Edytowanie strony przy użyciu edytora HTML

Podczas tworzenia strony sieci Web przy użyciu przeglądarki może być konieczne dodanie zawartości sformatowanej. Użytkownik może na przykład chcieć wyświetlić określony fragment tekstu przy użyciu czcionki oznaczonej pogrubieniem lub kursywą albo dodać zawartość sformatowaną jako tabela. Zawartość sformatowaną można łatwo dodawać, korzystając z funkcji edytora HTML programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Przy użyciu edytora HTML można edytować każdą stronę pod warunkiem posiadania uprawnień do jej współtworzenia.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie strony przy użyciu przeglądarki

Otwieranie edytora HTML

Edytowanie zawartości strony przy użyciu edytora HTML

Tworzenie strony przy użyciu przeglądarki

 1. W witrynie, w której chcesz utworzyć stronę, w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Utwórz stronę.

 2. W polu Nazwa adresu URL wpisz nazwę pliku dla strony. Ta nazwa będzie wyświetlana w łączach w całej witrynie.

 3. W polu Tytuł możesz zaakceptować tytuł domyślny, taki sam jak wartość pola Nazwa adresu URL, lub wpisać nowy tytuł strony. W niektórych układach strony tytuł jest wyświetlany w jej lewym górnym rogu.

 4. W polu Opis wpisz opcjonalny opis zawartości strony. W niektórych układach strony opis jest wyświetlany na stronie.

 5. W sekcji Układ strony wybierz układ strony, którą chcesz opublikować. Możliwości wyboru układu są zależne od typu zawartości do opublikowania lub od szablonu, którego chce użyć projektant witryny.

  Uwaga: Za pomocą edytora HTML nie można utworzyć strony przekierowującej, ponieważ taka strona nie ma zawartości tekstowej.

 6. Kliknij przycisk Utwórz. Strona zostanie utworzona i otwarta do edycji.

Początek strony

Otwieranie edytora HTML

 1. Przejdź do strony, którą chcesz edytować.

 2. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Ten krok nie jest konieczny, jeśli ma być edytowana właśnie utworzona strona, ponieważ nowo utworzona strona jest już otwarta do edycji.

 3. Znajdź na stronie sekcję Zawartość strony. Jej położenie zależy od układu strony wybranego podczas jej tworzenia.

 4. W sekcji Zawartość strony kliknij pozycję Edytuj zawartość. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Edytor HTML.

  Uwaga: Niektóre układy strony zawierają formant pola Zawartość strony, którego edytor HTML jest wyświetlany w oknie dialogowym Strona sieci Web, a nie bezpośrednio w formancie. Jeśli edytowana strona została utworzona za pomocą takiego układu strony, po kliknięciu pozycji Edytuj zawartość edytor HTML zostanie otwarty w nowym oknie.

Początek strony

Edytowanie zawartości strony przy użyciu edytora HTML

Edytor HTML jest w pełni funkcjonalnym edytorem tekstu sformatowanego z trybem edycji źródła kodu HTML. W trybie edycji tekstu można wpisywać i edytować zawartość strony oraz zobaczyć, jak będzie wyglądała opublikowana strona. W trybie edycji źródła kodu HTML można wpisywać i edytować zawartość strony, używając standardowego kodu HTML.

Tryb edycji tekstu umożliwia:

 • Wybranie tekstu lub elementów kodu HTML.

 • Stosowanie stylów i formatowania do wybranych fragmentów.

 • Wstawianie elementów kodu HTML, takich jak tabele i listy.

 • Sprawdzanie pisowni edytowanej zawartości.

 • Wyszukiwanie tekstu w edytowanej zawartości.

 • Kopiowanie i wklejanie sformatowanego tekstu z opcjami umożliwiającymi zachowanie części lub całości formatowania wklejanego tekstu.

 • Dostosowywanie wielu właściwości elementów kodu HTML przy użyciu menu.

Tryb edycji źródła kodu HTML umożliwia:

 • Dostosowywanie atrybutów elementów kodu HTML przez bezpośrednią edycję kodu HTML. Daje to większą kontrolę nad zawartością i pozwala na zmianę niektórych aspektów zawartości, których nie można zmienić w trybie edycji tekstu.

 • Szybkie przenoszenie elementów kodu HTML w obrębie zawartości przy użyciu funkcji wycinania i wklejania. Elementy kodu HTML można łatwo zaznaczać przy użyciu myszy lub klawiatury, ponieważ są widoczne tagi HTML.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania edytora HTML, zobacz Korzystanie z Edytora HTML.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×