Edytuj przepływ dla listy w usłudze SharePoint Online

Edytuj przepływ dla listy w usłudze SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz edytować przepływu istniejącej listy SharePoint do modyfikowania przepływów pracy i automatyzacji. W tym artykule opisano, jak.

Edytuj przepływ dla listy SharePoint

Możesz edytować przepływu, która już została dodana do istniejącej listy SharePoint.

 1. Przejdź do listy, w której chcesz edytować przepływu.

 2. U góry listy kliknij pozycję Przepływ listy rozwijanej, a następnie kliknij pozycję Zobacz usługi przepływów.

  Obraz menu rozwijanego przepływu.
 3. Przeglądarki spowoduje odświeżenia z głównego przepływu witryny sieci Web (https://flow.microsoft.com) i pojawi się lista wszystkich usługi przepływów.

  Obraz przedstawiający wszystkich przepływów strony Moje przepływów.
 4. Kliknij ikonę ołówka Obraz ikony ołówka do edycji przepływu. obok przepływu, który chcesz edytować.

  Porada : Jeśli możesz mieć nie zalogowano się do Microsoft Office 365 i SharePoint Online następnie zostanie wyświetlony monit to zrobić.

 5. Konfigurowanie przepływu, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj przepływ.

 6. Po zaktualizowaniu przepływ, kliknij przycisk Gotowe.

  Obraz przedstawiający przepływu do edycji.

Uwaga : Można wyświetlić wszystkie usługi przepływów i sprawdź stan w witrynie sieci Web przepływu znajdujące się u: https://flow.microsoft.com.

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ na liście SharePoint, zobacz Dodawanie przepływu do listy w usłudze SharePoint Online. Aby dowiedzieć się, jak usunąć przepływu na liście SharePoint, zobacz Usuwanie przepływu z listy w usłudze SharePoint Online.

Aktywowanie Flow MS w aplikacji listy SharePoint

Generacji list SharePoint są rozwijane w czasie. Administrator dzierżawy usługi Office 365 można ustawić domyślne zachowanie dla nowych list. Jeśli domyślne zachowanie jest ustawiona na klasyczny obsługi następnie są niewidoczne menu przebieg u góry ekranu. Jeśli jest dostępne nowe środowisko możesz ją włączyć dla listy w obszarze Ustawienia zaawansowane aplikacji listy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przełączanie domyślny możliwości obsługi list lub bibliotek dokumentów z nowym lub klasycznego.

Aby uzyskać więcej informacji o listach SharePoint, zobacz Co to jest lista w usłudze SharePoint Online?. Aby dowiedzieć się więcej na temat przepływu, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft przepływu.

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×