Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych kolumnach przy użyciu Kreatora konwersji tekstu na kolumny

Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych kolumnach przy użyciu Kreatora konwersji tekstu na kolumny

Tekst umieszczony w jednej lub kilku komórkach można rozdzielić na wiele komórek. Jest to nazywane analizowaniem i jest funkcją przeciwną do funkcji łączenia, za pomocą której można połączyć tekst z dwóch lub kilku komórek w jednej komórce. Jeśli na przykład w kolumnie umieszczono imiona i nazwiska, można je rozdzielić osobno do kolumny z imionami i kolumny z nazwiskami:

Tekst przed i po rozdzieleniu na różne kolumny

Przejdź na kartę Dane> Tekst jako kolumny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Oto kompletny opis tej procedury:

 1. Zaznacz komórkę lub kolumnę zawierającą tekst, który chcesz rozdzielić.

  Uwaga:  Wybierz odpowiednią liczbę wierszy, nie wychodząc jednak poza jedną kolumnę. Upewnij się, że po prawej stronie jest dostępna wystarczająca liczba pustych kolumn, aby nie nadpisać żadnych informacji. Jeśli brakuje pustych kolumn, dodaj je.

 2. Kliknij pozycję Dane > Tekst jako kolumny.

  Kliknięcie pozycji Tekst jako kolumny na karcie Dane

 3. Zostanie uruchomiony Kreator konwersji tekstu na kolumny. Kliknij pozycję Rozdzielany > Dalej.

 4. Zaznacz pole wyboru Odstęp i wyczyść pozostałe pola wyboru lub zaznacz pola wyboru Przecinek i Odstęp, jeśli w ten sposób jest rozdzielony tekst (Nowak, Jan — przecinek i spacja między nazwiskiem a imieniem). Podgląd danych można wyświetlić w oknie Podgląd danych.

  Krok 2 w Kreatorze konwersji tekstu na kolumny

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W tym kroku możesz wybrać format nowych kolumn lub pozwolić, aby ta czynność została wykonana automatycznie w programie Excel. Aby wybrać własny format, zaznacz go — na przykład Tekst — kliknij drugą kolumnę danych w oknie Podgląd danych, a następnie kliknij ponownie ten sam format. Powtórz te czynności dla wszystkich kolumn w oknie podglądu.

  Krok 3 w Kreatorze konwersji tekstu na kolumny

 7. Kliknij przycisk Obraz przycisku Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola Miejsce docelowe, aby zwinąć okno dialogowe.

 8. Zaznacz komórki w arkuszu, w których chcesz wkleić rozdzielone dane. Jeśli na przykład imię i nazwisko są rozdzielane osobno na kolumnę imion i kolumnę nazwisk, zaznacz odpowiednią liczbę komórek w dwóch sąsiadujących kolumnach.

  Zaznaczenie miejsca, w którym będą wklejone rozdzielone komórki

 9. Kliknij przycisk Obraz przycisku Rozwiń okno dialogowe , aby rozwinąć okno dialogowe, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Rozwinięcie okna dialogowego po zakończeniu zaznaczania komórek.

Zobacz też

Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych kolumnach za pomocą funkcji

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×