Edytowanie plików ODP formatu OpenDocument i plików PPTX programu PowerPoint w aplikacji PowerPoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

PowerPoint Online umożliwia edytowanie zarówno plików prezentacji OpenDocument (ODP), jak i prezentacji programu PowerPoint (pptx). Po otwarciu pliku pptx lub ODP w PowerPoint Online zawartości, która nie można zmienić w aplikacji sieci web są zachowywane. Aby wprowadzić zmiany do tej zawartości, wystarczy otworzyć i edytować plik w programie PowerPoint 2013 lub 2016 aplikacji klasycznej.

Zapisywanie

Szukasz informacji na temat zapisywania w formacie PDF lub ODP? W menu Plik kliknij przycisk Pobierz jako. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję ostatniej: Zapisywanie prezentacji jako plików PDF.

Co się stanie, gdy będę edytować prezentację w formacie OpenDocument (ODP)?

Mimo że aplikacja PowerPoint Online umożliwia edytowanie zarówno plików prezentacji programu PowerPoint (PPTX), jak i plików prezentacji OpenDocument (ODP), niektóre funkcje mogą być niedostępne podczas edytowania plików prezentacji OpenDocument.

W poniższej tabeli wymieniono funkcje aplikacji PowerPoint Online, które są w pełni lub częściowo obsługiwane w formacie Prezentacja OpenDocument (ODP), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

  • Pełna obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format Prezentacja OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

  • Częściowa obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format Prezentacja OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

  • Brak obsługi     Funkcja programu PowerPoint nie jest obsługiwana przez format Prezentacja OpenDocument. Jeśli planujesz zapisanie dokumentu programu PowerPoint w formacie Prezentacja OpenDocument, nie korzystaj z tej funkcji, ponieważ grozi to utratą zawartości, formatowania i użyteczności w objętej funkcją części dokumentu.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz tabelę Elementy graficzne na końcu tego artykułu.

Obszar

Obszar podrzędny

Obsługa

Komentarze

Animacje

Wejście/wyjście

Częściowa obsługa

Każda animacja wejścia lub wyjścia, która nie jest obsługiwana przez format ODP, jest zmieniana w animację pojawiania się lub znikania.

Zawartość

Ukrywanie slajdu

Pełna obsługa

Współpraca

Komentarze

Brak obsługi

Projekt prezentacji

Układy

Częściowa obsługa

Po otwarciu prezentacji (pliku PPTX) i zapisaniu jej w formacie pliku ODP oryginalny motyw pojawi się zgodnie z zamierzeniem. To znaczy tak będzie, dopóki nie dodasz dalszej zawartości lub nie wprowadzisz zmian w pliku ODP. Nowo wprowadzone zmiany nie zostaną uwzględnione w oryginalnym motywie. Na przykład formatowanie, takie jak czcionki, kolory lub efekty dotyczące nowo dodanych kształtów, nie będzie oparte na motywie pierwotnie zastosowanym do pliku PPTX.

Projekt prezentacji

Symbole zastępcze

Częściowa obsługa

Kolory motywu, czcionki i efekty w symbolach zastępczych zostaną utracone.

Projekt prezentacji

Notatki

Pełna obsługa

Tekst

Formatowanie tekstu międzynarodowego

Częściowa obsługa

Tekst

Wyrównanie w poziomie

Częściowa obsługa

Tekst

Hiperlinki

Częściowa obsługa

Zwykłe hiperłącza są obsługiwane, ale hiperłącza aktywowane przy wskazaniu myszą nie są obsługiwane.

Tekst

Listy

Pełna obsługa

W innych aplikacjach obsługujących format ODF numerowanie/punktowanie może zostać zmienione lub może nie być obsługiwane jednocześnie.

Tekst

Podstawowe formatowanie

Pełna obsługa

Kursywa, pogrubienie, podkreślenie i przekreślenie są obsługiwane w aplikacjach ODF. Obsługiwane są różne rozmiary czcionek.

Elementy graficzne

W poniższej tabeli wymieniono funkcje graficzne aplikacji PowerPoint Online, które są w pełni lub częściowo obsługiwane przez format OpenDocument (odp), oraz funkcje, które nie są obsługiwane przez ten format.

  • Pełna obsługa     Ta funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

  • Częściowa obsługa     Ta funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

  • Brak obsługi     Ta funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu PowerPoint i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać prezentację w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tych funkcji.

Obszar

Obsługa

Komentarze

Kształty

Pełna obsługa

Tekst WordArt

Częściowa obsługa

Format ODP nie obsługuje opcji tekstu WordArt w programie PowerPoint. W związku z tym podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i łączenia, które nie są obsługiwane w formacie ODP.

Grafiki SmartArt

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane w formacie ODP. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów z kształtami.

Opcje obrazów 3W

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Zobacz też

Otwieranie i zapisywanie prezentacji w formacie Prezentacja OpenDocument (ODP) za pomocą programu PowerPoint (wersja pulpitu)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×