Edytowanie ustawień kroków zapytania (Power Query)

Edytowanie ustawień kroków zapytania (Power Query)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga: Krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań znajdują się na końcu tego artykułu.

Po dodaniu kroku zapytania w dodatku Power Query jest wstawiany kolejności etapów znajdujący się zaznaczony krok. Jeśli dodasz kroku innych niż w dowolne miejsce na końcu przepływu należy sprawdzić kolejne kroki działać prawidłowo.

Uwaga:  Wstawienie etapu pośredniczącego do zapytania lub usunięcie go z zapytania może spowodować błąd zapytania. Próba wstawienia nowego etapu spowoduje, że w dodatku Power Query zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące wstawiania etapu.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie kroku zapytania

Za pomocą ustawień zapytania

Korzystanie z formuły

Edytowanie kroku

Za pomocą ustawień zapytania

Korzystanie z paska formuły

Usuń krok

Zmienianie kolejności kroku

Poniższa ilustracja przedstawia edytora zapytań w okienku Ustawienia zapytania po prawej stronie okna. Edytor zapytań jest miejsce, w którym utworzono zapytań dodatku Power Query, edytować i Elegancja.

Wprowadzenie

Dodawanie kroku zapytania

Istnieją dwa sposoby dodawania kroku zapytania do zapytania.

Korzystanie z okienka Ustawienia zapytania

 1. W okienku Ustawienia zapytania na liście ZASTOSOWANE KROKI kliknij krok zapytania.

 2. Po wykonaniu kroku zapytania, który przekształca dane, poniżej wybranego kroku zapytania jest dodawany kolejny krok. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przekształcić dane, zobacz Kształtowanie danych.

Korzystanie z formuły

 1. W razie potrzeby kliknij krok zapytania w okienku Kroki. Krok zapytania zostanie dodany poniżej wybranego kroku zapytania.

 2. Kliknij ikonę formuły ( Formuła ) po lewej stronie paska formuły.
  Nowej formuły zostanie utworzona w formularzu = < nameOfTheStepToReference >

 3. Wpisz nową formułę jako = Klasa.Funkcja(Krok_odwołania[,inne_parametry]).
  Na przykład: Masz tabelę z kolumną Płeć i chcesz dodać kolumnę z wartością „Pani” lub „Pan” w zależności od płci osoby. Formuła wyglądałaby tak = Table.AddColumn(<Krok_odwołania>, "Prefiks", each if [Płeć] = "K" then "Pani" else "Pan")

Ukryte kolumny

Uwaga:  Dodanie kroku zapytania może spowodować wystąpienie błędu w kolejnych krokach. Błąd powstaje wtedy, gdy nowy krok powoduje zmianę pól, takich jak nazwy kolumn, które są używane w innych krokach występujących po wstawionym kroku.

Początek strony

Edytowanie kroku

Istnieją dwa sposoby edytowania istniejącego kroku.

Korzystanie z okienka Ustawienia zapytania

 1. Na liście ZASTOSOWANE KROKI kliknij krok, który chcesz edytować.

 2. Kliknij ikonę koła zębatego ( Ikona Ustawienia ) lub kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Edytuj ustawienia.

 3. W oknie dialogowym wybranego kroku edytuj wartości kroku zapytania.

 4. Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z paska formuły

 1. Na liście ZASTOSOWANE KROKI kliknij krok, który chcesz edytować.

 2. W razie potrzeby zmień wartości w formule na pasku formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł dodatku Power Query, zobacz Informacje o formułach dodatku Power Query.

 3. W oknie dialogowym Edytor zapytań kliknij pozycję Odśwież.

Początek strony

Usuń krok

 1. Kliknij ikonę ( Usuń krok ) po lewej stronie kroku, który chcesz usunąć, lub

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten krok i kliknij pozycję Usuń lub Usuwaj do końca.

Początek strony

Zmienianie kolejności kroku

W okienku Kroki można przenieść krok o jedną pozycję w górę lub w dół. Zmiana położenia kroku w okienku Kroki może spowodować błąd jednego lub większej liczby kroków. Po zakończeniu zmieniania kolejności należy upewnić się, że wszystkie kroki działają poprawnie.

Aby przenieść krok o jedną pozycję w górę lub w dół listy kroków w okienku Kroki

 1. W okienku Kroki kliknij prawym przyciskiem myszy krok, który chcesz przenieść.

 2. W menu kontekstowym kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby przenieść wybrany krok o jedną pozycję w górę lub w dół listy.

  Uwaga:  Aby przenieść krok o kilka pozycji, powtarzaj te kroki. Gdy krok znajduje się u góry lub u dołu listy, jedna z opcji przenoszenia jest wyszarzona.

Początek strony

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×