Edytowanie widoku listy w usłudze SharePoint Online

Edytowanie widoku listy w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieje wiele sposobów edytowania widoku listy. Można przedstawić dane z różnych stylów, podgrup, kolumn, sortowanie i filtrowanie. Musisz uprawnienia na poziomie Współtworzenie poziom lub wyższej Edytowanie widoku.

Edytowanie widoku

Uwaga: Czy ekranu wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być klasyczny obsługi ustawić na liście lub używasz starszej wersji. Jeśli tak, zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki. Jeśli jesteś właścicielem listy właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie obsługi domyślny dla listy lub biblioteki dokumentów z nowych lub klasyczny kroki Aby skonfigurować środowisko domyślne.

 1. W uruchamiania aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 kliknij pozycję SharePoint, Znajdź i przejdź do witryny i Otwórz listę. Jeśli nie możesz znaleźć listę, kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie otwórz listę.

 2. Na pasku poleceń listy kliknij przycisk Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy , a następnie wybierz widok, który chcesz edytować.

  Ponownie kliknij przycisk Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy , a następnie kliknij przycisk Edytuj bieżący widok. Klasyczny doświadczenia wybierz pozycję Zarządzaj widokami lub tworzenie widoków.

  Jeśli Opcje wyświetlania Ikona Opcje widoku listy nie jest widoczna, upewnij się, nie jest edycji listy lub nie został zaznaczony jeden lub więcej elementów. Ponadto może nie ma uprawnień. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem usługi Office 365 lub właściciele witryny lub listy.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK u dołu strony. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Ustawienia widoków.

Ustawienia widoków

Widoki mieć wiele ustawień, aby ułatwić szybkie znajdowanie informacji, które są potrzebne na liście. Poniżej przedstawiono ustawienia widoków programu SharePoint. Wszystkie ustawienia nie są dostępne dla wszystkich typów widoki, takie jak ustawienia widoków kalendarza. Następujące ustawienia są obsługiwane w klasycznym środowisko, ale tylko niektóre są obsługiwane w programie SharePoint w trybie Online lub listy SharePoint Server 2019. Aby przełączyć się do środowiska klasyczny, kliknij przycisk Powrót do klasycznego programu SharePoint w dolnej części strony listy.

Widok domyślny   

Do dowolnego widoku publicznego dla tej listy można zmienić widok domyślny. Ale nie można ustawić widoku osobistego jako widok domyślny. Aby usunąć widoku, który jest widok domyślny, najpierw należy inny widok publiczny domyślną dla tej listy. Jeśli to widok domyślny nie jest wyświetlany na stronie Tworzenie lub edytowanie wyświetlanie stron, nie masz uprawnień do tworzenia widoku publicznego lub widok jest widoku osobistego.

Odbiorcy   

Podczas tworzenia dowolnego widoku, można ustawić odbiorców widoku na Widok osobisty lub Widok publiczny. Widok osobisty jest widok, w którym jest widoczny tylko dla Ciebie. Widok publiczny jest widok, który może obejrzeć każdy.

Nie można zmienić widoku osobistego w publiczny ani widoku publicznego w osobisty. Widok publiczny może stanowić punkt wyjścia do utworzenia widoku osobistego lub publicznego. Widok osobisty może stanowić podstawę do tworzenia tylko widoków osobistych.

Po wyłączeniu Utwórz widok podczas próby utworzenia widoku nie masz uprawnienia na poziomie Współtworzenie lub wyższym. Jeśli Utwórz widok jest dostępny, ale opcja Utwórz widok publiczny jest wyłączona, nie masz uprawnień. Z Utwórz widok osobisty, należy Edytowanie poziomu uprawnień lub nowszym.

Kolumny   

Kolumny w widoku zawierają informacje, które należy sprawdzić dla elementów listy. Kolumny w połączeniu z innymi funkcjami widoki, takie jak filtry, może ułatwić wyświetlenie tylko informacje, które są najbardziej istotne do pracy. To jest szczególnie przydatne, jeśli lista zawiera wiele elementów. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kolumn w celu utworzenia niestandardowych widoków zobacz Edytowanie kolumny listy w usłudze SharePoint Online.

Kolumny wykresu Gantta   

Dostęp do w klasycznym środowisko, w obszarze Utwórz widok. Zaznacz kolumny, które będą w widoku wykresu Gantta. Tytuł jest wymagane pole tekstowe. Data rozpoczęcia i Data ukończenia są wymagane daty w polach. Po wybraniu kolumny, na przykład tytułu, jeśli opcja Brak jest wyświetlany na liście rozwijanej, należy utworzyć kolumnę do pomocy technicznej w tym widoku.

Sortowanie   

Ustaw kolejność wyświetlania elementów w widoku. Możesz mieć maksymalnie dwóch kryteriów. Na przykład wyświetlanie elementów na liście zadań, posortowane według priorytetu, a następnie według ukończenia daty.

Filtr   

Konfigurowanie widoku do wyświetlenia podzestawu elementów na liście, filtrując je z informacjami w kolumnach listy. Na przykład można pokazywanych elementów na liście, które są dla określonego projektu.

Za pomocą kolumn obliczeniowych lub filtry, które umożliwia wyświetlanie elementów, gdy jest zgodna z datą dzisiaj albo [Ja], aby wyświetlić elementy dla użytkownika widoku obliczeń, takich jak [Dzisiaj]. Można także połączyć prostych równań z funkcjami. Na przykład, aby wyświetlić elementy utworzone w ciągu ostatnich siedmiu dni filtru w kolumnie utworzono ustawiono operator jest mniejsza niż, a wartość [Dzisiaj] -7 (bez spacji). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint .

Widok tabelaryczny   

Udostępnia pola wyboru dla każdego elementu, tak aby użytkownicy mogli wybierać wiele elementów listy do wykonywania operacji zbiorczej. Można zapisać wiele czasu, jeśli trzeba zmienić wiele elementów na liście. Na przykład użytkownik może zaznaczyć i zapoznaj się z wielu dokumentów.

Grupowanie według   

Grupowanie elementów listy według informacji w kolumnach. Na przykład grupowanie elementów na liście zadań, priorytet i procent wykonania. Należy zauważyć, że nie można używać Szybkie edytowanie w widokach miejsce, w którym są zgrupowane elementy.

Sumy   

Wyświetla podsumowanie obliczeń dla kolumn w widoku, takie jak: licznik, średnia, maksimum, minimalna. Ustawiając kolumnę do liczby na liście, na przykład zostaną wyświetlone liczbę list w widoku i w grupie w widoku. Kolumny, które są dostępne dla sum i ustawienia dostępne dla każdej kolumny różnią się w zależności od typu kolumny, taki jak liczba i typ listy widok jest tworzony dla.

Styl   

Decyduje o układzie wyświetlić, na przykład biuletyn. Wszystkie style nie są dostępne dla wszystkich typów widoku.

 • Tabelowy    Wyświetla elementy na liście za pomocą układu przypominającego wizytówki. Ten styl jest dostępny tylko w przypadku list.
  Widok stylu tabelowego

 • Tabelowy, bez etykiet    Podobny do stylu tabelowego, ale etykiety kolumn nie są widoczne. Ten styl jest dostępny tylko w przypadku list.

 • Domyślne    Widok domyślny jest różny w zależności od typu i konfiguracji listy.

 • Szczegóły dokumentu    Wyświetla pliki w bibliotece za pomocą układu przypominającego wizytówki. Ten styl jest dostępny w przypadku większości bibliotek, ale nie list.
  Widok szczegółów dokumentu

 • Biuletyn    Wyświetla elementy w wierszach z liniami między poszczególnymi wierszami.
  Widok stylu biuletynu

 • Biuletyn, bez linii    Wyświetla elementy w naprzemiennie cieniowanych wierszach, bez linii między wierszami.
  Widok stylu biuletynu bez linii

 • Okienko podglądu    Wyświetla nazwę elementów w lewej części strony. Po wskazaniu nazwy elementu kolumny wybrane dla widoku zostają wyświetlone w prawej części strony.
  Styl widoku okienka podglądu

 • Cieniowanie    Wyświetla elementy w naprzemiennie cieniowanych wierszach.
  Widok cieniowania

Foldery   

Wybierz pozycję Pokaż elementy w folderach, aby wyświetlić listę folderów w widoku elementów. Wybierz pozycję Pokaż wszystkie elementy bez folderów, aby wyświetlić tylko tych elementów w widoku, nazywane też widoku płaskim. Ponadto można zdecyduj, czy widok, którego tworzysz dotyczy wszystkich folderów, folderu najwyższego poziomu lub folderów określonych typ zawartości.

Limit elementów   

Można określić liczbę elementów wyświetlanych jednocześnie (partie) w poszczególnych widokach lub całkowitą liczbę elementów, które zostaną wyświetlone. Im więcej partii elementów w widoku, tym dłużej do pobrania w przeglądarce.

Urządzenie przenośne   

Można określić, czy ten widok dla urządzeń przenośnych jest przenośnych domyślnego widoku dla urządzeń przenośnych i liczbę elementów wyświetlanych na liście składnika Web Part Widok dla tego widoku. Ta opcja nie jest dostępna dla wszystkich list. Widok musi być widok publiczny.

Zostaw komentarz

Zaktualizowane 8 października 2018

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×