Edytowanie ustawień listy w usłudze SharePoint Online

Edytowanie ustawień listy w usłudze SharePoint Online

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

SharePoint Online kontrolki listy oferuje bardzo elastycznym sposobem wyświetlania danych. Możesz włączyć obsługę wielu ustawień, które umożliwiają wyświetlanie danych w zakresie formatów, określić użytkowników, tworzenie przepływów pracy, dodawanie przechowywanie wersji i wysyłać aktualizacje RSS zmieniających się rzeczy.

Edytowanie ustawień listy

Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć okno Ustawienia listy.

 1. Z listy, którą chcesz edytować kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij przycisk Ustawienia listy.

  Menu Ustawienia z wyróżnionym ustawienia listy

  Uwagi: 

  • Czy ekranu wygląda inaczej niż przykłady? Administrator może być klasyczny obsługi Ustaw w bibliotece dokumentów lub używasz starszej wersji programu SharePoint. Jeśli lista lub właściciela witryny lub administratora, zobacz Przełączanie, domyślny możliwości obsługi list lub bibliotek dokumentów z nowym lub klasycznego.

  • Niektóre funkcje są obecnie dostępne tylko w klasycznym środowiska. Kliknij przycisk Powrót do klasycznego programu SharePoint w dolnym lewym rogu strony, aby przełączyć się do środowiska klasyczny. Aby zakończyć klasyczny środowisko, zamknij wszystkie okna SharePoint i ponownie otwórz.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia Edytuj ustawienia i właściwości, których potrzebujesz, takie jak nazwa, opis, dodawanie przechowywania wersji lub Sprawdzanie poprawności, kolejność kolumn lub dodając więcej kolumn.

 3. Każde ustawienie umożliwia ustawianie lub anulowanie zmiany i dodatki usługi. Poniżej podano więcej szczegółów. Po zakończeniu wróć do listy, aby zobaczyć efekt zmian.

Ustawienia listy

Oto krótki przegląd co można zrobić w oknie dialogowym Ustawienia listy. Każdy ustawienie umożliwia ustawienie, lub Zapisz i Anuluj.

Edytowanie i kontrolowanie nawigacji i konfigurowanie przechowywania wersji, zatwierdzania i odbiorców oraz zarządzanie ustawienia zaawansowane.

Łącza do listy ustawień ogólnych

Nazwa, opis i nawigacja

Edytowanie lub zmienić tytuł listy, opis i określanie, czy na liście znajdują się na pasku Szybkie uruchamianie.

Ustawienia przechowywania wersji

Określanie, czy jest wymagane zatwierdzanie przesłanych elementów, tworzyć nowe wersje na każdej edycji liczba przesłanych i zatwierdzonych wersji i określić, kto może wyświetlać, edytować i zatwierdzać elementy wersja robocza.

Ustawienia zaawansowane

Ustaw następujące czynności

 • Zarządzanie typami zawartości.

 • Kto może czytać elementy.

 • Kto może tworzyć i edytować elementy.

 • Włącz załączniki.

 • Włącz foldery.

 • Czy elementy są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

 • Czy widoki — są wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

 • Ponowne indeksowanie listy.

 • Zezwalanie na elementy do pobrania.

 • Zezwalaj na użycie szybkiej edycji elementów.

 • Uruchamianie formularzy w oknie dialogowym.

 • Automatyczne zarządzanie indeksy.

 • Wyświetlanie listy za pomocą nowych lub klasycznego środowiska.

Ustawienia sprawdzania poprawności

Określanie formuły w celu weryfikacji.

Utwórz wiadomość, która ułatwia użytkownikom zrozumienie wygląda prawidłowych danych.

Ustawienia określania docelowych odbiorców

Włącz kolumny określania docelowych odbiorców do filtrowania zawartości na podstawie kontekstu użytkowników.

Zarządzanie listami usługi IRM, słowa kluczowe i przepływu pracy i ustawianie uprawnień dla osób, które chcesz Współtworzenie oraz wyświetlanie listy.

Uprawnienia listy i ustawienia zarządzania łącza

Usuń tę listę

Całkowite usunięcie listy i powrót do strony głównej.

Uprawnienia dla tej listy

Ustawianie poziomów uprawnień listy dla różnych grup użytkowników w witrynie.

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)

Włączanie i tworzenie uprawnień zasad tytuł i opis, konfigurować praw dostępu do dokumentów i ustawianie ochrony grupy i przedział czasu w przypadku poświadczenia muszą zostać zweryfikowane.

Ustawienia przepływu pracy

Ustawianie typów skojarzenia dla listy, element lub folder przepływu pracy. Dodawanie, usuwanie, blokowanie lub przywracanie przepływu pracy.

Ustawienia słów kluczowych i metadanych przedsiębiorstwa

Dodawanie kolumny słów kluczowych przedsiębiorstwa i Włącz synchronizację słów kluczowych.

Konfigurowanie źródeł danych RSS do Przejdź przy zmianie elementów listy.

Ustawienia komunikacji (RSS) listy

Ustawienia RSS

Ustaw następujące opcje:

 • Włączanie funkcji RSS dla listy.

 • Należy obciąć pola wielowierszowego tekstu do 256 znaków.

 • Ustawianie tytuł, opis i adres URL obrazu dla źródła danych RSS.

 • Zaznacz kolumny na liście, aby wyświetlić w opisie RSS.

 • Ustawianie maksymalna liczba elementów do uwzględnienia i maksymalną liczbę dni w źródło danych RSS.

Ustawienia kolumny umożliwiają wyświetlanie lub ukrywanie kolumn, tworzenie i Dodawanie istniejących kolumn kolejność kolumn i indeksowanie kolumny.

Sekcja kolumny listy w obszarze Ustawienia listy

Edytowanie kolumny

Możesz kliknąć pozycję kolumny do edytowania i edytowanie właściwości, takie jak wymagane dane, wartości unikatowe i maksymalna liczba znaków dla pola tekstowego.

Tworzenie kolumny

Tworzenie kolumny przy użyciu jednego z wielu typów. Ustaw nazwę, opis i określonych parametrów w zależności od typu kolumny dodane.

Dodaj z istniejących kolumn witryny

Dodawanie kolumn do listy, które były używane w innych list w witrynie. Ustawianie ich tak, aby wyświetlić lub nie na widok domyślny.

Kolejność kolumn

Zmienianie kolejności kolumn są wyświetlane od lewej do prawej na liście.

Kolumny indeksowane

Tworzenie lub usuwanie maksymalnie 20 indeksów kolumn.

Zobacz oraz tworzenie widoków

Sekcja w widoku listy w obszarze Ustawienia listy

Widok

Wyświetlanie widoków danych listy. Kliknij, aby edytować elementy.

Tworzenie widoku

Utwórz widok standardowy, arkusz danych, kalendarza, wykresu Gantta lub dostępu do danych. Każdego typu widoku zawiera własne ustawienia. Możesz też rozpoczynać od istniejącego widoku.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×