Edytowanie lub usuwanie hiperłącza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użyj okna dialogowego Edytowanie hiperłącza, aby zmienić lub usunąć hiperłącza połączone z kształtem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt zawierający hiperłącze, które chcesz zmienić, i kliknij pozycję Edytuj hiperłącza.

  Edytowanie hiperłącza

  W oknie Hiperłącza na liście hiperłączy są wyświetlane strony i dokumenty, z którymi jest połączony kształt.

 2. Kliknij hiperłącze na liście hiperłączy, aby je zaznaczyć, i wprowadź odpowiednie zmiany w polach Adres, Podadres i Opis.

  Okno dialogowe Edytowanie hiperłącza

  Adres    Wprowadź ścieżkę do pliku dokumentu na komputerze lub w sieci, bądź adres witryny sieci web lub adres e-mail. Jeśli chcesz utworzyć hiperłącze do innej strony lub kształtu w bieżącym rysunku, pozostaw to pole puste.

  Podadres    Wprowadź nazwę strony lub kształtu w rysunku, który tworzysz łącze lub zakotwiczenia zakładki na stronie sieci web. Możesz pozostawić to puste.

  Opis    Krótki etykieta łącza. To będą widoczne w menu skrótów kształtu po kliknięciu kształtu.

  Porada :  Aby dodać nowe łącze do kształtu, kliknij pozycję Nowe i wprowadź informacje dotyczące łącza w polach Adres, Podadres i Opis.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć.

Usuwanie hiperłącza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt zawierający hiperłącze, które chcesz zmienić, i kliknij pozycję Edytuj hiperłącza.

 2. W oknie hiperłącza na liście hiperłączy kliknij łącze, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Powtórz krok 2 dla każdego hiperłącza, które chcesz usunąć z kształtu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×