Edytowanie wielu obrazów jednocześnie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Picture Manager to narzędzie używanego do przycinania, dostosowywanie, edytowanie i udostępnianie obrazów. Programu Picture Manager współdziała z różnych formatach, takich jak jpg, GIF i BMP.

Oto niektóre funkcje programu Picture Manager:

  • Automatyczne poprawianie wszystkie lub kilka obrazów w tym samym czasie.

  • Wysyłanie obrazów w wiadomościach e-mail i tworzenie biblioteki obrazów programu Windows SharePoint Services w firmowym intranecie.

  • Wykonywanie konkretnych zadań za pomocą jednego z wielu narzędzi do edycji obrazów.

  • Przeglądanie wszystkich obrazów — bez względu na miejsce ich przechowywania.

  • Znajdowanie obrazów o nieznanej lokalizacji.

W tym artykule

Gdzie jest Picture Manager?

Co to jest wyświetlany?

Edytowanie obrazów

Wyświetlanie i zapisywanie edycji obrazów

Udostępnianie obrazów

Gdzie jest program Picture Manager?

Aby otworzyć Menedżera obrazu, w Start menu, wskaż Wszystkie programyPakietu Microsoft Office, a następnie Narzędzia pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij Microsoft Office Picture Manager.

Po otwarciu programu Picture Manager wyświetlane są trzy okienka.

Co to jest wyświetlany?

Otwarciu programu Picture Manager wyświetlane są trzy okienka: Skróty do obrazów, w okienku podglądu i okienka zadań Wprowadzenie.

Znajdź i zaznacz obrazy, które chcesz pracować w okienku Skróty obrazu. Żadne pliki obrazów znajdują się w tym okienku, aż dodawanie skrótów do folderów, które je zawierają. Lub program Picture Manager automatycznie skanowania dysku dla folderów, które zawierają obrazy, a następnie dodaj skróty do tych folderów dla Ciebie.

Obrazy są wyświetlane w okienku podglądu w folderze po wybraniu skrót do tego folderu. Obrazy można wyświetlać w widoku miniatur, demonstracja pakietu Office lub Jednego obrazu. Aby powiększyć obraz lub zobaczyć większą część przyjrzenie można powiększyć lub pomniejszyć.

Korzystanie z okienka zadań Wprowadzenie, aby wyświetlić podsumowanie głównych zadań, które można wykonywać przy użyciu programu Picture Manager. Możesz wykonać skróty do okienka zadań, które są specyficzne dla zadania, które mają lub, po użytkownicy zaznajomieni z programem można Zamknij okienko zadań Wprowadzenie i wyświetlania okienek poszczególnych zadań, które mają być wyświetlane.

Edytowanie obrazów

Przy użyciu programu Picture Manager można pracować z wielu obrazów jednocześnie lub edytowanie obrazów z nich w danej chwili.

Obrazy są edytowane w okienku zadań Edytuj obrazy. Najszybszym sposobem oczyszczenia wszystkich obrazów jednocześnie jest zaznaczenie ich w okienku zadań Edytuj obrazy i kliknięcie w menu Obraz polecenia Autokorekta.

Polecenie Autokorekta rozwiązuje jasność, kolor i kontrast.

Inne sposoby jednoczesnej edycji wielu obrazów dostępne w okienku Edytuj obrazy obejmują następujące zadania:

Przycinanie obrazów Aby wykluczyć zbędne lub rozpraszające uwagę szczegółów.

Obróć lub przerzuć    wszystkie obrazy, których orientację jest nieodpowiednia.

Zmienianie rozmiaru    obrazu.

Dopasowywanie jasności i kontrastu    , zmieniając ustawienia w okienku zadań.

Przy pracy z pojedynczym obrazem program Picture Manager umożliwia dostosowanie koloru w celu usunięcia efektu czerwonych oczu powstałego w wyniku użycia lampy błyskowej aparatu.

Wyświetlanie i zapisywanie edycji obrazów

Aby wyświetlić wszystkie obrazy edytowanego razem przed zapisaniem zmian, wyświetlanie folder Niezapisane edycje.

Wprowadzone zmiany można zapisać, zastępując oryginalne obrazy zmodyfikowanymi wersjami za pomocą polecenia Zapisz lub Zapisz wszystko, albo utworzyć nowe pliki dla zmodyfikowanych obrazów, używając polecenia Zapisz jako. Aby zapisać zmodyfikowane obrazy w plikach o innych nazwach, w innych formatach lub w innych lokalizacjach, należy użyć polecenia Eksportuj z menu Plik.

Udostępnianie obrazów

Po obrazy wyglądają w odpowiedni sposób, który ma, możesz wstawiać do dokumentów pakietu Microsoft Office, je wyświetlić w witrynach sieci Web lub dodać je do wiadomości e-mail programu Microsoft Office Outlook. Można dostosować rozmiar i wymiary obrazów, kompresując je w celu dopasowania sytuacji. W ten sposób obrazów wyświetlanych w witrynie sieci Web będzie szybsze ładowanie i obrazy wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail zostaną rozsyłanie szybciej i zajmują mniej miejsca skrzynki pocztowej.

Jeśli Twoja firma korzysta z programu Microsoft Windows SharePoint Services, umożliwia Picture Manager z biblioteki obrazów, aby można było przekazywanie obrazów do biblioteki i pobieranie obrazów do programu Picture Manager do edycji.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×