Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Project z czytnikiem ekranu i klawiatury Eksplorowanie i nawigowanie elementów ekranu i widoków. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznaj układ projektu

Po otwarciu Project nazwę typu bieżącego widoku znajduje się w górnej części ekranu, po lewej stronie nazwy pliku. Project zazwyczaj zostanie otwarty w widoku Wykres Gantta.

Przyciski kontrolek aplikacji, na przykład Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Konfigurowalny pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Zawiera on często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Poniżej tego paska narzędzi znajduje się zestaw kart wstążki. Zawiera następujące karty:

 • Plik

 • Zadanie

 • Zasób

 • Raport

 • Projekt

 • Widok

 • Format

Pod kartami widać wstążkę. Po wybraniu karty jest wyświetlana właściwa dla niej wstążka, zawierająca opcje uporządkowane w grupach. Na przykład po wybraniu karty Widok jest wyświetlana wstążka umożliwiająca wybranie różnych opcji dotyczących wyświetlania danych w pliku.

Po prawej stronie kart znajduje się pole tekstowe wyszukiwania Powiedz mi. Na prawym końcu znajduje się przycisk do przesyłania opinii Chcesz pomóc w ulepszaniu pakietu Office? oraz przyciski Przywróć okno i Zamknij okno.

Zawartość danych projektu jest wyświetlana poniżej wstążki i zajmuje największą część okna.

W dolnej części okna znajduje się Pasek stanu, który można dostosowywać, zawierający informacje o stanie, wybrane przyciski szybkiego dostępu, na przykład do poszczególnych widoków, oraz suwak powiększenia.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do w Project i przechodzenie między elementami ekranu, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby przejść do przodu, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść do tyłu, naciśnij klawisze Shift + Tab.

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby rozwinąć listę lub menu podrzędne, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół.

 • Aby przeglądać menu lub listy, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 • Aby wybrać pozycję z listy, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Praca z widokami w programie Project przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Project

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwia Project Online z czytnikiem ekranu i klawiatury Eksplorowanie i nawigowanie elementów ekranu i widoków. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Project Online jest oparte na sieci web narzędzia do zarządzania wieloma projektami, śledzenie postępu, i wymaga bilansowania zasobów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Project Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Project Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Project Online.

W tym temacie

Przejście za pośrednictwem i wewnątrz elementów ekranu głównego

Aby przechodzić za pośrednictwem i wewnątrz Project Online elementów ekranu, naciśnij klawisz (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz). Aby wybrać element w elemencie, naciśnij klawisz Enter.

Fokus jest przenoszony do następujących elementów:

 • Obszaru głównej zawartości na środku ekranu. Zawartość zależy od wybranego widoku. Obszar zawiera dane głównym projektów w tabeli.

 • Pasek poziomy aplikacji u góry ekranu. Słyszysz: "Uruchamianie aplikacji, element menu". Możesz skorzystać, na przykład powiadomienia aplikacji, ustawieniami i pomocy.

 • Pasek poziomy karty. Słyszysz nazwy bieżącej karty. Można również nacisnąć klawisze Ctrl + F6, aby przejść bezpośrednio do karty. Dostępne karty zależy od tego, w widoku i wybranej obszaru głównej zawartości. Na pasku kart można aktywować wstążki, która zawiera opcje edycji dla bieżącego zaznaczenia. Aby aktywować na Wstążce, naciśnij klawisz Enter, gdy na karcie.

 • Pozioma wstążki (po uaktywnieniu) poniżej na pasku aplikacji. Po aktywowaniu wstążki fokus jest przenoszony do pierwszego przycisku włączony i przycisk informuje o czytnik ekranu. Aby rozwinąć przycisk menu, naciśnij klawisze Ctrl + spacja. Aby zwinąć przycisk menu, naciśnij klawisz Esc. Dostępne opcje zależą od wybranej karty.

 • Wiersz nagłówka w poziomie. Słyszysz: "Aplikacji Project web app." W wierszu nagłówka masz dostęp do pola tekstowego wyszukiwania i wyświetlanie dla użytkowników domowych.

 • Pionowy pasek nawigacyjny lewej strony ekranu. Słyszysz: "Projekty". Jeśli widok jest zaznaczone, słychać nazwę widoku, a następnie "Obecnie wybrany". Jeśli widok nie jest zaznaczone, możesz usłyszeć nazwę widoku, a następnie "Łączem". Na pasku nawigacyjnym można wybrać widok, który chcesz, na przykład zadań lub zasobów. Można również edytować łącza nawigacji dostępne lub dodać nowe łącza.

Nawigowanie główne widoki

Aby poruszać się wewnątrz widoki Project Online, naciśnij klawisz (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz). Główne widoki zawierają dane głównie w tabelach. Po wprowadzeniu tabeli w tabeli i jej szczegóły informuje o czytnik ekranu. Podczas przeglądania tabeli słyszysz zawartości komórki.

Project Online zawiera następujące główne widoki: Strona główna, Centrum projektów, zatwierdzenia, zadań, zasobów i raportów.

Widok Narzędzia główne

Po pierwszym zalogowaniu się celu Project Online, widok jest otwierany w widoku dla użytkowników domowych. Z widoku dla użytkowników domowych masz dostęp do głównych funkcji aplikacji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji, możesz uzyskać informacje o funkcjach aplikacji lub przejdź bezpośrednio do tworzenia lub importowania projektów. Możesz również przejść do projektów, zatwierdzenia lub zadania.

Podczas przeglądania widoku Strona główna czytnik ekranu informuje o skróty do główne funkcje dostępne w widoku. Słyszysz, na przykład "Utwórz lub zaimportuj projekty" lub "Zadania", a po nim liczba nowych zadań.

Aby powrócić do widoku Strona główna z każdego z pozostałych widoków, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "aplikacji Project web app, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Widok Centrum projektów

Widoku Centrum projektów zawiera listę wszystkich projektów, które mogą uzyskiwać dostęp do tabeli. Można wybrać projekt i przejdź do edytowania harmonogramu projektu lub szczegóły.

Widok Centrum zatwierdzania

Widok Centrum zatwierdzania zawiera listę wszystkich zatwierdzeń grafiku recenzji w tabeli. Można wybrać element w tabeli i przejdź do zatwierdzanie lub odrzucanie grafiku.

Widok zadania

Widok zadania zawiera listę zadań programu project w tabeli. Możesz zaznaczyć zadanie i edytować szczegóły dotyczące zadania.

Wyświetlanie Centrum zasobów

Wyświetlanie Centrum zasobów zawiera listę dostępnych zasobów w tabeli. Można dodawać nowych zasobów lub edytowanie bieżącego z nich. Można także przejść, przydziały zasobów, planowaniu i zasobów równoczesne żądania stron.

Widok Raporty

Widok Raporty listy raportów w bibliotece SharePoint Online. Można przekazać raportu lub tworzenie nowych neutralna jeden z SharePoint Online. Widok Raporty zawiera narzędzi SharePoint Online u góry obszaru głównej zawartości.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące nawigowanie w SharePoint Online przejdź do tematu Używanie czytnika ekranu, aby Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online.

Przechodzenie między widokami

Możesz łatwo przenieść z jednego widoku do drugiego.

Uwaga: Aby przejść do widoku dla użytkowników domowych, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "aplikacji Project web app, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz widok, który chcesz, na przykład "zadania, łącza."

 2. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty widok i czytnik ekranu informuje o nazwę widoku, na przykład "Zadania".

Zobacz też

Tworzenie nowego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyświetlanie lub edytowanie istniejącego projektu w programie Project za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Project Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Project

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×