Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Outlook z czytnikiem ekranu i klawiatury Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Przechodzenie między elementami w głównym widoku

Naciśnij klawisz F6 (do przodu lub Shift + F6 (wstecz) aby przełączać się między elementami w następującej kolejności:

 • Wstążka

 • Okienko folderów

 • Lista wiadomości

 • Pasek stanu

Przejdź do karty wstążki

Karty wstążki zawierają Narzędzia główne Outlook dla wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, znakowanie wiadomości oraz zarządzanie folderów poczty e-mail.

 • Aby poruszać się karty wstążki, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz "Karty wstążki," następuje obecnie wybraną kartę.

 • Aby przechodzić między karty wstążki, użyj klawisza Strzałka w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kartę.

Przejdź do okienka folderów

Okienko folderów zawiera foldery dostępne poczty e-mail. Najczęściej używanych folderów znajdują się w folderze Ulubione. Każdego konta poczty e-mail ma własny podfolderów. Gdy fokus zmieni się w tym okienku, Narrator odczytuje nazwy bieżącego folderu.

 • Aby przejść okienka folderów, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje nazwy folderów, jak zostały wyróżnione.

 • Foldery Ulubione i konta Narrator odczytuje również czy folder jest zwijania i rozwijania. Aby zwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w lewo. Aby rozwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 • Aby otworzyć folder wyróżniony, naciśnij klawisz Enter. Zawartość folderu jest wyświetlana na liście wiadomości.

 • Aby przejść do listy wiadomości, naciśnij klawisz Tab.

Przejdź na liście wiadomości

Lista wiadomości z zawartością obecnie aktywny folder. Wiadomości są grupowane według daty. Gdy fokus zmieni się na liście wiadomości, Narrator odczytuje nadawca, temat, Data i krótki podgląd zawartości zaznaczonej wiadomości.

 • Aby przejść na liście wiadomości, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje nadawca, temat, Data i krótki podgląd zawartości zaznaczonej wiadomości.

 • Aby otworzyć zaznaczoną wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

Przejdź do okna wiadomości

Okno komunikatu zawiera pełnego tekstu i innych informacji do wiadomości e-mail. Okno wiadomości jest własnej karty Wstążki i pod nimi, okienko zawierający tekst nagłówka, wszystkie załączniki i wiadomość wiadomości. Gdy fokus zmieni się w oknie wiadomości, Narrator informuje o temat wiadomości i formatowanie. Fokus zostanie umieszczony na początku treści wiadomości.

 • Aby poruszać się karty wstążki, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz "Karty wstążki," następuje obecnie wybraną kartę.

 • Aby przechodzić między karty wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kartę.

 • Aby przeczytać informacje w nagłówku wiadomości, klawiszy Ctrl + Tab, aż usłyszysz odpowiednie pole nagłówka.

 • Aby wyświetlić wszystkie załączniki w wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl + Tab, aż usłyszysz nazwę załącznika, a następnie naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu kontekstowe załącznika. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przeglądać menu kontekstowego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję.

 • Aby zamknąć okna wiadomości i powrócić do listy wiadomości, naciśnij klawisze Alt + F4.

Poruszanie się po pasku stanu

Na pasku stanu zawiera informacje o bieżącym stanie Outlook. Gdy fokus zmieni się na pasku stanu, Narrator informuje o "Pasek stanu," obserwowane w widoku aktywne Outlook.

 • Aby przełączać się między opcjami widoku, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje obecnie zaznaczonej opcji. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję widoku.

Korzystanie z Focused skrzynki odbiorczej

 1. Podczas wyświetlania w skrzynce odbiorczej na liście wiadomości, jest domyślnie otwierany Focused skrzynki odbiorczej.

 2. Aby otworzyć w skrzynce odbiorczej, naciśnij klawisze Ctrl + Tab do momentu usłyszeć "Wyłączanie, innych przycisku", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść z powrotem do skrzynki odbiorczej Focused, naciśnij klawisze Ctrl + Tab do momentu usłyszeć "Off, przycisk Focused", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przechodzenie między widokami

Przejdź do menu Plik

W menu plik można Skonfiguruj nowe konta poczty e-mail, konfigurowanie odpowiedzi automatycznych, drukowanie wiadomości lub uzyskać dostęp do informacji o koncie Office.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, aby otworzyć menu plik.

 2. Aby przechodzić między kartami menu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć ten, który chcesz, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami na karcie.

 3. Aby zamknąć menu plik i powrócić do widoku głównym, naciśnij klawisz Esc.

Przejdź do opcji programu Outlook

W oknie Opcje Outlook możesz zmienić ustawienia poczty e-mail, takich jak format wiadomości, alerty nadejście wiadomości, automatycznego zapisywania wiadomości i opcje śledzenia wiadomości.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, T w celu otwarcia okna Opcje.

 2. Aby przechodzić między kategoriami opcji, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć ten, który chcesz, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby go zaznaczyć. Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między różne opcje w kategorii, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby przełączyć obecnie zaznaczonej opcji.

 3. Aby zamknąć okno opcji i powrócić do widoku głównym, naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie między Poczta programu Outlook i kalendarz

 • Aby przejść do aplikacji Poczta programu Outlook, naciśnij klawisze Ctrl + 1.

 • Aby przejść do kalendarza programu Outlook, naciśnij klawisze Ctrl + 2.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Outlook dla komputerów Mac widoku głównego poczty zostanie wyświetlone na liście wiadomości z ostatnich wiadomości e-mail w folderze Skrzynka odbiorcza.

Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz główne widoki i elementów ekranu:

 • Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranie (menu Wstążka, okienko nawigacji, widoku listy wiadomości i pasku szybki dostęp), naciśnij klawisz F6.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wykonywanie akcji lub wybierz element.

Widok główny zawiera następujących regionach: pasku szybki dostęp u góry, menu wstążki bezpośrednio pod nim, okienko folderów na lewy, widok listy wiadomości zajmuje większą część ekranu na środku, a pasek stanu u dołu.

Pasek Szybki dostęp

Na pasku szybki dostęp znajduje się na górze ekranu. Zawiera pole wyszukiwania i dowolnych poleceń przypięte w celu ułatwienia dostępu, na przykład wydruku. Aby przenieść fokus na Wstążce, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz nazwę pierwszego polecenia przypięty jest "Drukowanie" domyślnie. Aby poruszać się w pasku szybki dostęp, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub polecenie + opcja + Strzałka w prawo, a następnie naciśnij polecenie + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

Menu wstążki

Na Wstążce menu zawiera większość poleceń w Outlook dla komputerów Mac. Jest on podzielony na kilka kart, takich jak dla użytkowników domowych, Organizowanie i narzędzi. Aby przenieść fokus na Wstążce, naciśnij klawisz F6, który ma aż usłyszysz nazwę na bieżącej karcie, na przykład "dla użytkowników domowych, tab,." Przechodzenie między kartami Wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub polecenie + opcja + Strzałka w prawo, a następnie naciśnij polecenie + opcja + spacja, aby otworzyć kartę, którą obecnie masz na. Po otwarciu karta wstążki, za pomocą klawisza Tab lub Shift + Tab do przeglądania jego polecenia i opcje, a następnie naciśnij polecenie + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

Okienko folderów

Okienko folderów zawiera listę folderów poczty e-mail. U dołu okienka możesz znaleźć przyciski szybki dostęp do poczty, kalendarza, Kontakty, zadania i notatki.

Sprawdzać, otwarciu okienka folderów, naciśnij klawisze Control + opcja + M dowolne miejsce w Outlook dla komputerów Mac, aby przenieść fokus na pasek menu systemu Mac OS, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Wyświetl". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć menu Widok, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Znacznik wyboru, pasek boczny." Jeśli słychać tylko "Pasek boczny", naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć okienko folderów. Słyszysz "Pasek boczny, pole jest zaznaczone," i zwraca fokusu do Outlook dla komputerów Mac.

Aby przenieść fokus do okienka folderów, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Tabeli, Skrzynka odbiorcza" wraz z numerem nieprzeczytane wiadomości, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Aby przejść na liście folderów, naciśnij klawisz dół lub Strzałka w górę. Funkcja voiceOver odczytuje nazwy poszczególnych folderów, a w przypadku skrzynki odbiorczej, liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Zmienić zawartość widoku listy wiadomości do wyświetlania wiadomości w wybranym folderze tak przechodzenie między folderami. Aby zamknąć okienko folderów, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w górę.

Widok listy wiadomości

Widok listy wiadomości zawiera listę wiadomości e-mail w folderze zaznaczonej z najnowszego u góry. Można czytać i tworzenie wiadomości w widoku listy wiadomości.

 • Aby przeglądać listy wiadomości, dopóki nie usłyszysz naciśnij klawisz F6, "widoku konspektu listy wiadomości, tabeli," i naciśnij klawisz dół lub w górę klawisz strzałki, aby znaleźć wiadomości e-mail mają. Funkcja voiceOver odczytuje szczegółowe informacje o każdej wiadomości e-mail. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć zaznaczonej wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie, a VoiceOver odczytuje tytuł wiadomości e-mail.

 • Aby odczytać zawartość otwartej wiadomości e-mail, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby usłyszeć następnego wiersza wiadomości. Aby zamknąć okno wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command + W.

 • Aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command + N. Kompozytor poczty zastępuje listy wiadomości na ekranie. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby przechodzić między polami wiadomości. Po zakończeniu naciśnij klawisz Command + Return, aby wysłać wiadomość e-mail.

 • Aby zamknąć Kompozytor poczty bez wysyłania wiadomości, naciśnij klawisze Command + W. Jeśli był uruchamiany, pisanie wiadomości, Outlook dla komputerów Mac zapytanie możesz Jeśli chcesz odrzucić, kontynuować pisanie lub zapisać wiadomość jako wersję roboczą. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby przechodzić między odpowiednie opcje, a następnie naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć.

  Porada: Aby kontynuować pisanie wiadomości, który został zapisany jako wersję roboczą, przejdź do folderu wersji roboczych, zgodnie z instrukcjami w okienku folderówza pomocą okienka folderów, a następnie otwórz ją w widoku listy wiadomości.

Pasek stanu

Na pasku stanu zawiera komunikaty o stanie informujące, czy folderów poczty e-mail są aktualne, na przykład.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z Poczta, Kalendarz, Kontakty, zadania lub notatki i powrót do poczty, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 • Naciśnij klawisze Command + 1, aby przejść do widoku poczty.

 • Naciśnij klawisze Command + 2, aby przejść do widoku kalendarza.

 • Naciśnij klawisze Command + 3, aby przejść do widoku Kontakty.

 • Naciśnij klawisze Command + 4, aby przejść do widoku zadania.

 • Naciśnij klawisze Command + 1, aby przejść do widoku notatki.

Przejdź do ustawień programu Outlook

 1. Naciśnij klawisz Command + przecinek (,). Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia.

 2. Aby poruszać się okno dialogowe, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przodu lub Shift + Tab, aby przejść wstecz i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby dokonać wyboru.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia, naciśnij klawisze Command + W.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook dla systemu iOS z programem VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Po otwarciu Outlook w głównym widoku są wyświetlane skrzynki odbiorczej. Górną krawędzią Widok główny ma przycisk Pokaż okienko nawigacji, nazwę skrzynki pocztowej i przycisk Redagowanie tworzenia nowej wiadomości. Przyciski Focused i innych znajdują się bezpośrednio poniżej, a następnie przycisk Filtr dla potrzeb filtrowania zawartości skrzynki odbiorczej.

Pod przyciskami jest na liście wiadomości z pierwszej najnowsza wiadomość. W dolnej części ekranu są karty wiadomości E-mail, wyszukiwania i kalendarza do poruszania się między widokiem głównym Outlook.

Eksplorowanie Widok główny, przesuwając jednym palcem po ekranie. Funkcja voiceOver informuje o elementy podczas przenoszenia.

Porada: Możesz również przejść głównym widoku, przy użyciu pokrętle VoiceOver. Na przykład aby przechodzić między nagłówkami, wyłącz pokrętle do momentu usłyszeć "Nagłówki", a następnie przesuń w górę lub w dół do przechodzenia między nagłówkami.

Przejdź na liście wiadomości

 1. Aby przejrzeć listy wiadomości, szybko przesuń w prawo. Funkcja voiceOver odczytuje nazwę nadawca, temat, Data i krótki podgląd zawartość wiadomości.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie zaznaczonej wiadomości w osobnym oknie.

Korzystanie z Focused skrzynki odbiorczej

 1. Podczas wyświetlania w skrzynce odbiorczej w głównym widoku, Skrzynka odbiorcza Focused jest aktywna domyślnie. Aby przełączyć się do innych Skrzynka odbiorcza, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Inny przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej Focused, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "Ograniczony przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między widokami

Przechodzenie do folderów poczty e-mail

Okienko nawigacji zawiera listę wszystkich kont e-mail dodane do Outlook. W okienku nawigacji możesz dodać nowe konto poczty e-mail i uzyskać dostęp do ustawień. Ponadto można edytować na liście Foldery ulubione poczty e-mail, która jest wyświetlany u góry listy.

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk pokazywania okienka nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Po dodaniu więcej niż jedno konto, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć właściwą i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz folderze wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć okienko nawigacji i otwórz wybrany w głównym widoku.

Przejdź do, a także wypełniał ustawienia programu Outlook

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk pokazywania okienka nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć okno Ustawienia.

 3. Aby przechodzić między różne ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz ten możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Niektóre ustawienia Otwórz w osobnym oknie. Jeśli tak, możesz powrócić do okna Ustawienia, przesuwając szybko w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Wstecz", a dwukrotne naciśnięcie ekranu.

 4. Aby zamknąć okno Ustawienia i wrócić do widoku głównym, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie między Poczta programu Outlook i kalendarz

 • Aby uzyskać dostęp do kalendarza, szybko przesuń w prawo w głównym widoku aż usłyszysz "Karta kalendarza", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo w głównym widoku, aż usłyszysz "Wiadomość E-mail kartę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Outlook dla systemu Android widok Skrzynka odbiorcza jest wyświetlone, a także swoich najnowsze wiadomości e-mail. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Szybko przesuń w lewo lub w prawo można przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranu tylko (przyciskszuflada nawigacji, przycisk Filtry, przycisk Redagowanie i podręczne okno dialogowe, które mogą być otwarta, takich jak znak w oknie dialogowym konta), szybko przesuń w górę jeden raz. Słyszysz: "Formanty." Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać się między głównymi regionami. Szybko przesuń w dół raz, aby wrócić do domyślnego ustawienia nawigacji.

  Uwaga: Jeśli słychać TalkBack monitowania użytkownika do zalogowania się do konta, po otwarciu Outlook dla systemu Android, przejdź do okno podręczne, zgodnie z powyższym opisem. Słyszysz: "Zaloguj się przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się do swojego konta.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję lub wybierz element.

Skrzynka odbiorcza zawiera następujących regionach: obszar menu u góry widoku listy wiadomości w środku, a pasek nawigacyjny u dołu.

Obszar menu

Obszar menu jest u góry ekranu. Zawiera przycisk szuflada nawigacji w lewym górnym rogu, które pozwala przejść do konta poczty, foldery i ustawienia Outlook dla systemu Android.

Poniżej obszaru paska menu można przełączyć się między skrzynkami odbiorczymi Focused i inne.

Przechodzenie między Focused i innym folderze Skrzynka odbiorcza

 1. Aby przełączyć się z Focused skrzynki odbiorczej do folderu Skrzynka odbiorcza, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przełącz do innych poczty, przełączanie," i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Skrzynka odbiorcza Focused jest wyłączone, przedstawiający innych poczty".

 2. Jeśli chcesz wrócić do skrzynki odbiorczej Focused, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przełącz do skrzynki odbiorczej Focused, przełączanie," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Przejdź do konta i folderami poczty

 1. Aby otworzyć szuflada nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Menu", a po nim liczby wyświetlanych elementów.

 2. Gdy szuflada nawigacji jest otwarte, szybko przesuń w prawo lub w lewo do przechodzenia między swojego konta poczty i foldery w poszczególnych kont.

 3. Aby zamknąć szuflada nawigacji i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Przejdź do pozycji ustawienia

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zamknąć menu Ustawienia i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Widok listy wiadomości

Widok listy wiadomości zawiera listę swoich wiadomości e-mail. Aby przeglądać wyświetlonego wiadomości na liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby przewijać listy wiadomości, aby wyświetlić więcej wiadomości, szybko przesuń w górę lub dół dwoma palcami. Widok listy wiadomości zawiera również przycisk Redagowanie, który znajduje się po obecnie wyświetlanego wiadomości na liście.

Możesz odczytywać i tworzyć wiadomości w widoku listy wiadomości:

 • Aby otworzyć zaznaczonej wiadomości e-mail, naciśnij dwukrotnie ekran. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć zawartość wiadomości e-mail, jeden nagłówek lub akapitu w danej chwili. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

 • Aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości e-mail, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk redagowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Kompozytor poczty zastępuje listy wiadomości na ekranie. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu. Zawiera przyciski szybki dostęp do poczty, wyszukiwania i kalendarza.

Przechodzenie między widokami

Aby przejść z programu Mail do wyszukiwania lub kalendarza i z powrotem do korespondencji, szybko przesuń w prawo lub lewo, aż usłyszysz "Poczta", "Wyszukiwanie;" lub "Kalendarz" i naciśnij dwukrotnie ekran. TalkBack informuje o bieżącym widoku. Słyszysz: "Zaznaczony", a po nim nazwę widoku.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Za pomocą Poczta programu Outlook Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows można eksplorować i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Poczta programu Outlook widok Skrzynka odbiorcza zostanie wyświetlona, pokazując swoich najnowsze wiadomości e-mail lub wezwania na spotkania. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Szybko przesuń w górę, aż usłyszeć "Elementów", a następnie szybko przesuń w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję lub wybierz element.

Skrzynka odbiorcza zawiera następujących regionach: obszar menu u góry widoku listy wiadomości w środku, a pasek nawigacyjny u dołu.

Obszar menu

Obszar menu jest u góry ekranu. Zawiera przycisk nawigacji w lewym górnym rogu, które pozwala przejść do konta poczty i foldery.

Przejdź do konta i folderami poczty

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Nawigacja zwinięte, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Nawigacja przycisk rozwinięty."

 2. Gdy okienko nawigacji jest otwarty, szybko przesuń w prawo lub w lewo do przechodzenia między swojego konta poczty i foldery w poszczególnych kont. Wybrane konto jest ogłaszane jako: "Zaznaczony", a następnie nazwę konta e-mail i liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Zaznaczony folder zostanie ogłoszone w wybranym folderze oraz liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

 3. Aby zamknąć okienko nawigacji i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Nawigacja rozwinięta, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Widok listy wiadomości

Wyświetlanie listy wiadomości list swoich wiadomości e-mail lub wezwania na spotkania. Aby przeglądać obecnie wyświetlanych elementów na liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby przewijać listy wiadomości, aby wyświetlić więcej wiadomości, szybko przesuń w górę lub dół dwoma palcami.

Można czytać wiadomości w widoku listy wiadomości. Aby otworzyć zaznaczonej wiadomości e-mail, naciśnij dwukrotnie ekran. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć zawartość wiadomości e-mail, jeden nagłówek lub akapitu w danej chwili. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Poprzedni, zwinięte przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu. Na pasku nawigacyjnym możesz, na przykład redagowanie nowej wiadomości e-mail, wyszukiwać wiadomości e-mail lub programu access w menu Więcej opcji. Z menu Więcej opcji można uzyskać dostęp do ustawień Poczta programu Outlook.

Przejdź do pozycji ustawienia

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Dodatkowe opcje, przycisk zwinięte," i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Więcej opcji, menu."

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zamykanie menu Ustawienia wróć do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Poprzedni, zwinięte przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między aplikacjami Poczta programu Outlook i kalendarz programu Outlook

 1. W Poczta programu Outlook, aby przejść do ekranu głównego szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk zwinięte, uruchom", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wszystkie aplikacje, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona na liście aplikacji.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Kalendarz programu Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. zostanie wyświetlona Kalendarz programu Outlook.

 4. Aby powrócić do Poczta programu Outlook w Kalendarz programu Outlook, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zwinięte, przycisk Start" naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Poczta programu Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie obrazu lub obrazu w wiadomości e-mail w programie Outlook przy użyciu czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook Web App z klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Użycie Outlook Web App, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc Microsoft Edge. Ponieważ Outlook Web App działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Outlook Web App.

 • Układ Outlook Web App jest zgodny z wytycznymi międzynarodowe najnowsze informacje dotyczące nawigacji dostępne klawiatury. Jeśli używasz niektórych skróty klawiaturowe do czytnik ekranu, możesz korzystać adiustacji ARIA na stronie.

 • Dla uzyskania najlepszego środowiska pracy użytkownika zaleca się wyłączenie w Okienku odczytu i wyświetlanie wiadomości e-mail jako wiadomości, a nie jako konwersacje.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu poczty w Outlook Web App zostanie wyświetlony widok główny. Fokus znajduje się na liście wiadomości z najnowszych pocztą e-mail. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami tylko ekran (pola wyszukiwania na pasku narzędzi Uruchamianie aplikacji, w okienku nawigacji, pasek narzędzi poleceń i listy wiadomości), naciśnij klawisze Ctrl + F6, aby przejść do przodu i Shift + Ctrl + F6, aby przejść do tyłu.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnięcie klawisza Enter wykonywanie akcji lub wybierz element.

Widok główny zawiera następujących regionach: poziomy pasek nawigacyjny u góry, w okienku nawigacji po lewej stronie oraz listy wiadomości wyświetlanie po prawej stronie.

Poziomy pasek nawigacyjny

Poziomy pasek nawigacyjny jest u góry ekranu pod polem adresu URL. Zawiera ikonę Uruchamianie aplikacji i wszelkie przypięty aplikacje po lewej stronie oraz dostępu do informacji ogólnych, takich jak powiadomienia i Ustawienia po prawej stronie.

Jeśli uzyskujesz dostęp do ogólne informacje, takie jak powiadomienia, zostanie otwarta w osobnym okienku po prawej stronie widoku listy wiadomości.

Okienko nawigacji

Okienko nawigacji zawiera pole wyszukiwania u góry i na liście folderów poczty e-mail i grup znajdujących się pod nim. U dołu okienka poczty, kalendarza, kontaktów i zadań można znaleźć przyciski szybki dostęp.

Aby przejść między folderami i grupy, naciśnij klawisz Tab. Aby poruszać się w strefie grupy lub folder, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Na przykład, aby otworzyć wersję roboczą wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Ctrl + F6 lub Shift + Ctrl + F6 aż usłyszysz "Okienko nawigacji", naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą nazwy pierwszego folderu poczty e-mail, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć "Wersje robocze", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Widok listy wiadomości

Widok listy wiadomości zawiera listę swoich wiadomości e-mail. Aby przeglądać wiadomości na liście, naciśnij klawisz strzałki w dół.

Powyżej listy wiadomości można zaznaczyć podstawowe elementy skrzynki odbiorczej z Focusedinnych i wszystkich kartach wyświetlanie informacji o następne zaplanowane zdarzenie i nadchodzące planu i filtrowanie wiadomości wyświetlane na liście. Aby przechodzić między kartami zawartości skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz SR klawisz z lewej lub prawej strzałki.

W górnej części widoku Lista wiadomości jest narzędzi polecenia wyświetla najczęściej zadań związanych z zawartością aktualnie wyświetlana (listy wiadomości, otrzymanej wiadomości e-mail lub Kompozytor poczta). Naciśnij klawisze Ctrl + F6 lub Shift + Ctrl + F6 do momentu możesz usłyszeć "Polecenie", a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przechodzić między elementów paska narzędzi, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element.

Możesz odczytywać i tworzyć wiadomości w widoku listy wiadomości:

 • Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Wiadomości z listy" naciśnij klawisz strzałki w dół, aż znajdziesz wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie.

 • Aby przejść do Trybu przeglądania i przejść otwartej wiadomości e-mail, naciśnij SR klawisz SPACJA. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby zeskanować za pośrednictwem poczty e-mail. Aby wyjść z Trybu przeglądania, ponownie naciśnij SR klawisz SPACJA. Aby powrócić do listy wiadomości, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Ctrl + N. Kompozytor poczty zastępuje listy wiadomości na ekranie.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z MailKalendarz, Kontakty lub zadania, naciśnij klawisze Ctrl + F6 lub Shift + Ctrl + F6 do momentu możesz usłyszeć "Okienka nawigacji", a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę widoku. Naciśnij klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę widoku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby otworzyć okienko ustawień, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Użyj klawisza Tab, aby przejść do ustawienia, które mają, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie obrazu lub obrazu w wiadomości e-mail w programie Outlook przy użyciu czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych poczty e-mail programu Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×