Edytowanie tekstu w formancie w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tekst wyświetlany w formancie formularza lub formancie ActiveX, taki jak etykieta lub informacje pomocy, a także alternatywny opis tekstowy formantu, można edytować.

Co chcesz zrobić?

Edytowanie tekstu w formancie formularza

Edytowanie tekstu w formancie ActiveX

Edytowanie alternatywnego opisu tekstowego formantu

Edytowanie tekstu w formancie formularza

 1. Zaznacz formant formularza.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Edytuj tekst.

  Deseń obramowania formantu zostanie zmieniony na kreskowany.

  Pole tekstowe z kreskowanym obramowaniem

 3. Edytuj tekst w formancie.

 4. Po zakończeniu edytowania tekstu kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Zakończ edycję tekstu.

Początek strony

Edytowanie tekstu w formancie ActiveX

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Upewnij się, że jest włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku .

 3. Zaznacz formant ActiveX.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie.

 5. Wskaż nazwę obiektu (na przykład Obiekt CheckBox), a następnie kliknij polecenie Edytuj.

 6. Edytuj tekst w formancie.

 7. Po zakończeniu edytowania tekstu naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Edytowanie alternatywnego opisu tekstowego formantu

Przeglądarki sieci Web wyświetlają tekst alternatywny podczas ładowania obrazów, w przypadku braku obrazów oraz po umieszczeniu wskaźnika na obrazie. Aparaty wyszukiwania w sieci Web korzystają z tekstu alternatywnego przy znajdowaniu stron sieci Web. Tekst alternatywny jest także używany w celu pomocy użytkownikom niepełnosprawnym.

 1. Zaznacz formant.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia kontrolek w arkuszu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, kliknij polecenie Formatuj formant, a następnie kliknij kartę Sieć Web.

 3. W polu tekstowym Tekst alternatywny wpisz odpowiedni tekst do wyświetlenia.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×