Edytowanie rysunku w oknie Eksplorator rysunku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno Eksplorator rysunku zawiera podział wszystkich obiektów i elementów znajdujących się na rysunku. Elementy pokrewne są zgrupowane w folderach. Istnieje na przykład folder wszystkich stron pierwszego planu. Wewnątrz znajdują się ikony poszczególnych stron, identyfikowane za pomocą nazw tych stron. Zaznaczenie ikony strony powoduje otwarcie tej strony w obszarze diagramu.

Pod każdą ze stron znajdują się podfoldery zawierające ikony wszystkich kształtów i warstw umieszczonych na tej stronie. Jeśli kształt składa się z grupy mniejszych kształtów, każdy z tych mniejszych kształtów ma swoją reprezentację w podfolderze pod ikoną kształtu głównego. Można wybrać dowolny kształt na stronie diagramu lub dowolny kształt podrzędny w grupie, zaznaczając go w oknie Eksplorator rysunku.

Aby można było wyświetlić okno Eksplorator rysunku, musi być widoczna karta Deweloper. Ta karta jest domyślnie ukryta.

Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Na karcie Visio kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie przewiń widok w dół do obszaru Ogólne.

 4. Zaznacz pole wyboru Uruchom w trybie dewelopera.

Korzystanie z okna Eksplorator rysunku

 1. Na karcie Deweloper w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Eksplorator rysunku.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby otworzyć lub zamknąć folder, kliknij go dwukrotnie.

  • Aby zmienić nazwę elementu, naciśnij klawisz F2, wpisz nazwę, zastępując wyróżniony tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER. To powoduje zmianę nazwy kształtu, lecz nie ma wpływu na tekst znajdujący się w jego etykiecie.

   Aby natychmiast cofnąć zmianę nazwy, naciśnij klawisz ESC.

  • Aby zaznaczyć kształt w oknie diagramu, w oknie Eksplorator rysunku kliknij znak plus obok folderu Strony pierwszego planu lub Strony tła, rozwiń stronę, a następnie kliknij odpowiedni kształt.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×