Edytowanie witryny typu wiki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W wielu przypadkach witryny typu wiki stanowią wspólną własność społeczności użytkowników. Z tego powodu są często edytowane przez wielu użytkowników przez dłuższy czas, a ich zawartość jest uznawana za będącą w ciągłym opracowywaniu.

Co chcesz zrobić?

Edytowanie strony typu wiki

Edytowanie łącza typu wiki lub jego tekstu wyświetlanego

Wyświetlanie wszystkich stron typu wiki

Wyewidencjonowywanie strony typu wiki do edycji

Usuwanie strony typu wiki

Edytowanie strony typu wiki

Aby edytować strony typu wiki, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do współtworzenia witryny typu wiki. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu dostępem do witryny typu wiki, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

 1. U góry strony typu wiki, którą chcesz edytować, kliknij pozycję Edytuj.

 2. Wprowadź wymagane zmiany.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie łącza typu wiki lub jego tekstu wyświetlanego

Łącze typu wiki to łącze do innej strony w witrynie typu wiki. Za pomocą łączy typu wiki można łatwo łączyć strony, wpisując nazwę strony w podwójnych nawiasach kwadratowych. W poniższej procedurze przedstawiono sposób edytowania łączy typu wiki oraz tekstu wyświetlanego osobom klikającym te łącza.

Łącza typu wiki różnią się od hiperłącza do strony lub witryny sieci Web poza wiki. Aby edytować lub zmienianie hiperłączy, należy użyć przycisku hiperłącza Obraz przycisku na pasku narzędzi typu wiki.

W przypadku gdy nazwa strony, do której ma zostać utworzone łącze, nie jest dostatecznie zrozumiała w kontekście strony, na której to łącze ma zostać wstawione, może być konieczne edytowanie tekstu wyświetlanego tego łącza. Na przykład strona używana do gromadzenia pomysłów dotyczących pierwszego rozdziału książki może mieć nazwę R1, lecz przeznaczenie tej strony będzie bardziej zrozumiałe, gdy jako tekst łącza będzie wyświetlany tekst „Rozdział 1 — Pomysły”.

 1. U góry strony typu wiki zawierającej łącze, które chcesz edytować, kliknij pozycję Edytuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby edytować ścieżkę linku, tak aby wskazywała inną stronę, kliknij między dwoma zestawami podwójnych nawiasów kwadratowych ([[ i ]]), a następnie zamień bieżący link na nazwę strony, do której ma prowadzić nowy link.

  • Aby zmienić sposób wyświetlania tekstu, aby coś innego niż dokładną nazwę strony należy wpisać pionowy pasek znak (|) po nazwie strony (SHIFT + \), a następnie wpisz tekst, który ma być wyświetlany:

[[Name of Page|Text that Displays]]

Aby na przykład wyświetlać inny tekst łącza prowadzącego do strony o nazwie R1, wpisz:

[[CH1|Chapter One Ideas]]

Początek strony

Wyświetlanie wszystkich stron witryny typu wiki

Zamiast przechodzić do poszczególnych stron w strukturze witryny typu wiki, wszystkie strony w tej witrynie można wyświetlić w jednym miejscu. Strony typu wiki są przechowywane w bibliotece stron typu wiki, gdzie można je edytować tak jak dokumenty w typowej bibliotece dokumentów.

Z poziomu dowolnej strony w witrynie typu wiki należy kliknąć pozycję Strony typu wiki w łączu do stron nadrzędnych u góry strony typu wiki.

Uwaga: Aby powrócić do strony głównej witryny typu wiki, kliknij nazwę tej witryny w łączu do stron nadrzędnych.

Porada: Jeśli dana witryna typu wiki ma pasek szybkiego uruchamiania, można również kliknąć łącze Strony typu wiki, aby zobaczyć wszystkie strony typu wiki, lub łącze Strona główna, aby powrócić do strony głównej.

Początek strony

Wyewidencjonowywanie strony typu wiki w celu jej edytowania

Wyewidencjonowanie strony typu wiki gwarantuje, że w trakcie jej edytowania nikt inny nie będzie mógł wprowadzać zmian na tej stronie. Gdy strona jest wyewidencjonowana, można ją edytować, zapisać, zamknąć i ponownie otworzyć. Inni użytkownicy nie mogą modyfikować tej strony ani zobaczyć zmian do momentu jej zaewidencjonowania.

 1. Z poziomu dowolnej strony w witrynie typu wiki kliknij pozycję Strony typu wiki w łączu do stron nadrzędnych u góry strony typu wiki.

 2. Wskaż nazwę strony typu wiki, którą chcesz edytować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

Początek strony

Usuwanie strony typu wiki

 1. Z poziomu dowolnej strony w witrynie typu wiki kliknij pozycję Strony typu wiki w łączu do stron nadrzędnych u góry strony typu wiki.

 2. Wskaż nazwę strony typu wiki, którą chcesz edytować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×