Edytowanie relacji

Edytowanie relacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zmiana projektu bazy danych programu Access może być konieczne zmienianie relacji między tabelami. Pulpitu bazy danych programu Access w tym celu należy zaznaczyć relacji w oknie Relacje, a następnie ją edytować. Zmienianie relacji w aplikacji sieci web programu Access jest inny proces, zgodnie z opisem w dalszej części, w sekcji Edytowanie relacji w aplikacji sieci web programu Access.

Aby dowiedzieć się więcej na temat relacji, zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

W tym temacie

Edytowanie relacji w bazie danych programu Access pulpitu

Edytowanie relacji w aplikacji sieci web programu Access

Edytowanie relacji w bazie danych programu Access pulpitu

 1. Aby wyświetlić wszystkie relacje między tabelami w bazie danych pulpitu, na karcie Narzędzia bazy danych kliknij przycisk Relacje.

  Polecenie Relacje na karcie Narzędzia bazy danych

 2. Kliknij pozycję Wszystkie relacje.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji.

 3. Starannie ustaw wskaźnik tak, aby wskazywał linię relacji, którą chcesz edytować, a następnie kliknij w celu zaznaczenia tej linii.

  Linia relacji między polami w dwóch tabelach

  Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 4. Kliknij dwukrotnie zaznaczoną linię relacji. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

  Okno dialogowe Edytowanie relacji

 5. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Edytowanie relacji umożliwia zmianę relacji między tabelami. W szczególności można zmienić tabele, kwerendy lub pola po dowolnej stronie relacji. Ponadto można ustawić typ sprzężenia lub wymusić więzy integralności i wybrać opcję operacji kaskadowych.

 6. Po zakończeniu w oknie Relacje, kliknij pozycję Zapisz Zapisz wszystkie związków zmiany układu.

Edytowanie relacji w aplikacji sieci web programu Access

Okno Relacje nie jest dostępna w aplikacji sieci web programu Access. Pole w jednej tabeli można użyć jako źródła (w polu wyszukiwania) dla wartości w polu pokrewne w innej tabeli.

 1. Otwórz tabelę zawierającą odnośnik, który chcesz zmienić, klikając pozycję Edytuj tabelę.

  Edytuj tabelę

 2. Wybierz pole, które pobiera wartości z innej tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia tabel kliknij pozycję Modyfikuj odnośniki.

 4. Postępuj zgodnie z krokami w kreatorze, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Można zmienić następujące elementy:

  • pole, które jest źródłem wartości;

  • kolejność sortowania wartości;

  • szerokość pola oraz pokazywanie lub ukrywanie kolumny klucza;

  • etykieta pola odnośnika;

  • włączenie lub wyłączenie integralności danych;

  • usuwanie kaskadowe lub ograniczenie usuwania w przypadku włączonej integralności danych.

Jeśli chcesz poznać tylko podstawowe informacje dotyczące tworzenia lub usuwania relacji, zobacz następujące artykuły:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×