Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą SharePoint Online klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementy oraz przechodzenie między widokami i funkcji. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Przechodzenie między głównych obszarów

Nawigowanie w SharePoint Online i aby przechodzić między kolejnymi elementami, naciśnij klawisz Tab (do przodu) i klawiszy Shift + Tab (wstecz), są głównych obszarów:

 • Nagłówek transparent i witryny

 • Zrzut ekranu paska wyszukiwania

 • Pasek narzędzi

 • Okienko nawigacji

 • Główny obszar zawartości

Przejdź do okienka nawigacji

Po podpisaniu została SharePoint Online po otwarciu widoku głównym. W głównym widoku okienko nawigacji Wyświetla łącza do, na przykład witryn obserwowanych i ostatnio używane witryny. Naciśnij klawisz Tab, aby poruszać się między sekcjami okienka nawigacji i w górę i w dół klawiszy strzałek do przeglądania listy w obrębie każdej sekcji. Naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

Przejdź na pasku narzędzi

W głównym widoku SharePoint Online paska narzędzi umożliwia, na przykład tworzenie nowego wpisu w witrynie lub wiadomości. Przeglądanie paska narzędzi za pomocą klawiszy strzałek lewy i prawy, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do przeglądania list obserwowanych i ostatnio odwiedzanych witryn w usłudze SharePoint Online

Dowiedz się, jak nawigować w usłudze SharePoint Online za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Za pomocą SharePoint Online klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementy oraz przechodzenie między widokami i funkcji. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Przechodzenie między głównych obszarów

Nawigowanie w SharePoint Online i aby przechodzić między kolejnymi elementami, naciśnij klawisz Tab (do przodu) i klawiszy Shift + Tab (wstecz), są głównych obszarów:

 • Nagłówek transparent i witryny

 • Zrzut ekranu paska wyszukiwania

 • Okienko nawigacji

 • Pasek narzędzi

 • Główny obszar zawartości

Przejdź do okienka nawigacji

Po podpisaniu została SharePoint Online po otwarciu widoku głównym. W głównym widoku okienko nawigacji Wyświetla łącza do, na przykład witryn obserwowanych i ostatnio używane witryny. Naciśnij klawisz Tab, aby poruszać się między sekcjami okienka nawigacji i w górę i w dół klawiszy strzałek do przeglądania listy w obrębie każdej sekcji. Naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

W witrynie SharePoint okienka nawigacji lista łączy do, na przykład strona główna, stron dokumentów i zawartości witryny. Użyj w górę i w dół klawiszy strzałek Przejrzyj listę, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję.

Przejdź na pasku narzędzi

W SharePoint Online paska narzędzi umożliwia, na przykład tworzenie nowej witryny, strony lub pliku i opublikuj zmiany. Przeglądanie paska narzędzi za pomocą klawiszy strzałek lewy i prawy, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru. Jeśli narzędzie ma podmenu, aby przeglądać w podmenu, górę i klawisz strzałki w dół.

Uwagi dotyczące Online nowoczesny środowiska programu SharePoint

Znajdowanie dokumentów i stron tak szybko, jak to możliwe służy strona zawartości witryny.

Przejdź do biblioteki dokumentów

Identyfikowanie biblioteki dokumentów w okienku nawigacji może być trudne, jak czytniki ekranu nie ogłoszenia typy elementów, podczas przenoszenia wewnątrz okienka. Strona zawartości witryny umożliwia przeglądanie listy elementów i ich typów, aby upewnić się, że możesz znaleźć właściwą domenę.

 1. Na stronie głównej witryny naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wprowadzania formantów nawigacyjnych," następuje bieżące zaznaczenie na liście.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Zawartość witryny", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta strona zawartości witryny.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Spis treści w tej witrynie", a następnie naciśnij SR klawisz prawo lub w lewo klawisz, aby przeglądać na liście. Słyszysz nazwę każdego elementu, Data modyfikacji i czasu i typ elementu.

 4. Po usłyszeniu biblioteki dokumentów, które mają, naciśnij klawisz Enter. Biblioteka dokumentów zostanie wyświetlona na nowej karcie w przeglądarce sieci web.

Uwaga: Jeśli znasz nazwę części nazwy lub temat biblioteki dokumentów umożliwia Wyszukiwanie. Aby uzyskać instrukcje przejdź do wyszukiwania dla witryny, biblioteki dokumentów lub strony.

Przejdź do strony

 1. Na stronie głównej witryny naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Wprowadzania formantów nawigacyjnych," następuje bieżące zaznaczenie na liście.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Strony", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona Stron witryny. Celem jest na pierwszy element na liście stron.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz strony, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Po usłyszeniu odpowiednią stronę, naciśnij klawisz Enter. Na nowej karcie w przeglądarce sieci web zostanie wyświetlona strona.

Uwaga: Jeśli znasz nazwę części nazwy lub temat strony umożliwia Wyszukiwanie. Aby uzyskać instrukcje przejdź do wyszukiwania dla witryny, biblioteki dokumentów lub strony.

Zobacz też

Tworzenie witryny zespołu lub witryny do komunikacji w programie SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie obrazów i multimediów do strony programu SharePoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie zawartości i tekstu do strony programu SharePoint z ułatwieniami dostępu za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Korzystając z aplikacji SharePoint Online dla systemu iOS z programem VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementów i przechodzenie między widokami i funkcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Przechodzenie między głównych obszarów

Aby poruszać się w aplikacji SharePoint Online dla systemu iOS, szybko przesuń w prawo (do przodu) i w lewo (wstecz). Widok główny zawiera następujące elementy:

 • Główny obszar zawartości

 • Pasek kart

Pasek kart znajduje się u dołu ekranu i zawiera następujące karty:

 • Wiadomości: wyświetlanie najnowsze artykuły z witryn obserwowanych i często odwiedź stronę.

 • Znajdowanie: Przeglądanie ostatnio używanych plików i witryn i wyszukiwać zawartość SharePoint.

 • Ja: Przeglądanie ostatnio wyświetlanych i zapisanej wiadomości, a dostęp do ustawień aplikacji.

Poruszanie się po zawartości

Po uruchomieniu aplikacji SharePoint Online dla systemu iOS grunt na karcie Znajdź.

 • Aby poruszać się między elementów ekranu, szybko przesuń w lewo lub w prawo.

 • Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przeglądać menu lub listę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, a następnie w celu dokonania wyboru naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×