Program Narrator informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji na co można zrobić z sugestii odwołują się do użycia z czytnika ekranu, aby pracować z sugestii na zadań do wykonania.

Nawigowanie w widoku pasek boczny

Przejdź do widoku paska bocznego w widoku My Day lub Listy zadań szybko przesuń w lewo aż usłyszysz "Przycisk nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Wyświetlanie wszystkich list. Aby przenieść w menu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby zaznaczyć listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać nową listę, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Nowy przycisk Lista", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby uzyskać więcej informacji o listach, odwołują się do pracy z listami w zadań do wykonania za pomocą czytnika ekranu.

Przejdź do widoku listy zadań

Aby przejść do widoku Listy zadań w widoku pasek boczny, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby poruszać się między zadania na liście zadań, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Program Narrator informuje o zadań i ich stanów. Aby otworzyć szczegółów zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby Oznacz zadanie jako ukończone, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "przycisk element nieukończone zadania do wykonania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, odwołują się do pracy z zadaniami w zadań do wykonania za pomocą czytnika ekranu.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×