Edytowanie skoroszytu zawierającego funkcje nieobsługiwane przez aplikację Excel Online

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-05

Podczas otwierania skoroszytu w aplikacji Microsoft Excel Online może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją o tym, że skoroszyt zawiera funkcje nieobsługiwane w aplikacji Excel Online. Nieobsługiwane funkcje to zawartość lub funkcje skoroszytu, które uniemożliwiają jego edytowanie lub, w niektórych przypadkach, wyświetlanie w przeglądarce. W tym artykule przedstawiono procedury edytowania skoroszytu w zależności od rodzaju nieobsługiwanych funkcji w skoroszycie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach obsługiwanych w aplikacji Excel Online, zobacz Różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel.

W tym artykule

Skoroszyt można wyświetlić, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Skoroszyt zawiera funkcje uniemożliwiające otwarcie go w aplikacji Excel Online

Usuwanie mapy XML

Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie

Skoroszyt można wyświetlić, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Jeśli skoroszyt zawiera obiekty, takie jak komentarze, kształty lub pismo odręczne, w przeglądarce nie można ich wyświetlić, ale można wyświetlić dane zawarte w skoroszycie. Ponadto jeśli skoroszyt zawiera tabelę połączoną z zewnętrznym źródłem danych (tabelę zapytania), w skoroszycie są wyświetlane dane ostatnio zapisane w aplikacji klasycznej Excel, a nie rzeczywisty widok danych.

Jeśli taki skoroszyt zostanie wyświetlony w aplikacji Excel Online, pojawi się komunikat z informacją o tym, że w przeglądarce nie można wyświetlić całego skoroszytu.

W przypadku próby edytowania skoroszytu zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym, że skoroszytu nie można edytować w przeglądarce. Komunikat zawiera krótkie instrukcje dotyczące tworzenia kopii skoroszytu. Nieobsługiwane funkcje zostaną usunięte z kopii, dzięki czemu można tę kopię edytować w przeglądarce.

Edytowanie wiadomości będącej kopią

Jeśli nie masz nic przeciwko usunięciu tych funkcji skoroszytu, aby można go było edytować w przeglądarce, utwórz jego kopię. Jeśli nie chcesz pracować z kopią skoroszytu, możesz przechowywać i wyświetlać centralną kopię skoroszytu za pomocą aplikacji Excel Online, a edytować skoroszyt przy użyciu polecenia Otwórz w programie Excel dostępnego w aplikacji Excel Online.

Należy wykonać odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

Aby móc edytować skoroszyt w aplikacji Excel Online, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij pozycję Edytuj kopię.

 2. Zaakceptuj nową nazwę sugerowaną w aplikacji Excel Online lub wpisz inną nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Przestroga:  Jeśli wpisano nazwę zgodną z oryginalną nazwą skoroszytu i zaznaczono pole wyboru Zastąp istniejący plik, w wyniku kliknięcia przycisku Zapisz oryginalny skoroszyt zostanie utracony.

 3. Edytuj nową kopię skoroszytu w przeglądarce. Oryginalny skoroszyt pozostaje bez zmian.

Aby zamiast tworzenia kopii edytować skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij przycisk Anuluj.

 2. W aplikacji Excel Online kliknij pozycję Edytuj skoroszyt, a następnie kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Edytuj skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel. Po kliknięciu przycisku Zapisz w programie Excel skoroszyt zostanie automatycznie zapisany w witrynie sieci Web, w której został otwarty.

  Uwaga: Jeśli kliknięcie pozycji Edytuj w programie Excel powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia, zobacz sekcję Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Skoroszyt zawiera funkcje uniemożliwiające otwarcie go w aplikacji Excel Online

Niektóre funkcje, takie jak projekty VBA (makra) i mapy XML, całkowicie uniemożliwiają otwarcie skoroszytu w aplikacji Excel Online.

W przypadku próby wyświetlenia lub edytowania takiego skoroszytu w aplikacji Excel Online jest wyświetlany komunikat z informacją o tym, że nie można otworzyć tego skoroszytu w przeglądarce.

Jeśli masz uprawnienia do edytowania skoroszytu, możesz go otworzyć w aplikacji klasycznej Excel. W oknie komunikatu kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

Jeśli pojawi się kolejny komunikat z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia, zapoznaj się z sekcją Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Usuwanie mapy XML

Usunięcie mapy XML ze skoroszytu w celu umożliwienia otwierania go w przeglądarce polega na znalezieniu poleceń XML. Oto, jak to zrobić:

 1. Otwórz plik zawierający mapę XML w wersji klasycznej programu Excel.

 2. Przy krawędzi paska narzędzi Szybki dostęp kliknij lub naciśnij strzałkę listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję Więcej poleceń.

  Używanie listy rozwijanej Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp do uzyskiwania dostępu do poleceń, których nie ma jeszcze na wstążce.
 3. W polu Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia. Przewiń w dół i wybierz pozycję XML, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj i kliknij przycisk OK.

  Wybieranie pozycji XML na liście poleceń i klikanie pozycji Dodaj
 4. Na pasku narzędzi Szybki dostęp przejdź do pozycji XML > Źródło, aby otworzyć okienko zadań Źródło XML.

  Klikanie pozycji XML na pasku narzędzi Szybki dostęp
 5. W okienku zadań Źródło XML kliknij lub naciśnij pozycję Mapy XML. Zaznacz nazwę mapy XML, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń.

Początek strony

Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie

Kliknięcie polecenia Edytuj w programie Excel w aplikacji Excel Online może spowodować wyświetlenie komunikatu z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

 • Użyj programu Office Excel 2003 lub nowszego (w systemie Windows) albo programu Excel 2008 dla komputerów Mac w wersji 12.2.9 lub nowszego (na komputerze Mac).

  • W systemie Windows: Jeśli używasz programu Excel 2003, zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack. Jeśli używasz programu Excel w wersji wcześniejszej niż 2003 lub nie masz programu Excel, po wyświetleniu monitu pobierz najnowszą wersję próbną pakietu Office.

  • Na komputerze Mac: Jeśli używasz programu Excel 2008 dla komputerów Mac w wersji wcześniejszej niż 12.2.9 lub nie masz programu Excel dla komputerów Mac,pobierz wersję próbną pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Użyj przeglądarki Firefox, Internet Explorer (w systemie Windows) lub Safari (na komputerze Mac). W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer należy zezwolić na uruchomienie kontrolki ActiveX.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat wymagań dotyczących korzystania z polecenia Edytuj w programie Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×