Edytowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby edytować istniejące produktów i usług na liście elementów produktów i usług w Business Contact Manager dla programu Outlook, zaktualizuj następujące pola:

Nazwa elementu      Wpisz nazwę produktu lub usługi.

Opis      Wpisz opis produktu lub usługi.

Ilość domyślna      Wpisz liczbę produktów lub usług, jaka najczęściej jest sprzedawana jednorazowo.

Koszt jednostkowy      Wpisz koszt jednostki produktu lub usługi.

Cena jednostkowa      Wpisz cenę jednostki produktu lub usługi.

Uwaga: Pola Opis, Koszt jednostkowy i Cena jednostkowa jest niemożliwa na elementy, które pochodzą z system księgowy.

Różnica między kosztem a ceną jednostki jest obliczana automatycznie i wyświetlana w polu Narzut.

Domyślny podatek     Zaznacz pole wyboru Do opodatkowania, aby wskazać, że dla tego elementu jest wymagany podatek.

W razie otwarcia tego formularz z poziomu rekord szansy sprzedaży można określić dowolne rabaty możliwe do udzielenia lub uzyskania. W polu Rabat należy wpisać procent rabatu. Pola Suma wiersza (przed rabatem) i Suma wiersza są obliczane automatycznie.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do tego formularza w menu Dodatku Business Contact Manager kliknij pozycję z listy produktów i. W formularzu produktów i usług kliknij przycisk Edytuj. Przycisk Edytuj jest dostępna, jeśli element znajduje się tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Jeśli zostały zintegrowane Business Contact Manager dla programu Outlook i system księgowy elementów na liście znajduje się w system księgowy i Business Contact Manager dla programu Outlook. Można również uzyskać dostęp ten formularz z otwartej szansa sprzedaży. W sekcji produktów i usług wybierz element, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×