Edytowanie rysunku

Create a document with images (3) Edit an image

Do utworzonych kształtów można dodawać kolory i cienie, a także wpisywać w nich tekst.

Zawartość tej strony

Zmienianie koloru rysunku

Wprowadzanie tekstu na rysunku

Grupowanie rysunków

Zmienianie koloru rysunku

Zmieńmy kolor strzałki.

 1. Kliknij kształt, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij strzałkę obok pozycji Wypełnienie kształtu w grupie Style kształtów.

  On the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill to display the color palette.

  Zostanie wyświetlona paleta kolorów.

  Przesuń wskaźnik myszy na żądany kolor. Spowoduje to wyświetlenie efektu zastosowania koloru.

 3. Kliknij żądany kolor.

  Click the desired color.

  Kolor strzałki zmieni się.

  The color of the arrow changes.

Następnie zmienimy kolor obramowań prostokąta.

 1. Kliknij prostokąt, aby go zaznaczyć.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij strzałkę obok pozycji Kontury kształtu w grupie Style kształtów, a następnie kliknij żądany kolor.

  To change the outline color, on the Format tab, in the Shape Styles group, use Shape Outline.

  Kolor obramowań prostokąta zmieni się.

  The outline color of the rectangle changes.

Porada: używanie szybkich stylów

Doctor

Program Word udostępnia „szybkie style”, które łączą elementy formatowania, takie jak kolory, cienie i efekty 3-W.

Szybkie style wybiera się z galerii szybkich stylów w grupie Style kształtów na karcie Formatowanie. Umożliwia to stosowanie różnych typów formatowania jednocześnie, a nie tylko koloru.

A quick style is selected from the Quick Styles gallery.

Galerię szybkich stylów można rozwinąć, klikając pozycję Down , aby wyświetlić więcej szybkich stylów.

Początek strony

Wprowadzanie tekstu na rysunku

Wprowadźmy tekst wewnątrz prostokąta.

 1. Kliknij prostokąt, aby go zaznaczyć.

 2. Umieść kursor na prostokącie, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Dodaj tekst.

  Right-click the shape, and click Add Text.

  Wewnątrz prostokąta zostanie wyświetlony kursor i będzie możliwe wprowadzenie tekstu.

 3. Wprowadź podany niżej tekst w prostokącie.

  Jeśli tekst nie zmieści się wewnątrz prostokąta, powiększ prostokąt.

  Type text inside the rectangle.

Porada: jak przenieść kształt, w którym został wprowadzony tekst

Doctor

Po kliknięciu wewnątrz kształtu, w którym został wprowadzony tekst, nie można przenieść kształtu, ponieważ jest wyświetlany kursor.

Aby przenieść kształt, umieść wskaźnik myszy wewnątrz kształtu, a następnie przeciągnij kształt, gdy wskaźnik myszy zmieni się w pokazany niżej sposób.

To move a shape, click the border of the shape and drag it to the desired location.

Początek strony

Grupowanie rysunków

Kształty można grupować. Po zgrupowaniu kształtów można z nimi pracować w taki sposób, jakby były jednym kształtem. Jest to przydatne podczas jednoczesnego przenoszenia wielu obiektów lub ustawiania jednakowego formatowania.

W tym przykładzie „zgrupujemy” prostokąt i strzałkę, tworząc jedną grupę.

 1. Kliknij prostokąt, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij strzałkę, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

  Klawisz Ctrl umożliwia zaznaczenie kilku kształtów.

  Click the rectangle, and then click the arrow while pressing the Ctrl key.

 3. Kliknij kartę Formatowanie, kliknij pozycję Grupuj w menu Rozmieszczanie, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

  On the Format tab, in the Arrange group, click Group, and then click Group.

  Prostokąt i strzałka zostaną zgrupowane.

  The rectangle and arrow are grouped.

Sprawdźmy, jak zachowają się kształty po przeniesieniu lub zmianie rozmiaru.

Początek strony

Następny artykuł to Używanie grafiki SmartArt.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×