Edytowanie skoroszytu zawierającego funkcje nieobsługiwane przez aplikację Excel Web App

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas otwierania skoroszytu w aplikacji Microsoft Excel Online może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją o tym, że skoroszyt zawiera funkcje nieobsługiwane w aplikacji Excel Online. Nieobsługiwane funkcje to zawartość lub funkcje skoroszytu, które uniemożliwiają jego edytowanie lub, w niektórych przypadkach, wyświetlanie w przeglądarce. W tym artykule przedstawiono procedury edytowania skoroszytu w zależności od rodzaju nieobsługiwanych funkcji w skoroszycie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach obsługiwanych w Excel Online zobacz różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel.

W tym artykule

Można wyświetlić skoroszytu, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Skoroszyt zawiera funkcje, które uniemożliwiają otworzenie w aplikacji Excel Web App

Otrzymuję komunikat o błędzie podczas próby otwarcia skoroszytu w programie Excel

Skoroszyt można wyświetlić, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Jeśli skoroszyt zawiera obiekty, takie jak komentarze, kształty lub pismo odręczne, można wyświetlać dane w skoroszycie, ale tych obiektów nie można wyświetlić w przeglądarce. Ponadto jeśli skoroszyt zawiera tabelę, która jest połączony z zewnętrznym źródłem danych (tabela kwerendy), skoroszyt wyświetla dane ostatnio został on zapisany w aplikacji klasycznej Excel, nie widoku danych dynamicznych.

Jeśli taki skoroszyt zostanie wyświetlony w aplikacji Excel Online, pojawi się komunikat z informacją o tym, że w przeglądarce nie można wyświetlić całego skoroszytu.

Podczas edytowania skoroszytu w Excel Online wiadomości o tym, że nie można edytować skoroszytu w przeglądarce. Wiadomość zawiera krótkie instrukcje dotyczące tworzenia kopii skoroszytu. Excel Online usuwa nieobsługiwane funkcje kopii, umożliwiając Kopiuj zezwolić na edytowanie w przeglądarce.

Jeśli nie chcesz, usuwanie funkcji skoroszytu, tak aby można było edytować w przeglądarce, wtyczce i Utwórz kopię. Jeśli chcesz raczej nie pracujesz z kopię skoroszytu, nadal możesz używać Excel Online do przechowywania i wyświetlania centralnej kopię skoroszytu, a polecenia Otwórz w programie Excel w Excel Online służy do edytowania skoroszytu.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

Aby móc edytować skoroszyt w aplikacji Excel Online, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij pozycję Edytuj kopię.

 2. Zaakceptuj nową nazwę sugerowaną w aplikacji Excel Online lub wpisz inną nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Przestroga: Jeśli wpisano nazwę zgodną z oryginalną nazwą skoroszytu i zaznaczono pole wyboru Zastąp istniejące pliki, w wyniku kliknięcia przycisku Zapisz oryginalny skoroszyt zostanie utracony.

 3. Edytuj nową kopię skoroszytu w przeglądarce. Oryginalny skoroszyt pozostaje bez zmian.

Aby zamiast tworzenia kopii edytować skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij przycisk Anuluj.

 2. W aplikacji Excel Online kliknij pozycję Edytuj skoroszyt, a następnie kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Edytuj skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel. Po kliknięciu przycisku Zapisz w programie Excel skoroszyt zostanie automatycznie zapisany w witrynie sieci Web, w której został otwarty.

  Uwaga: Kliknięcie pozycji Edycja w programie Excel w komunikat z informacją, że nie masz obsługiwanej przeglądarki lub odpowiednią wersję programu Excel, zobacz pojawia się komunikat o błędzie podczas próby otwarcia skoroszytu w programie Excel, w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Skoroszyt zawiera funkcje uniemożliwiające otworzenie go w aplikacji Excel Web App

Niektóre funkcje, takie jak ochrona arkusza i sprawdzanie poprawności danych, uniemożliwiają otwarcie do wyświetlania lub edytowania w Excel Online skoroszytu.

Podczas próby wyświetlenia lub edytowania takiego skoroszytu w Excel Online wiadomości o tym, że nie można otworzyć tego skoroszytu w przeglądarce.

Jeśli masz uprawnienia do edytowania skoroszytu, możesz go otworzyć w aplikacji klasycznej Excel. W oknie komunikatu kliknij pozycję Edytuj kopię.

Jeśli zostanie wyświetlony kolejny komunikat z informacją, że nie masz obsługiwanej przeglądarki lub odpowiednią wersję programu Excel, zobacz pojawia się komunikat o błędzie podczas próby otwarcia skoroszytu w programie Excel, w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie

Kliknięcie polecenia Edytuj w programie Excel w aplikacji Excel Online może spowodować wyświetlenie komunikatu z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

 • Użyj programu Office Excel 2003 lub nowszego (w systemie Windows) albo programu Excel 2008 dla komputerów Mac w wersji 12.2.9 lub nowszego (na komputerze Mac).

  • W systemie Windows: Jeśli używasz programu Excel 2003, zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack. Jeśli używasz programu Excel w wersji wcześniejszej niż 2003 lub nie masz programu Excel, po wyświetleniu monitu w aplikacjach Office Web Apps pobierz wersję próbną pakietu Microsoft Office 2010.

  • Komputer Mac: Jeśli używanej wersji programu Excel 2008 dla komputerów Mac jest wcześniej niż 12.2.9 lub nie masz programu Excel dla komputerów Mac we wszystkich pobrać wersję próbną pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac.

 • Użyj przeglądarki Firefox, Internet Explorer (w systemie Windows) lub Safari (na komputerze Mac). W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer należy zezwolić na uruchomienie kontrolki ActiveX. W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox wymagany jest też program Excel 2010.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat wymagań dotyczących korzystania z polecenia Edytuj w programie Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×