Dzielenie zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli potrzebujesz przerywanie pracy nad zadanie, możesz podzielić zadanie tak, aby część zaczyna się później w harmonogramie. Zadania można podzielić na dowolną liczbę sekcji.

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie w grupie Widoki zadań kliknij przycisk Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Kliknij pozycję Zadanie, a następnie w grupie Harmonogram kliknij pozycję Podziel zadanie.

  Obraz przycisku Podziel zadanie na karcie Zadanie.

 3. Na pasku wykresu Gantta zadania kliknij dzień, w którym chcesz podzielić zadanie, a następnie przeciągnij drugą część paska do dnia, w którym prace mają się rozpocząć ponownie.

  Obraz podzielonego zadania na wykresie Gantta.

Aby usunąć podział zadania (połączyć je), należy przeciągnąć sekcję zadania, tak aby dotknęła innej sekcji.

W dalszej części tego artykułu

Przenoszenie części podzielonego zadania

Zmienianie czasu trwania podzielonego zadania

Przenoszenie części podzielonego zadania

 1. Kliknij pozycję Widok, a następnie w grupie Widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Aby przenieść jedną część: umieść wskaźnik myszy na dowolnej części podzielonego zadania poza pierwszą z nich.

  Aby przenieść całość: umieść wskaźnik myszy na pierwszej części podzielonego zadania.

 3. Wskaźnik przyjmie kształt strzałki z czterema grotami Wskaźnik podziału .

 4. Przeciągnij pasek w lewo, jeśli zadanie ma się rozpoczynać wcześniej, lub w prawo, jeśli ma się rozpoczynać później.

Początek strony

Zmienianie czasu trwania podzielonego zadania

Aby zmienić czas trwania całego zadania podzielonego (łącznie z wszystkimi sekcjami), należy wpisać nową wartość w polu Czas trwania.

Ponadto można dostosować czas trwania poszczególnych sekcji zadania podzielonego.

 1. Kliknij pozycję Widok, a następnie w grupie Widoki zadań kliknij pozycję Wykres Gantta.

  Grupa Widoki zadań na karcie Widok.

 2. Umieść wskaźnik myszy na prawym końcu dowolnej części podzielonego zadania, aż kursor przyjmie kształt strzałki zmiany rozmiaru Strzałka zmiany rozmiaru .

 3. Przeciągnij wskaźnik w lewo, aby skrócić czas trwania części zadania, lub w prawo, aby go wydłużyć.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×