Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Korzystaj z OneNote za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i nawigować między różnymi widokami i przechodzić między nimi. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Naciśnij klawisz F6 (do przodu) lub klawisze Shift + F6 (do tyłu), aby przechodzić między elementami widoku głównego w następującej kolejności:

 • Obszar głównej zawartości, w którym jest wyświetlana zawartość bieżącej strony.

 • Przycisk Widok pełnej strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Widok pełnej strony.

 • Wiersz kart wstążki zawierający karty, takie jak plik, Strona główna, Wstawianie, rysowanie, historia, Recenzjai Widok, a także przycisk opinii. Wstążka zawierająca opcje specyficzne dla obecnie wybranej karty znajduje się tuż poniżej wiersza kart wstążki.

 • Kolekcja kart sekcji zawierająca wszystkie sekcje bieżącego notesu oraz przycisk umożliwiający przełączanie się do innych notesów.

 • Kolekcja kart stron zawierająca wszystkie strony w bieżącej sekcji.

 • Pole wyszukiwania, którego można używać z następującymi opcjami zakresu:

  • Bieżąca strona

  • Bieżąca sekcja

  • Bieżąca grupa sekcji

  • Bieżący Notes

  • Wszystkie notesy

Aby przejść do kart wstążki, naciśnij klawisz Alt. Usłyszysz "karty wstążki", a po niej nazwa aktualnie zaznaczonej karty. Aby przechodzić między kartami wstążki, użyj klawisza strzałki w lewo lub w prawo.

Aby przejść z kart wstążki na Wstążkę, naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz nazwę pierwszej opcji na Wstążce. Aby przechodzić między opcjami na Wstążce, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

Za pomocą skrótów klawiaturowych możesz również wybierać opcje bezpośrednio.

Nawigowanie między widokami

Oprócz widoku głównego w OneNote występują następujące często używane widoki.

Menu Plik

W menu plik możesz uzyskać dostęp do poleceń, takich jak nowe, otwarte, udostępnianie, Eksportowaniei wysyłanie, oraz uzyskiwanie dostępu do informacji o koncie usługi Office.

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, aby otworzyć menu Plik.

 2. Aby przechodzić między kartami menu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pola, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby go zaznaczyć. Za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek przejdź do karty, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dokonać wyboru.

 3. Aby zamknąć menu plik i wrócić do widoku głównego, naciśnij klawisz ESC.

Okno Opcje

W oknie Opcje OneNote możesz uzyskać dostęp do ustawień, takich jak Personalizacja, Ustawienia sprawdzania i preferencje językowe.

 1. Naciśnij klawisze ALT + F, T, aby otworzyć okno Opcje .

 2. Aby przechodzić między kategoriami opcji, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pola, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby go zaznaczyć. Naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aby przechodzić między różnymi opcjami w kategorii, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby przełączyć obecnie wyróżnioną opcję.

 3. Aby zamknąć okno Opcje i wrócić do widoku głównego, naciśnij klawisz ENTER.

Widok pełnej strony

Podczas korzystania z widoku pełnej strony wszystkie elementy widoku głównego oprócz obszaru głównej zawartości oraz przycisk służący do przełączania widoków są ukryte. Nawigowanie po stronie jest dzięki temu łatwiejsze dla Ciebie i czytnika zawartości ekranu.

Aby przełączyć się do widoku pełnej strony, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "kontrolki nawigacji, Widok pełnej strony", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby powrócić do widoku normalnego, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "kontrolki nawigacji, widok normalny", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Poznawanie notesu

Każdy Notes OneNote jest podzielony na sekcje, które są dzielone na strony. Każda Strona zawiera jeden lub więcej kontenerów notatek oraz tytuł i datę strony. Czytniki zawartości ekranu odwołują się do kontenerów notatek jako "bloki zawartości".

Aby poruszać się w obrębie głównego obszaru zawartości, użyj klawiszy strzałek.

Aby przejść do innej strony w bieżącej sekcji, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "Kolekcja kart stron", naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć odpowiednią stronę, a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zaznaczona strona zostanie otwarta w obszarze głównej zawartości i fokus zostanie przeniesiony.

Aby przejść do innej sekcji w bieżącym notesie, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "Kolekcja kart sekcji", naciśnij klawisz strzałki w lewo i w prawo, aby znaleźć odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Wybrana sekcja zostanie otwarta w głównym obszarze zawartości, w którym znajduje się Ostatnia odwiedzona strona, a fokus zostanie przeniesiony.

Aby przełączyć się do innego notesu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "Kolekcja kart sekcji", naciskaj klawisz strzałki w lewo, aż usłyszysz komunikat "kliknij, aby wyświetlić inne notesy", a po nim nazwę bieżącego notesu, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć menu. Następnie naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć odpowiedni Notes, a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Wybrany Notes zostanie otwarty w głównym obszarze zawartości, w którym znajduje się Ostatnia odwiedzona strona, a fokus zostanie przeniesiony.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Używaj OneNote dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu macOS, aby eksplorować i nawigować między różnymi widokami oraz poruszać się między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Naciśnij klawisz F6 (do przodu) lub klawisze Shift + F6 (do tyłu), aby przechodzić między elementami widoku głównego w następującej kolejności:

 • Główny obszar zawartości lub Kanwa, w którym jest wyświetlana zawartość bieżącej strony.

 • Pasek narzędzi Szybki dostęp zawierający przyciski, takie jak Cofnij, wykonaj ponownie, centrum powiadomień i Pomóż ulepszyć pakiet Office.

 • Wiersz kart wstążki zawierający karty, takie jak Strona główna, Wstawianie, rysowaniei Widok, a także przyciski Udostępnij i Przełącz tryb pełnej kanwy. Wstążka zawierająca opcje specyficzne dla obecnie wybranej karty znajduje się tuż poniżej wiersza kart wstążki.

 • Lista sekcji zawierających wszystkie sekcje bieżącego notesu.

Aby nawigować po kartach wstążki, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty. Aby przechodzić między kartami wstążki, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu).

Aby przejść z kart wstążki na Wstążkę, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszą opcję na Wstążce (jest ona dostępna po usłyszeniu: "Przełącz tryb pełnej kanwy"). Aby przechodzić między opcjami na Wstążce, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby ją zaznaczyć. Jeśli opcja powoduje otwarcie nowego menu, przejdź do niej za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Return, aby dokonać wyboru.

Za pomocą skrótów klawiaturowych możesz również wybierać opcje bezpośrednio.

Nawigowanie między widokami

Oprócz widoku głównego w OneNote dla komputerów Mac występują następujące często używane widoki.

Menu Plik

W menu plik możesz uzyskać dostęp do poleceń, takich jak Nowy, otwieranie, synchronizowanie, udostępnianiei Drukowanie.

 1. Naciśnij klawisze Fn + Control + F2, F, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć menu plik .

 2. Aby przechodzić między kartami menu, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego okna, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby go zaznaczyć. Za pomocą klawisza Tab i klawiszy strzałek przejdź do karty, a następnie naciśnij klawisz Return, aby dokonać wyboru.

 3. Aby zamknąć menu plik i wrócić do widoku głównego, naciśnij klawisz ESC.

Okno dialogowe Preferencje

W oknie dialogowymPreferencjeOneNote można uzyskać dostęp do ustawień, takich jak pisownia, Nawigacja i Preferencje prywatności.

 1. Naciśnij klawisze Command + znak przecinek (,), aby otworzyć okno dialogowe Preferencje .

 2. Aby przechodzić między kategoriami opcji, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aż usłyszysz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby ją zaznaczyć. Naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aby przechodzić między różnymi opcjami w kategorii, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby przełączyć obecnie wyróżnioną opcję.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Preferencje i wrócić do widoku głównego, naciśnij klawisz ESC.

Tryb pełnej kanwy

W przypadku korzystania z trybu pełna Kanwa większość elementów widoku głównego jest ukryta. Nawigowanie po stronie jest dzięki temu łatwiejsze dla Ciebie i czytnika zawartości ekranu.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Przełącz tryb pełnej kanwy, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  Obecnie korzystasz z trybu pełnej kanwy.

 2. Aby wyjść z trybu pełnej kanwy, Powtórz krok 1.

Poznawanie notesu

Każdy Notes OneNote jest podzielony na sekcje, które są dzielone na strony. Każda Strona zawiera jeden lub więcej kontenerów notatek oraz tytuł i datę strony. Czytniki zawartości ekranu odwołują się do kontenerów notatek jako "bloki zawartości".

Aby poruszać się w obrębie głównego obszaru zawartości, użyj klawiszy strzałek.

Aby przejść do innej strony w bieżącej sekcji, naciśnij klawisze Command + Control + G, a następnie naciskaj klawisze STRZAŁKA w górę i Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiednią stronę. Wybrana strona zostanie otwarta w obszarze głównej zawartości.

Aby przejść do innej sekcji w bieżącym notesie, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "Lista sekcji", a następnie użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiednią sekcję. Wybrana sekcja zostanie otwarta w głównym obszarze zawartości z wyświetlonym ostatnim odwiedzoną stroną.

Aby przełączyć się do innego notesu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat "Lista sekcji", naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Pokaż konto i notesy, przycisk", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć listę notesów. Naciśnij klawisze Control + Opcja + Shift + Strzałka w dół, aby przejść do listy, a następnie naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć odpowiedni Notes. Wybrany Notes zostanie otwarty w głównym obszarze zawartości z wyświetlonym ostatnim odwiedzoną stroną.

Porada: Aby wyszukiwać notesy, naciśnij klawisze Command + F, Wpisz szukany tekst i naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Używanie OneNote dla systemu iOS z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu iOS w celu eksplorowania różnych widoków i poruszania się między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Widok główny w aplikacji OneNote dla systemu iOS zawiera następujące elementy:

 • Przycisk konto użytkownika, który umożliwia otwieranie menu Ustawienia , w którym można zarządzać kontem Microsoft, a także innymi ustawieniami, takimi jak Edytowanie i wyświetlanie, Synchronizacjai powiadomienia .

 • Przycisk powiadomienia

 • Przycisk Edytuj , który umożliwia organizowanie listy notesów, sekcji lub stron

 • Przycisk Nowy Notes

 • Lista notesów — Rozpoczynanie pracy z łączem do ostatnio używanych stron

 • Pasek nawigacyjny z przyciskami służącymi do otwierania karty notesy, karty Wyszukiwanie i notatki programu Sticky Notes

Aby przejść do widoku głównego, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dokonać wyboru.

Uwaga: Jeśli wcześniej korzystano z OneNote dla systemu iOS, zostanie on otwarty w ostatnio zastosowanym widoku.

Nawigowanie między widokami

Aby przechodzić między kartami notesów, kartami Wyszukiwanie i notatki , Przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz nazwę jednej z kart na pasku nawigacyjnym. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aby znaleźć kartę, którą chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby dokonać wyboru.

Na karcie notesy jest wyświetlany widok główny OneNote dla systemu iOS lub aktualnie wybrany Notes.

Karta Wyszukiwanie zawiera pole wyszukiwania, za pomocą którego można przeszukiwać Notesy i Sticky Notes.

Karta notatki programu Sticky Notes umożliwia uzyskiwanie dostępu do usługi Microsoft Sticky Notes z aplikacji OneNote dla systemu iOS i Dodawanie jej.

Poznawanie notesu

Każdy Notes OneNote jest podzielony na sekcje, które są dzielone na strony.

 1. Aby otworzyć Notes z widoku głównego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiedni Notes, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok sekcje .

 2. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta lista stron .

 3. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiednią stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta Kanwa. Zazwyczaj Kanwa zawiera tytuł strony, datę i jeden lub więcej bloków zawartości.

 4. Aby poruszać się po kanwie, szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo.

Aby wrócić do poprzedniego widoku, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Użyj OneNote dla systemu Android z funkcji TalkBack, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu w systemie Android, aby eksplorować i nawigować po różnych widokach oraz poruszać się między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Widok główny aplikacji OneNote dla systemu Android jest również nazywany kartą notesy. Zawiera następujące elementy:

 • Przycisk konto użytkownika, który otwiera menu konta , w którym można zarządzać kontem Microsoft, jak również kontami służbowymi lub szkolnymi

 • Przycisk Nowy Notes

 • Przycisk Więcej opcji, który umożliwia otwarcie menu z opcjami Synchronizuj wszystko, Rozpocznij, Ustawienia i Wyślij opinię

 • Lista notesów — Rozpoczynanie pracy z łączem do ostatnio używanych stron

 • Pasek nawigacyjny z przyciskami służącymi do otwierania karty notesy (co to jest widok), karta Wyszukiwanie i karta notatki

Aby przejść do widoku głównego, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby dokonać wyboru.

Uwaga: Jeśli wcześniej korzystano z OneNote dla systemu Android, zostanie on otwarty w ostatnio zastosowanym widoku.

Nawigowanie między widokami

Aby przechodzić między kartami notesów, kartami Wyszukiwanie i notatki , Przeciągaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz nazwę jednej z kart na pasku nawigacyjnym. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aby znaleźć kartę, którą chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby dokonać wyboru.

Karta Wyszukiwanie zawiera pole wyszukiwania, za pomocą którego można przeszukiwać Notesy i Sticky Notes.

Karta notatki programu Sticky Notes umożliwia uzyskiwanie dostępu do usługi Microsoft Sticky Notes z aplikacji OneNote dla systemu Android i Dodawanie jej.

Aby przejść wstecz z dowolnego widoku, szybko przesuń w dół, a potem w lewo. Jest to równoważne z naciśnięciem przycisku Wstecz.

Poznawanie notesu

Każdy Notes OneNote jest podzielony na sekcje, które są dzielone na strony.

 1. Aby otworzyć Notes z widoku głównego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiedni Notes, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok sekcje .

 2. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta lista stron .

 3. Szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż znajdziesz odpowiednią stronę, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta Kanwa. Zazwyczaj Kanwa zawiera tytuł strony, datę i jeden lub więcej bloków zawartości.

 4. Aby poruszać się po kanwie, szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo.

Aby przejść wstecz z dowolnego widoku, szybko przesuń w dół, a potem w lewo. Jest to równoważne z naciśnięciem przycisku Wstecz.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Korzystaj z OneNote dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i nawigować między różnymi widokami i przechodzić między nimi. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Naciśnij klawisz F6 (do przodu) lub klawisze Shift + F6 (do tyłu), aby przechodzić między elementami widoku głównego w następującej kolejności:

 • Obszar głównej zawartości, w którym jest wyświetlana zawartość bieżącej strony.

 • Wiersz kart wstążki zawierający karty, takie jak Strona główna, Wstawianie, rysowanie, Wyświetlaniei obraz, a także informacje o popowiedzie, powiadomienia, Udostępnij, wprowadź tryb pełnoekranowy i więcej przycisków. Wstążka zawierająca opcje specyficzne dla obecnie wybranej karty znajduje się tuż poniżej wiersza kart wstążki.

 • Przycisk wyszukiwania.

 • Lista notesów zawierająca łącze do ostatnich notatek.

 • Lista sekcji w bieżącym notesie.

 • Lista stron w bieżącej sekcji.

Aby przejść do kart wstążki, naciśnij klawisz Alt. Usłyszysz komunikat "wstążka, zaznaczone", a po nim nazwa aktualnie zaznaczonej karty. Aby przechodzić między kartami wstążki, użyj klawisza strzałki w lewo lub w prawo.

Aby przejść z kart wstążki na Wstążkę, naciskaj klawisz Strzałka w dół. Usłyszysz nazwę pierwszej opcji na Wstążce. Aby przechodzić między opcjami na Wstążce, użyj klawisza strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Jeśli opcja powoduje otwarcie nowego menu, przejdź do niej za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby dokonać wyboru.

Za pomocą skrótów klawiaturowych możesz również wybierać opcje bezpośrednio.

Nawigowanie między widokami

Oprócz widoku głównego w OneNote dla systemu Windows 10 występują następujące często używane widoki.

Menu Ustawienia

W menu Ustawienia programu OneNote można uzyskać dostęp do ustawień, takich jak synchronizowanie i sprawdzanie ustawień.

 1. Naciśnij klawisz Alt, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "więcej, przycisk zwinięty", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Aby przechodzić między kategoriami opcji, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pola, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aby przechodzić między różnymi opcjami w kategorii, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby przełączyć obecnie wyróżnioną opcję.

 3. Aby powrócić do menu Ustawienia z kategorii, naciśnij klawisz ESC. Aby zamknąć menu Ustawienia , naciśnij klawisz ESC.

Tryb pełnoekranowy

Podczas korzystania z trybu pełnoekranowego wszystkie elementy widoku głównego oprócz obszaru głównej zawartości i jednego paska narzędzi są ukryte. Nawigowanie po stronie jest dzięki temu łatwiejsze dla Ciebie i czytnika zawartości ekranu.

 1. Naciśnij klawisz Alt, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Wprowadź tryb pełnoekranowy, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Korzystasz od teraz z trybu pełnoekranowego. Fokus znajduje się w obszarze głównej zawartości.

 2. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, naciśnij klawisz F6. Usłyszysz pierwszy element na pasku narzędzi. Naciśnij klawisze Shift + Tab. Usłyszysz komunikat: "Zamknij rysunek pełnoekranowy, przycisk". Następnie naciśnij klawisz Enter.

Poznawanie notesu

Każdy Notes OneNote jest podzielony na sekcje, które są dzielone na strony. Każda Strona zawiera jeden lub więcej kontenerów notatek oraz tytuł i datę strony. Czytniki zawartości ekranu odwołują się do kontenerów notatek jako "bloki zawartości".

Aby poruszać się w obrębie głównego obszaru zawartości, użyj klawiszy strzałek.

Aby przejść do innej strony w bieżącej sekcji, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "strony", naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć odpowiednią stronę, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zaznaczona strona zostanie otwarta w obszarze głównej zawartości i fokus zostanie przeniesiony.

Aby przejść do innej sekcji w bieżącym notesie, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "sekcje", naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Następnie naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół i ENTER, aby wybrać stronę w sposób opisany powyżej.

Aby przełączyć się do innego notesu, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "notesy", naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć odpowiedni Notes, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Następnie naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół i ENTER, aby wybrać sekcję i stronę w sposób opisany powyżej.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Korzystaj z OneNote Online za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i nawigować między różnymi widokami i przechodzić między nimi. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

W tym temacie

Nawigowanie w widoku głównym

Główny widok OneNote Online zawiera następujące elementy:

 • Pasek menu zawierający przycisk uruchamiania aplikacji firmy Microsoft, pole wyszukiwania oraz przyciski czat, powiadomienia, ustawienia, pomoc i konto użytkownika.

 • Przycisk Nowy Notes.

 • Lista notesów, które są podzielone na pięć kart:

  • Aktualne

  • Przypięte zadanie

  • Moje notesy

  • Udostępnione dla mnie

  • Odnajdowanie

  Aby otworzyć kartę, naciśnij klawisz ENTER, gdy usłyszysz nazwę. Usłyszysz liczbę dokumentów na karcie. Dokumenty są wyświetlane zaraz po wierszu karty. Jeśli karta nie zawiera zawartości, czytnik ekranu poinformuje o niej, na przykład "Brak udostępnianych dokumentów pakietu Office".

Naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aby przechodzić między elementami w widoku głównym. Gdy usłyszysz nazwę notesu, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to otwarcie nowej karty w przeglądarce.

Uwaga: Naciśnięcie klawiszy CTRL + F6 w celu przejścia między punktami orientacyjnymi działa tylko w widoku notesu, a nie w widoku głównym.

Nawigowanie w widoku notesu

Widok notesu OneNote Online zawiera następujące punkty orientacyjne:

 • Przycisk Uruchamianie aplikacji firmy Microsoft znajdujący się na pasku menu, który zawiera również przyciski powiadomienia i Udostępnij.

 • Wiersz kart wstążki zawierający karty, takie jak plik, Strona główna, Wstawianie, rysowanie, historiai Widok, a także Drukowanie, otwieranie w programie OneNote i przekazywanie opinii do przycisków Microsoft i pole powiedz mi.

 • Okienko nawigacji zawierające listę notesów, listę sekcji i listę stron.

 • Przycisk wyszukiwania.

 • Główny obszar zawartości.

Naciskaj klawisze CTRL + F6, aby przechodzić między punktami orientacyjnymi.

Karty Wstążki

Aby nawigować po kartach wstążki, naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz nazwę obecnie wybranej karty, na przykład "element karty Narzędzia główne". Aby przechodzić między kartami wstążki, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu).

Aby przejść z kart wstążki na Wstążkę, naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz nazwę pierwszej opcji na Wstążce. Aby przechodzić między opcjami na Wstążce, naciskaj klawisz TAB (do przodu) lub klawisze SHIFT + TAB (do tyłu), aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć. Za pomocą skrótów klawiaturowych możesz również wybierać opcje bezpośrednio.

Komputery

Każdy Notes OneNote jest podzielony na sekcje, które są dzielone na strony. W głównym obszarze zawartości jest wyświetlana aktualnie wybrana strona zawierająca jeden lub więcej kontenerów notatek oraz tytuł i datę strony.

Aby przeglądać sekcje i strony w notesie, naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz: "Użyj tego panelu, aby wybrać notesy, sekcje i strony", a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby przejść do innej sekcji, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Lista sekcji", a po niej nazwę sekcji. Naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aż znajdziesz odpowiednią sekcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć ostatnią stronę w głównym obszarze zawartości. Fokus zostanie przeniesiony do głównego obszaru zawartości.

 • Aby przejść do innej strony, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Lista stron", a po niej nazwę strony. Naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół, aż znajdziesz odpowiednią stronę, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć go w głównym obszarze zawartości. Fokus zostanie przeniesiony do głównego obszaru zawartości.

Aby nawigować wewnątrz głównego obszaru zawartości, naciśnij klawisz SR + klawisze strzałek.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla osób niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×