Edytowanie lub wykonywanie zadania przepływu pracy w programie pakietu Office 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po otrzymaniu zadania przepływu pracy dotyczącego dokumentu, który jest zapisany w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, można wykonać takie zadanie bezpośrednio w programie pakietu Office używanym do edytowania tego dokumentu. Można też edytować lub wykonywać zadania przepływu pracy bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail z powiadomieniem o zadaniu przepływu pracy, korzystając z programu Microsoft Office Outlook 2007.

Łącza do dodatkowych informacji na temat korzystania z przepływów pracy można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Uwaga : Wykonywanie zadań przepływu pracy z poziomu programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007 jest możliwe tylko w pakietach Office Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 i Office Ultimate 2007 oraz w autonomicznych wersjach tych programów pakietu Office 2007.

Co chcesz zrobić?

Edytowanie lub wykonywanie zadania przepływu pracy z dokumentu pakietu Office 2007

Edytowanie lub wykonywanie zadania przepływu pracy w programie Office Outlook 2007

Edytowanie lub wykonywanie zadania przepływu pracy z poziomu dokumentu pakietu Office 2007

Po otrzymaniu zadania przepływu pracy, które dotyczy dokumentu programu Office Word 2007, skoroszytu programu Office Excel 2007 lub prezentacji programu Office PowerPoint 2007, można edytować lub wykonać takie zadanie w używanym programie.

 1. Otwórz dokument, którego dotyczy zadanie przepływu pracy. Ten dokument można zlokalizować, klikając łącze w powiadomieniu o zadaniu przepływu pracy lub wyszukując dokument w bibliotece programu SharePoint, w której jest zapisany.

  Po pierwszym otwarciu dokumentu, którego dotyczy aktywne zadanie przepływu pracy, na pasku komunikatów powinno zostać wyświetlone powiadomienie o tym zadaniu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Na pasku komunikatów kliknij przycisk Edytuj to zadanie.

  • Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Server i kliknij pozycję Wyświetlanie zadań przepływu pracy. Wybierz zadanie, które ma być, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W wyświetlonym formularzu wybierz informacje wymagane do wykonania zadania. Zależnie od przepływu pracy może być również dostępna opcja ponownego przydzielenia zadania lub zaktualizowania stanu zadania w inny sposób.

  Uwaga : Sposób wykonywania zadania przepływu pracy zależy od tego, jak dany przepływ pracy został zaprojektowany i dostosowany. Może być dostępna opcja ponownego przydzielenia zadania lub zażądania zmian w elemencie przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania zadania w jednym ze wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy dostępnych w programie Office SharePoint Server 2007, zapoznaj się z sekcją Zobacz też.

Początek strony

Edytowanie lub wykonywanie zadania przepływu pracy z poziomu programu Outlook 2007

Gdy zostaje przydzielone zadanie zrecenzowania dokumentu, użytkownik zazwyczaj otrzymuje odpowiednie powiadomienie pocztą e-mail. Zadanie można wykonać bezpośrednio z poziomu tej wiadomości e-mail w programie Outlook 2007.

 1. Otwórz powiadomienie o zadaniu wiadomości e-mail Komunikat.

 2. Kliknij przycisk Edytuj to zadanie w lewej górnej części wiadomości.

  Przycisk Edytuj to zadanie w wiadomości w programie Outlook

 3. W wyświetlonym formularzu wybierz informacje wymagane do wykonania zadania. Zależnie od przepływu pracy może być również dostępna opcja ponownego przydzielenia zadania lub zaktualizowania stanu zadania w inny sposób.

  Uwaga : Sposób wykonywania zadania przepływu pracy zależy od tego, jak dany przepływ pracy został zaprojektowany i dostosowany. Może być dostępna opcja ponownego przydzielenia zadania lub zażądania zmian w elemencie przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania zadania w jednym ze wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy dostępnych w programie Office SharePoint Server 2007, zapoznaj się z sekcją Zobacz też.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×